DemokratiNyt fra bestyrelsenNyt fra KAB’s bestyrelse

Nyt fra KAB’s bestyrelse

KAB’s bestyrelse holdt årets sidste møde den 12. december. På dagsordenen var blandt andet whistleblowerordningen, køb af Frederiksberg Boligfonds ejendomme samt planlægning af seminar og status på udvalgsarbejdet


Skrevet af Anette Hertz.
KAB’s bestyrelse var rundt om mange emner på det sidste møde i 2022.

Repræsentantskabs- og valgmøde

Bestyrelsen lagde ud med at følge op på novembers repræsentantskabsmøde – og konstaterede, at det var et positivt møde – afviklet med god stemning. Valgmødet blev holdt i forlængelse af repræsentantskabsmødet, og det var positivt at se, hvor mange der ønskede at stille op til de bredt sammensatte udvalg.
Hvem, der blev valgt til hvilke udvalg, kan se du her

Bestyrelsesseminar i januar 2023

Traditionen tro mødes KAB’s bestyrelse til seminar i januar, og på dagsordenen her vil blandt andet være digitalisering, modernisering, generelt om fremtidsperspektivet som almen administration samt udvikling af bestyrelsen selv.

Whistleblower-ordning evalueret

Det er et år siden, KAB etablerede en whistleblowerordning, og evalueringen af den viser, at den fungerer – men også, at den ikke giver anledning til mange henvendelser.
Du finder link til whistleblower-ordningen nederst til højre på alle KAB-bolig.dk-sider.

Frederiksberg Boligfond

Bestyrelsen fik herefter en kort status på køb af de tre af ejendomme på Frederiksberg.
Lige nu afventes en tilbagemelding fra Bolig- og Planstyrelsen på bistand til købet – og herefter vil beboerne i de tre ejendomme have 10 uger til at beslutte sig for, om de ønsker at danne andelsforening og købe den enkelte ejendom.
Som det ser ud lige nu, vil der komme en afgørelse ca. midt i marts, så købet eventuelt kan blive effektueret den 1. april 2023.

Status for Center for Byggeri og Byomdannelse (CfBB)

Der er tradition for, at bestyrelsen får status på Center for Byggeri og Byomdannelse hvert halve år. Og det handler ikke kun om byggeprojekter, men også om hovedtal, udfordringer, udvikling og inspiration. Til sidstnævnte hørte fokus på, hvordan CfBB kan støtte boligafdelingerne med at få mere biodiversitet, stærke fællesskaber og genbrug af byggematerialer ind i udeområderne.

Status fra udvalg og på indsats i forbindelse med økonomisk krise

Trivsels- og boligsocialt udvalg, Strategiudvalget og Forvaltningsudvalget gav en kort status på deres arbejde.

Herefter var den økonomiske krise på dagsordenen, hvor der blev givet status på at finde investeringer i energibesparende løsninger.

Der er sendt information ud til alle beboere I KAB-Fællesskabet med almindelige gode råd om at spare på energien, lufte ud – og række ud til KAB, hvis der er problemer med at betale huslejen.

Bestyrelsen fik også en kort opdatering på partnerskabet med Settlementet om blandt andet økonomisk rådgivning, gældsrådgivning og socialrådgivning.

Af hensyn til Settlementets kapacitet bliver samarbejdet i første omgang testet i SAB, Vallensbæk Boligselskab og Furesø Boligselskab.

Der samles løbende op på effekten af samarbejdet – og det forventes at blive udvidet til flere selskaber i løbet af foråret 2023.

Næste ordinære møde i KAB’s bestyrelse er den 21. marts 2023.
Se, hvem der er medlem af KAB’s bestyrelse her

Seneste nyt

Andre læste også