DemokratiNyt fra bestyrelsenNy KAB-strategi bygger på fællesskabets styrke

Ny KAB-strategi bygger på fællesskabets styrke

Når vi har et fælles mindset, har vi potentiale til at skabe endnu mere værdi for såvel kunder som klima, lyder det fra KAB’s adm. direktør Jens Elmelund, der fremhæver de fælles løsninger og digitalisering som nye strategiske fokuspunkter

Bestyrelsen i KAB gav en ny virksomhedsstrategi sidste behandling og godkendelse på et møde den 12. december. Nu skal ’Fælles Værdi’ videre ud og leve i Danmarks største almene boligadministration med ansvar for cirka 70.000 lejemål fordelt på godt 30 boligorganisationer men også en skare af kommuner, kollegier og parlamentariske selskaber.

Jens Elmelund, adm. direktør

Jens Elmelund, adm. direktør, er særlig glad for at strategien både er visionær og konkret:
”Vi bevæger os videre fra en strategi, hvor vi var søgende og ledte efter inspiration. Nu ved vi, hvor vi vil hen. Derfor rummer Fælles Værdi ikke alene de overordnede mål, men også måden vi vil gribe det an på.”

Den nye vision bygger videre på det for kunder og medarbejdere velkendte mål om ’bedre boliger for alle’, men tilgangen præciseres:
Vi vil levere bedre boliger for alle med respekt for klima, (bio)diversitet og menneskers trivsel. Vi insisterer på at skabe værdi ved professionelt at udfordre praksis og bruge fællesskabets styrke til fælles løsninger.’
Visionen suppleres af KAB-metoden, som er vist i figuren nedenfor. Mere om den lige om lidt.

To strategiske afsæt

Jens Elmelund kan fortælle, at der har været to vigtige afsæt for den nye strategi. For det første:
”Tiden er kommet til, at man må indarbejde bæredygtighed mere grundlæggende i virksomhedsstrategien, hvis man mener det alvorligt. Det gør vi i KAB. Vi har valgt at lade den fælles europæiske standard for bæredygtighed, ESG, være ramme strategien, og vi kommer til at sætte tydelige og gennemsigtige mål for indsatsen.”

Det andet afsæt er et stort digitaliseringsprojekt, som er under udvikling.
”KAB forventer over de kommende år at investere mere end 100 millioner kroner i nye digitale løsninger. Hvis vi skal have mest mulig værdi ud af den investering, er det vigtigt, at vi tænker os godt om og tilrettelægger arbejdet på den rigtige måde,” forklarer KAB-direktøren.

Flere fusioner i bagagen

Tilrettelæggelsen af arbejdet er også relevant, fordi KAB er et produkt af flere fusioner og integration af store nye kunder. Først med Boligselskabet AKB i 2007 og senest med Boligforeningen 3B i 2019. Det er en af forklaringerne på, at der i organisationen er forskellige måder at gå til samme typer af opgaver. For eksempel er der ikke en stringent fælles metode til de godt 400 budgetter og regnskaber, som KAB udfører for boligorganisationerne. En praksis, der udfordres i den nye strategi.
”Hvis vi virkelig vil skabe mest mulig værdi for alle, så er vi nødt til at have et skarpere blik på, hvordan vi gør det på en fælles måde,” siger Jens Elmelund.
Selvom det kan betyde, at nogle kunder skal vænne sig til nye måder at gøre tingene på, så er der udsigt til at indkassere fælles værdier.
”Når vi har et fælles mindset, har vi potentiale til at skabe endnu mere værdi. Det kan være i kroner og ører i forhold til beboernes husleje. Det kan være klimamæssige resultater. Det kan være på de interne linjer i form af trivsel for beboere og medarbejdere,” forklarer Jens Elmelund.

Vi kan ikke regne det hele ud

Visualisering af KAB-metoden – det nye kompas i KAB-Fællesskabet.

Som en del af den nye strategi indfører KAB en fast procedure for nye produkter, der går under overskriften: ’Vi udvikler, tester, skalerer og evaluerer’. Den er også en del af KAB-metoden og kommer af dårlige erfaringer med at fare for hurtigt frem.
”Uanset hvor umage vi gør os herinde i KAB-Huset, så kan vi simpelthen ikke regne det hele ud på forhånd. Vi må tale med medarbejderne på de lokale ejendomskontorer og bruge ordentlig tid på at prøve af, rette og tilpasse,” understreger KAB-direktøren og peger på en ny indkøbsportal som et godt eksempel på en gradvis tilpasning og skalering.

Kundernes behov i første række

Selvom KAB med den nye strategi vil have fokus på de fælles værdier, så har kundernes behov stadig første prioritet.
”Vi er optaget af at optimere vores ydelser til kunderne og dække deres behov. Det er vores allervigtigste opgave. Men vi har også en forpligtelse til at søge at realisere det potentiale, vi kan se i KAB-Fællesskabet. Det giver stor mening – også i et kundeperspektiv. Det er motivationen for den nye strategi,” siger Jens Elmelund, der også pointerer, at huslejen stadig er et fokuspunkt.
Om den almene opgave konstaterer han helt overordnet:
”Vi gør en kæmpe forskel i samfundet, og vi har et potentiale til at gøre endnu mere. Det er det, vi vil realisere med Fælles Værdi.”

Seneste nyt

Andre læste også