Liv Mellem HuseneNår vi sætter ansigt på hinanden, er det lettere at tale om...

Når vi sætter ansigt på hinanden, er det lettere at tale om tingene og finde fælles flader

Seks boligafdelinger på Amager er samlet i et driftsfællesskab, og det ansporede bestyrelserne til at indlede et tæt samarbejde. Bjarne, Ninette og Søren deler deres erfaringer

Bestyrelser og medarbejdere i driftsfællesskabet Amager øst mødtes i maj til fællesmøde i Strandlodshus, hvor initiativtager Bjarne Krohn (nr. 3 fra højre) er formand.

Samvirkende Boligselskaber har arbejdet med driftsfællesskaber siden 2018. Først og fremmest med et formål om at sikre effektiv drift af boligerne, men i et af driftsfællesskaberne har det ført mere med sig. Amager Øst kaldes driftsfælleskabet, som omfatter knap 750 boliger fordelt på seks boligafdelinger i Strandlodshus, Strandlodshus Plejeboliger, Abildgården, Wittenberghus, Livornoparken og Kastrupvejens Ungdomsboliger. Her har bestyrelserne rakt ud til hinanden og etableret et fast samarbejde.

Bjarne Krohn, formand for bestyrelsen i Strandlodshus, var initiativtager.
”Primært er det målet, at vi taler sammen og forstår hinandens forskelligheder. Det har betydning, bl.a. fordi driften har forskellige behov, som de skal opfylde i de fem afdelinger,” forklarer han og hentyder her til, at de seks boligafdelinger spænder fra nybyggeri til familieboliger af ældre dato og kommunalt anviste ældreboliger. Udover en større fælles forståelse for driftsspørgsmål har samarbejdet også inspireret til nye, fælles flader.

Fuldt hus til seminar for bestyrelser

Samarbejdet begyndte som formandsmøder, men blev udvidet med to seminarer for alle bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis november 2021 og maj 2022.
”Det første var et todages seminar med fuldt hus og det seneste her i maj var også en succes. Desto mere vi lærer hinanden at kende og taler sammen, jo bedre kan vi samarbejde,” siger Bjarne Krohn.

Ninette Rasmussen, medlem af bestyrelsen i Wittenberghus.

I naboafdelingen Wittenberghus er Ninette Rasmussen medlem af bestyrelsen og deltog i de to seminarer.

”Vi har fået sat ansigter på hinanden. Vi ved, hvad det er for nogen hoveder, der er i de andre afdelinger, og så kan man bedre tage fat i hinanden og sparre med de andre,” siger hun.

Fastelavn eller filmaften på tværs

På seminaret i maj besluttede bestyrelserne at nedsætte en tværgående aktivitetsgruppe. Ninette Rasmussen er en af medlemmerne:

”Her i Wittenberghus kommer der måske kun 3-4 børn, hvis vi arrangerer en fastelavnsfest, så det er en stor fordel for os at arrangere noget på tværs. Jeg kunne forestille mig Halloween, sommerfest eller julearrangementer sammen med de andre,” siger hun og fortsætter:
”Det skal nok løbes i gang, og måske kommer der ikke så mange første år, men hvis det bliver en tradition, vil flere og flere deltage.”

Også i Strandlodshus drømmer Bjarne Krohn om gode fællesarrangementer fx filmaftener. De to er enige om, at mulighederne er mange.

Fra min afdeling til vores

Søren Rosenkrantz Iversen, serviceleder i driftsfællesskabet Amager øst.

Set fra driftens vinkel har samarbejdet med og mellem bestyrelserne stort potentiale, understreger serviceleder Søren Rosenkrantz Iversen.

”I et driftsfællesskab er det ikke min afdeling men vores afdelinger. Det kræver, at man har lidt udsyn. Vi har brug for den fleksibilitet i arbejdet. Hvis vi fx har en større renovering i en boligafdeling, så kan der være brug for at ændre på serviceindsatsen, så nogle får mere i en periode og andre i en anden. En musketer-ed kan man kalde det,” siger han.

Fællesindkøb og servicemål

Ejendomskontoret er efter en periode med mange udskiftninger i medarbejdergruppen nu inde i en stabil periode anført af Søren Iversen, der blev ansat i september 2021.

”Næste tiltag er fællesindkøb af en traktor, der kan børste og feje. I stedet for at sende flere medarbejdere ud for at samle papir hver morgen, så kan det nu klares af en servicemedarbejder. Det frigør tid, så vi kan lave flere opgaver i boligerne og spare på udgifter til håndværkere. Dér gør samdriften os stærk,” konstaterer servicelederen.

De positive takter bakkes op af Bjarne Krohn.

”Når det her virkelig kommer op at køre, vil alle beboere mærke det på husleje- og serviceniveau. Vi har brug for en basis i form af servicemål og rammer for hver afdeling. Og foreløbig fortsætter vi med både formandsmøder og fællesmøder for bestyrelserne. Vi er ved at finde vejen frem,” siger han.

Flere billeder fra det andet fællesmøde for bestyrelserne i driftsfællesskabet SAB Amager Øst. Mødet blev afholdt i maj 2022.

Seneste nyt

Andre læste også