Liv Mellem HuseneMillionstøtte til idræt for udsatte unge på Nørrebro

Millionstøtte til idræt for udsatte unge på Nørrebro

Fra gadehjørne til målstolpe. Med en bevilling på godt 5,5 mio. kr. fra Nordea-fonden skal udsatte unge i gang på boldbanen, dyrke yoga og lave mad i fællesskab. Boligselskabet AKB, København sikrer i tæt samarbejde med bl.a. foreningen Brobold åbne idrætsaktiviteter for udsatte børn og unge på Nørrebro de næste 10 år

Børn der dyrker sport
Foto: Klaus Sletting

Nørrebro er ikke alene en tæt befolket bydel med ganske få idrætsfaciliteter, men bydelen rummer også en stor gruppe af udsatte børn og unge, der falder gennem det bredmaskede net, som den organiserede foreningsidræt udgør.

Det vil Boligselskabet AKB, København sammen med bl.a. Brobold rette op på gennem projektet ’Nørrebro Samles På Banen’ (NSPB), hvor tilbud om bevægelse, sport og fællesskab skal etableres i børnenes nærområder; helt konkret i Lundtoftegade og Titanparken.

Millioner til åbne aktiviteter

Nu har Nordea-fonden bevilget 5,5 mio. til aktiviteterne. Det vil gøre det muligt at lave opsøgende arbejde og tilbyde et bredt spekter af åbne aktiviteter for en overset og udsat del af beboerne.

”Med denne støtte kan vi give en masse, ofte sårbare børn og unge, der står udenfor foreningslivet, mulighed for at dyrke sport og ikke mindst blive en del af et fællesskab,” siger Søren-Emil Schütt af bestyrelsen i både AKB, København og Brobold, og tilføjer:

”Idrætten bliver mere tilgængelig, når den er synlig i børn og unges hverdag.”

Ikke bare bold

NSPB er både nytænkende og usædvanligt, da det har rod i en omfattende og langvarig beboerinddragelse. Projektet er vokset nedefra og op, og afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade har sammen med boldklubben Nørrebro United gjort meget for at involvere så mange beboere som muligt.

I den proces blev det tydeligt, at efterspørgslen langt fra kun var efter fodbold. Der var ønsker om fx dans, yoga og fælles madlavning, og det betyder, at der ikke anlægges egentlige fodboldbaner, men bevægelsestorve. Her kan banerne bruges til flere forskellige former for idræt, og rundt om er der zoner til ophold og andre former for fællesskab.

Den stærke beboerinddragelse kan sammen med det tætte samarbejde med lokale foreninger, den lokale helhedsplan og Københavns Kommune være med til at sikre en forankring i lokalområderne.

Støtte fra mange sider

NSBP har allerede modtaget støtte fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Københavns Kommune til etablering af de fysiske anlæg, der skal danne rammen om de forskellige former for idræt og samvær. Boligselskabet AKB, København og Brobold har forpligtet sig til at drive faciliteterne i mindst 10 år.

Grinende børn i fodboldnet
Foto: Klaus Sletting

Fakta om ’Nørrebro Samles På Banen’

Projektudvikling og fundraising er udført af boldklubben Nørrebro United og afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet AKB, Københavns boligafdeling, Lundtoftegade.

Nørrebro United skal i samarbejde med folk fra helhedsplanen, Nørrebrobyggerne, være projektledere på faciliteringen af bevægelsestorvene, der anlægges i to af Boligselskabet AKB, Københavns boligafdelinger: Lundtoftegade og Titanparken. Der vil både være holdtræning og åbne forløb. 

Projektet er udviklet i samarbejde med og følges af erhvervsPhD-studerende, Aske Tybirk Kvist, fra Roskilde Universitet.

Projektets parter

  • Boligselskabet AKB, København
  • Afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade
  • Brobold (bestående af boldklubberne BK Skjold, BK Vestia og Nørrebro United)
  • Helhedsplanen, Nørrebrobyggerne
  • Københavns Kommune

Seneste nyt

Andre læste også