DemokratiBoligpolitikLovændring åbner for flere tagboliger

Lovændring åbner for flere tagboliger

Nu har kommunerne ret til at give afkald på den særlige tillægskøbesum, når almene boligafdelinger vil bygge mere på egne arealer. Boligafdelingen Lønstrupgård i Vanløse står klar med en plan, som bl.a. omfatter tagboliger

En lille lovændring med alle forudsætninger for stor effekt er netop passeret over Folketingets skrivebord, og blev vedtaget den 2. marts 2021. Boligminister Kaare Dybvad Bek står bag initiativet, som giver kommunerne ret til ikke at opkræve en særlig tillægskøbesum, når almene boligafdelinger vil bygge mere på egne arealer.

Det åbner mulighed for at bygge flere billige boliger, forklarer Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.
”Flere af boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har konkrete projekter i gang. Tillægskøbesummen har fordyret projekterne voldsomt. Nu hvor afgiften er ude af regnestykket, ser økonomien i de her projekter anderledes realistisk ud,” siger han.

Det er netop tilfældet for et projekt i Vanløse i Boligforeningen 3B.

Helhedsplanen for de 240 boliger i Lønstrupgård omfatter ny facadebeklædning, ekstra isolering, nyt tag, nye badeværelser og etablering af boliger med god tilgængelighed. I projektet indgår 52 nye tagboliger og 18 rækkehuse.

Lykke i Lønstrupgård

”Det er fantastisk. Nu kan vi gennemføre det projekt, vi havde planlagt,” siger Hanne Larsen, formand for bestyrelsen Lønstrupgård i Vanløse.

Lønstrupgård måtte i 2017 sætte en stor helhedsplan på hold. Københavns Kommune krævede 24 millioner kroner i tillægskøbesum, fordi helhedsplanen indeholdt 52 nye tagboliger og 18 rækkehuse.
 
”Så stort et beløb kunne ikke rummes indenfor sagens økonomi. Og uden tagboligerne ville vi være slået tilbage til start i hele processen om ansøgning om støtte, som har været 10 år undervejs. Det var meget nedslående,” forklarer Christian Lagrange Bustrup, projektleder i KAB med ansvar for sagen.

Hanne Larsen supplerer:
”Vi var jo ude i forsøg på at skære i projektet i en grad, så vi ikke længere var tilfredse. Det betyder meget for os, at vi nu kan realisere et godt projekt. Og at vi kan holde fast i at være med til at skabe flere billige boliger i vores bydel.”

Projektlederen forventer, at helhedsplanen for Lønstrupgård kan opnå myndighedsgodkendelse inden sommerferien og byggestart kan ske hurtigt derefter, fordi Byggepartnerskabet &os står i spidsen for udførelsen. 

København giver afkald i tre tilfælde

Det er kommunalbestyrelserne, der på frivillig basis skal beslutte, i hvilke tilfælde kravet om tillægskøbesum frafaldes.

Københavns Borgerrepræsentation besluttede på et møde den 4. februar 2021 at give afkald på tillægskøbesummen i disse tre tilfælde:

• i skoledistrikter med en andel på højst 30 % almene boliger,
 
• eller (ved højere andel og i udsatte byområder) når det sikres, at mindst 75 % af de samlet tilførte boligetagemeter ved fortætningen opføres som private boliger,
 
• eller for tagboliger, der etableres som led i en større renovering, uanset forholdene.

Afkald på tillægskøbesum er knyttet til de tilfælde, hvor Københavns Kommune yder kommunal grundkapital til boligerne. Det præciseres også, at den økonomisk fordel så vidt muligt skal komme den nye boligafdeling til gode i form af billigere og/eller bedre byggeri.

Fakta: Hvad er tillægskøbesum?

Tillægskøbesum er en afgift, en kommune kan pålægge boligorganisationerne, når de vil bygge ekstra på egen grund, hvis grunden oprindeligt er solgt til dem af kommunen. Derfor fordyrer tillægskøbesum byggeprojekterne og betyder i sidste ende højere husleje.
Læs mere om lovændringen

Seneste nyt

Andre læste også