DemokratiBoligpolitikKøbenhavn skal have plads til både familier og fattigrøve

København skal have plads til både familier og fattigrøve

Sophie Hæstorp Andersen og Line Barfod kandiderer til borgmesterposter i København. Læs om deres tanker og mål for byens udvikling

Kommunalvalg 2021

Serie intro: KAB sætter spot på Kommunalvalget 2021 i en serie interviews med borgmesterkandidater i KAB-Fællesskabets område: Hvad mener de, den almene sektor kan bidrage med? 
Denne første artikel er et dobbeltinterview med Sophie Hæstorp Andersen (S) og Line Barfod (E) – der er kandidater til borgmesterposter i København.

De er enige om, at København på mange måder er en fantastisk by. Sophie Hæstorp Andersen og Line Barfod skiftevis nikker og taler. Om de sidste 10, 20, 30 års byudvikling. Om at industrien er flyttet ud af byen og boligstandarden er hævet. Om rent vand i havnen og grønne cykelstier.

”Men det er ikke det samme som, at alt er løst. Hvis vi skal sikre en by med boliger, der er til at betale, skal vi bygge flere almene boliger. Og det bliver vigtigt, at vi ikke bare reserverer almene boliger i de nye byudviklingsområder som for eksempel Jernbanebyen, men at vi også rent faktisk realiserer dem,” siger Sophie Hæstorp Andersen, der også understreger, at byen har behov for en bred vifte af boligtyper:

”Vi har brug for både studieboliger og familieboliger. Mange af dem, der flytter fra byen, er familier med børn. Det, er der flere årsager til, men en af dem er, at de ikke kan finde en bolig, der er til at betale.”

Også Line Barfod svarer et klart rungende ”Ja, tak” til flere almene boliger.

”De almene boliger er afgørende for at skaffe boliger, som er til at betale for dem, der arbejder i byen. Og så er der brug for de helt billige boliger til fattigrøvene. For vi får nok desværre ikke afskaffet fattigdommen lige straks. Så der er behov for nogle boliger til dem, der er på de helt lave ydelser,” siger hun.

Flere procenter og måske en strandvejsvilla

De to kandidater har flere bud på veje til målet.

”Vi har i Socialdemokratiet kæmpet rigtig hårdt for, at hver gang man udvikler et nyt område, så skal 25 % af boligerne reserveres til almene boliger. Jeg så gerne, at det blev hævet til 30 eller 33 %. Men vi må også kigge på vores by mere generelt set. Vi har bydele, hvor der er mange almene boliger, for eksempel Tingbjerg, hvor det så kan være, at der skal bygges andelsboliger eller ejerboliger i stedet,” forklarer Sophie Hæstorp Andersen.

Enhedslisten har kig på en supplerende løsning, som kan øge det samlede antal almene boliger.

”Der kan ligge en mulighed i at se på eksisterende bygninger og boliger. Der ligger for eksempel kæmpe villaer på Strandvejen, som godt kunne rumme 4-5 gode almene boliger,” foreslår Line Barfod og indkasserer et smil fra den anden side af bordet.

”Hvis du har en 20-30 millioner,” kommenterer Sophie Hæstorp Andersen.

Line Barfod griner og returnerer:

”Det må vi jo kigge på.”

Byen vokser – men hvorhen?

Pladsen er blevet trang i byen. Det har skabt et dilemma om placeringen af nye boliger. Skal vi fortætte, fylde op og bygge ud i vandet eller bebygge flere af byens grønne pletter?

Line Barfod hælder til at finde plads til flere boliger på de arealer, som allerede er bebygget.

”Jeg synes, vi skal tage hensyn til de grønne områder i byen, så man ikke behøver at have et sommerhus for, at ens børn kan komme ud og opleve naturen. Så må vi fortætte noget mere og se på funktionstømte bygninger, der kan laves om til enten boliger eller en blanding af boliger og arbejdssteder. Tagetagerne har vi talt om i mange år, og her er stadig mulighed for at indrette rigtig mange boliger,” siger hun.

Sophie Hæstorp Andersen peger på, at der stadig er ledige arealer:

”Vi frigiver arealer der, hvor staten er ved at flytte ud, for eksempel DSB’s arealer i Jernbanebyen. Derudover vil et projekt som Lynetteholmen give en langtidssikring af byen både i forhold til klimaforandringer, og når det gælder spørgsmålet om, hvor vi skal bo – ikke bare om 10 år men også om 30, 40, 50 år.”

Inden for cykelafstand

Blikket for byens struktur og langsigtede udvikling ligger dem begge på sinde. Ikke mindst på grund af den nødvendige grønne omstilling.

”Hvis vi skal skabe en by, der hænger sammen, så skal vi sørge for, at man ikke bor i den ene ende af byen, arbejder i den anden og skal hente sine børn i en helt tredje retning. For så skal man bruge en bil. Det, vi skal tilsigte er, at man har brug for en cykel,” understreger Sophie Hæstorp Andersen.

Line Barfod nikker:

”Boligerne er en meget stor del af den grønne omstilling. Både nybyggeri og renovering. Men det handler også om at få det til at hænge sammen med infrastrukturen. Man har fundet ud af, at det her med at have lukkede boligområder ikke er så smart. Det er bedre, at arbejdspladser integreres i boligområderne.”

Sophie Hæstorp Andersen peger på, at der er områder i byen, som med fordel kan genbesøges med nypudsede byplanbriller:

”Tag for eksempel Ørestad. Mange er glade for at bo i Ørestad, men det er også et sted, hvor meget er puttet ind i Fields. Vi kan gøre det mere attraktivt at starte en virksomhed eller en cafe i området. Det samme gælder Vanløse. København er internationalt kendt for at være en by, der med et populært udtryk har høj liveability. Altså evnen til at kunne bo i byen uanset generation. Men det kræver et fortsat fokus, hvis vi skal blive ved med at kunne det.”

For byen og for borgerne

Et fokus, der også skal vendes indad, hvis det står til de to kandidater.

”Vi skal være gode til at samarbejde på Rådhuset, fordi vi skal løse de særlige udfordringer, der er i hovedstaden, men også fordi borgerne har brug for det. For eksempel skal beboere i almene boliger opleve, at der er hjælp til de naboer, der er blevet anvist. Jeg har selv prøvet at bo i en opgang, hvor halvdelen af boligerne var til boligsociale formål. Det kræver et godt samarbejde om for eksempel social indsats og børneindsats,” siger Sophie Hæstorp Andersen, og ser samtidig et lyspunkt og et fælles projekt:

”København går ofte forrest og sætter helt nye standarder for blandt andet det at skabe gode boligområder – og nye måder at gribe det an på. Det, synes jeg, vi skal have som fælles ambition.”

”Helt klart.,” lyder det fra Line Barfod: ”Og der er så mange mennesker i byen, som gerne vil det. Og har masser af gode ideer til at skabe nye løsninger. Der skal vi kunne åbne dørene og sige: Kom, lad os gøre det sammen.”

BILLEDSERIE: Interviewet med Sophie Hæstorp Andersen og Line Barfod fandt sted på tagterrassen i KAB-Huset, hvor den formidable udsigt over byen dannede en passende kulisse.

Seneste nyt

Andre læste også