ByggeriRenoveringKæmpe interesse for at bo i Taastrupgaard

Kæmpe interesse for at bo i Taastrupgaard

Er boligsøgende interesserede i at bo midlertidigt til leje i et såkaldt udsat boligområde? Svaret er JA

Taastrupgaard

I Taastrupgaard står der 171 boliger tomme. Boligerne er tomme, fordi afdelingen er i gang med en gennemgribende renovering som led i udviklingsplanen Fremtidens Taastrupgaard. Renoveringen er så omfattende, at der er indført udlejningsstop, hvilket betyder, at der ikke flytter nye lejere ind, når eksisterende lejere flytter ud. Men de tomme boliger medfører et lejetab, og derfor er det oplagt at se på om, boligerne kan lejes ud på midlertidige kontrakter.

Dispensation fra byrådet

Men udlejning i Taastrupgaard, også selvom den er midlertidig, er ikke helt så enkel som i de fleste andre boligafdelinger. Taastrupgaard er kategoriseret som et udsat boligområde og er derfor omfattet af reglerne om skærpede udlejningskriterier. Hvis en ny familie ønsker at flytte til Taastrupgaard, skal alle i husstanden mellem 18-64 år være i arbejde 36,5 time om ugen, og ingen i husstanden må have modtaget dagpenge de sidste to år. Derudover er der krav til uddannelsesniveau og indkomstniveau.

Heldigvis har byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttet at give dispensation i forhold til flere af kriterierne, så de tomme boliger nemmere kan lejes ud. Fx er beskæftigelseskravet på 36,5 time sat ned til 25 timer om ugen – og det er blevet muligt for unge familier at flytte ind selvom en forælder modtager barselsdagpenge.

Oguzcan Yüksel, formand for afdelingsbestyrelsen i Taastrupgaard og næstformand for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet AKB, Taastrup, forklarer:

”Taastrupgaard har mange tomme lejligheder som følge af beslutninger på Christiansborg og i byrådet. Vi har simpelthen ikke kunnet leje dem ud med de rammer for udlejning, som har været besluttet. Nu har byrådet i Høje-Taastrup Kommune heldigvis lempet for kravene til at opnå en bolig i Taastrupgaard. Vores forventninger til målgrupper er også indfriet – der er mange veluddannede og studerende, som søger en bolig i Taastrupgaard tidsbegrænset. Det er både positivt for vores ry og for Taastrupgaards selvforståelse – Taastrupgaard er et sted for alle slags mennesker.”

129 ansøgninger på en uge

De lempede krav fra byrådet har medført et stort ryk i antallet af ansøgninger til Taastrupgaard. Et opslag på KAB’s hjemmeside og Facebook-side om midlertidig udlejning i Taastrupgaard resulterede i 49 ansøgninger det første døgn, og ugen efter var der kommet 129 ansøgninger. Ansøgerne er en blanding af studerende og familier i arbejde.

I KAB er kundechef Claus Bjørton ikke overrasket over den store søgning:

”KAB oplever stor efterspørgsel fra borgere efter boliger på Vestegnen, og ventelisterne er generelt lange. I Høje-Taastrup er det tydeligt, at folketingsbeslutninger om parallelsamfund og forebyggelsesområder har forstærket efterspørgslen på boliger. Heldigvis har vi i Boligselskabet AKB, Taastrup et godt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, og vi er i gang med at planlægge 142 nye almene boliger som erstatning for de mange boliger, der enten forsvinder eller er uden for rækkevidde, fordi de står over for nedrivning eller renovering,” forklarer Claus Bjørton.

Fremtidens Taastrupgaard

At Taastrupgaard er for alle, understøttes af udviklingsplanen Fremtidens Taastrupgaard, hvor der efter den store transformation bygges nye ungdomsboliger, ældreboliger og tilgængelighedsboliger. Nye boligtyper som ”Drive-in boligen” og ”Tagboligen” bliver også en del af fremtidens boligudvalg. Mellem kvartererne anlægges nye grønne arealer, og fælles tagterrasser åbner for samvær mellem beboere og besøgende udefra. Derudover placeres et nyt børne- og kulturhus midt i Taastrupgaard, hvor mange af kommunens kultur- og fritidstilbud bliver samlet, og hvor elever fra 0.-6. klasse vil få deres daglige skolegang. 

Visualisering af Fremtidens Taastrupgaard
Visualisering af Fremtidens Taastrupgaard. Den store transformation af boligområdet løber frem til 2030.

Tidsbegrænset udlejning i KAB

På KAB’s hjemmeside kan du få et overblik over, hvilke boliger der lejes ud i en tidsbegrænset periode. Lige nu er de tidsbegrænsede lejemål, som ligger i Brønshøj, København NV, Vanløse og Valby, dog målrettet studerende.

https://www.kab-bolig.dk/boligsoegende/venteliste-og-ventetid/ledige-boliger

Med Fremtidens Taastrupgaard får beboerne:

  • Mere lys og plads i boligen
  • Nye køkkener og gulve
  • Varme boliger og billigere varmeregninger
  • Bedre altaner
  • Flere får egne haver
  • Flere parkeringspladser
  • Nye boligtyper (Drive-in boligen og Tagboligen)
  • Bedre boligudvalg (der bygges ungdomsboliger og ældrevenlige boliger)
  • Nyt børne- og kulturhus og nyt kvarterhus

Seneste nyt

Andre læste også