DemokratiBoligpolitikKAB-Huset indviet med repræsentantskabsmøde

KAB-Huset indviet med repræsentantskabsmøde

Torsdag den 18. november 2021 dannede KAB-Huset for første gang ramme om KAB’s repræsentantskabsmøde. Og huset bestod!

Skrevet af Anette Hertz.
Det første KAB-repræsentantskabsmøde i KAB-Huset var et møde, hvor der blev vist coronapas, sprittet af – og holdt afstand.

Men vigtigere var naturligvis, at formanden John Olsen orienterede om den boligpolitiske situation, at administrerende direktør Jens Elmelund fortalte om aktuelle forhold i KAB. Og ikke mindst, at både forslag om vedtægtsændringer og takster og ydelser for 2022 blev vedtaget.

Vi kan meget hver for sig, men sammen er vi stærkest

– John Olsen, formand for KAB

Den boligpolitiske situation

Formanden for KAB, John Olsen, tog udgangspunkt i boligudspillet fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad om 22.000 nye almene boliger i de større danske byer frem til 2035 – ud over de 20.000, der allerede er på tegnebordet.

John Olsen udtrykte glæde over, at regeringens udspil ligger meget tæt op ad de anbefalinger, sektoren igennem BL har fremsat: Flere betalbare boliger for de svageste på boligmarkedet.

Samtidig var John Olsen tilfreds med, at sektoren får lov til at aktivere midlerne i Nybyggerifonden til nybyggeri, men han udtrykte også bekymring for, at byggemarkedet i øjeblikket er for ”hot” til at bygge, at materialepriserne er steget, at varemangel kan være opstået på grund af Covid-19 krisen, og at det er svært at skaffe og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Men han var også fortrøstningsfuld, fordi der går tid, før alle aftaler er på plads og ”spaden kan sættes i jorden”.

John Olsen lovede, at KAB sammen med boligorganisationerne i de respektive kommuner vil byde ind på mulighederne i den planlagte boligpakke.

Særligt fortætning i eksisterende boligområder og omdannelse af eksisterende bygninger til nye almene boliger er, ifølge formanden, interessant. Men han mener også, det både vil kalde på kreativitet og evne til at skrinlægge fordomme.

John Olsen understregede afslutningsvis, at KAB fortsat har fokus på at fastholde målsætningen om at bygge sunde, nye bæredygtige boliger som rammen om et godt hjem for dem, der flytter ind i dem.

Formanden sluttede sin boligpolitiske orientering af med at fortælle om et nyt forum i KAB-Fællesskabet, nemlig formandskabsmøderne. Og det var her, han understregede:

”Vi kan meget hver for sig, men sammen er vi stærkest.”

KAB er i gang med forarbejdet til et egentligt klimaregnskab.

Aktuelle forhold i KAB

Repræsentantskabet blev bl.a. orienteret om byggeaktiviteten.

Jens Elmelund gav herefter en kort status på aktuelle forhold i KAB. Han kom blandt andet med en kort status på KAB’s strategiske ramme – Lad det gro. Han fortalte blandt andet, at KAB er i fuld gang med forarbejdet til et egentligt klimaregnskab med tilhørende mål for reduktioner.

Samtidig arbejder KAB på at knytte bæredygtighed til den digitale udvikling. Det sker ved, at KAB går foran på den digitale front og sikrer KAB-Fællesskabet velfungerende digitale værktøjer. Der arbejdes derfor på en ny digitaliseringsstrategi, som kan præsenteres for repræsentantskabet i foråret 2022.

Repræsentantskabet blev bl.a. orienteret om byggeaktiviteten.

Repræsentantskabet blev bl.a. orienteret om byggeaktiviteten.

Jens Elmelund kom kort omkring en kommende whistleblowerordning, før han gjorde status på KAB’s byggeaktivitet samt kundeservicestrategi, hvor der er fokus på ”Nærvær”, ”Kvalitet til tiden” og ”Plads til forskellighed”. Han fortalte, at rigtig mange boligorganisationer har valgt den lokale kundechefmodel – og at erfaringerne herfra deles i hele KAB-Fællesskabet.


Forslag om ændring af vedtægter godkendt

Endelig godkendte forsamlingen ændring af KAB’s vedtægter, der betyder, at der indføres et årligt valgmøde, som erstatter de tidligere beboerrepræsentantskabsmøder.

(Da 2/3 af repræsentantskabet ikke var mødt op, blev vedtægtsændringerne efterfølgende behandlet og godkendt på et nyt repræsentantskabsmøde den 23. november 2021.)

Budget 2022

Nøgletallene for budget 2022 blev gennemgået og taget til efterretning, ligesom udkast til takster og ydelser blev godkendt.

Det vigtigste er her, at administrationsbidraget fastholdes, mens prisen for it-ydelser stiger en smule. Det vil dog ikke opleves på huslejen, fordi taksten for energiregnskaber samtidig falder.

Seneste nyt

Andre læste også