Liv Mellem HuseneJeg er fuld i dag, kan vi snakke i morgen

Jeg er fuld i dag, kan vi snakke i morgen

I Sydhavnen er Boligselskabet AKB, København med til at løfte en social opgave ud over det sædvanlige

Mange af de udsatte hænger i dag ud på pladsen ved Hørdumsgade, hvor der er længere til naboerne. Boligsocial medarbejder Jimmy Rohde (tv.) er stort set hver dag forbi pladsen.

”Grønlænderne har fået det prædikat, at de drikker meget, men mange af dem har også fortalt mig, at de gerne vil noget andet end at sidde og drikke. Fx siger flere af dem, at troen har stor betydning for dem.” Jimmy Rohde er boligsocial medarbejder i Boligselskabet AKB, København. Han taler, mens vi går fra boligselskabets kontor i Sydhavnen til en plads ved Hørdumsgade, hvor bydelens udsatte grønlændere hænger ud. Her står to bord/bænkesæt, der er delvist overdækket, og grønlænderne har samlet sig ved det ene. De hilser på Jimmy som en god gammel ven. Han har medbragt kopier af invitationen til andagt med en grønlandsk præst. Et arrangement han har fået i stand i samarbejde med den lokale kirke og Morgencafé for Hjemløse, som hjælper udsatte i København, heriblandt gruppen i Sydhavnen.

”De glæder sig. Og det er skønt at høre,” siger han og tager mod håndtryk og store smil i kredsen på pladsen.

En særlig situation

Sådan en social indsats på gadeniveau er ikke traditionelt en opgave for et boligselskab. I Sydhavnen er der imidlertid opstået konflikt omkring en plads i bydelen, og det har fået AKB, København til at gå en ekstra mil i det sociale arbejde.

”Vi har et stort engagement i lokalområdet, og trygge rammer om beboernes liv er hjerteblod i AKB, København. Den sociale opgave er grundlæggende kommunal, men baggrunden er den særlige situation omkring Anker Jørgensens Plads – og vores boliger – som betyder, at vi også har en naturlig rolle at spille i løsningen,” siger Peter Dam, der er medlem af bestyrelsen i AKB, København og deltager i den nystartede ’Foreningen Skuret’, som fremover bliver en ramme om indsatsen for de udsatte grupper fra den konfliktramte plads.

Druk, støj og løse hunde

Uroen omkring Anker Jørgensens Plads har stået på siden 2018, da metrobyggeriet lukkede bydelens store plads, Mozarts Plads. Det fik de socialt udsatte grupper til at søge mod den meget mindre Anker Jørgensens Plads, hvor deres druk, støj og løse hunde skabte uro blandt de omkringboende.

Efter flere år med udfordringer er hovedparten af de socialt udsatte i dag flyttet fra Anker Jørgens Plads til en plads ved Hørdumsgade, hvor der er indrettet et værested med større afstand til naboerne, bænke med overdækning og gode toiletforhold.

I processen har AKB, København været optaget af at løse situationen omkring pladsen, og ansøgte samtidig Trygfonden om støtte til at ansætte en boligsocial medarbejder til at hjælpe de socialt udsatte, der kom i klemme, særligt den grønlandske gruppe.

“Mine egne fordomme blev gjort til skamme. (…) at komme ind i den her gruppe og opleve, hvor meget oprigtighed og imødekommenhed, jeg får fra dem. Det har været overraskende”

Jimmy Rohde, boligsocial medarbejder

Fra fordomme til respekt og tillid

Det var noget af en udfordring, Jimmy Rohde mødte, da han blev ansat i marts 2022 med midler fra Trygfonden.

”På et tidspunkt fyldte grønlænderne meget på Anker Jørgensens Plads, og deres adfærd med hunde kunne opleves meget voldsomt. Det er fuldt forståeligt. Men ofte er det sådan, at mange snakker om dem, og få snakker med dem. De kan mærke, at folk kigger skævt til dem,” siger han, og tilføjer, at han også selv betragtede gruppen, som anderledes, inden han lærte dem at kende.

”Mine egne fordomme blev gjort til skamme. Jeg har arbejdet med alkoholikere, prostituerede, narkomaner, psykisk syge og alligevel troede jeg, grønlænderne ville blive sværere. Men at komme ind i den her gruppe og opleve, hvor meget oprigtighed og imødekommenhed, jeg får fra dem. Det har været overraskende.”

Tilliden har Jimmy gradvist bygget op ved at være til stede på pladsen stort set hver dag, lytte og vise respekt:

”Nu kommer de selv hen til mig. Uanset hvor stive de har været, så tager de sig sammen eller siger: Jeg er fuld i dag, kan vi snakke i morgen. De har været lettere at komme ind på, end jeg troede. Nu kunne jeg godt tænke mig at sætte mere handling i gang. Det kræver noget økonomi, så det er en praktisk udfordring lige nu.”

Andagten i Frederiksholm Kirke den 1. september forløb i en højtidelig stemning med enkelte utraditionelle indslag. Fx havde en af deltagerne medbragt sin hund og gennem orgelbruset kunne et par gange høres piftet fra en dåsebajer. Forsamlingen sluttede af med at synge fødselsdagssang for en af de frivillige fra Morgencafé for Hjemløse – og hun skulle da også lige ha’ en svingom.

Samspil og sameksistens

Endnu et initiativ er på vej. Jimmys gode samarbejdspartner, Kasper, fra Morgencafé for Hjemløse har været primus motor i at finde et lokale.

”Der er en del musikere blandt den grønlandske gruppe. Vi har netop fået adgang til et øvelokale, hvor der også er instrumenter, som de kan bruge. Nu vokser et lille mål om at samle et band og spille på Rådhuspladsen 17. oktober på den Internationale Hjemløsedag,” fortæller Jimmy.

På længere sigt håber Jimmy, at indsatsen for de udsatte også kan være med til at skabe mere generel forståelse på tværs mellem beboergrupperne i Sydhavnen:

”Vi kan blive bedre til at dele viden og fortælle beboerne, hvor de skal gå hen med deres oplevelser. Skabe lidt mere forståelse for hinandens situationer.”
Her kommer ’Skuret’ ind i billedet.

Cirkusvogn på vej

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har givet en bevilling til et mobilt opholdssted, som er tildelt ’Foreningen Skuret’ dannet af Boligselskabet AKB, København. De øvrige deltagere er Morgencafé for Hjemløse, Den lokale kirke, Det Grønlandske Hus og Opzoomerne i Sydhavnen.
”Skuret bliver en base for aktiviteter og rådgivning, ikke et værested. Det bliver alkoholfrit. Det Grønlandske Hus vil fx sørge for et tilbud om hjælp fra en socialrådgiver et par timer om ugen. Der er behov for sådan et sted tæt på brugerne,” forklarer Jimmy Rohde.

Foreningen har stillet forslag om placering af Skuret i Scandiagade, og Jimmy har fundet frem til en konkret løsning i form af en moderne cirkusvogn, som Benneweis har til salg. Endnu mangler dog Socialforvaltningens endelige godkendelse.

Seneste nyt

Andre læste også