Liv Mellem HuseneGuldbergs Have deltager i forsøg med bedre ældrepleje

Guldbergs Have deltager i forsøg med bedre ældrepleje

En borgmester, en minister og en direktør lagde vejen forbi Guldbergs Have på Nørrebro, da ældreboligafdelingen indviede et nyt initiativ, der skal give beboerne bedre omsorg i hverdagen.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, Social- og ældreminister Astrid Krag og direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup ved fejringen af det nye initiativ i Guldbergs Have

Onsdag den 22. september skinnede solen fra en skyfri himmel over Guldbergs Have på Nørrebro. På den store græsplæne foran ældreboligerne var der opsat et hvidt telt, og en pølsevogn var ved at gøre klar til servering.

Anledningen var åbningen af Tryghedsboligerne – et bofællesskab for de ældre beboere i afdelingen, der modtager kommunal ældrepleje. Idéen med bofællesskabet er, at de ældre skal mødes og dyrke fællesskaber med deres naboer og det tilknyttede plejepersonale. Plejepersonalet spiller en central rolle i Tryghedsboligerne, og det særlige ved bofællesskabet er, at der samles et tværfagligt sundhedspersonale under samme tag. For de ældre betyder det, at de udover social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, også vil have daglig kontakt med pædagoger, terapeuter og sygeplejersker.

Forsøget med Tryghedsboligerne er igangsat af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, og udover de fysiske fællesskaber spiller afbureaukratisering en vigtig rolle i forhold til at gentænke fremtidens ældrepleje. Besværlige arbejdsgange skal erstattes til fordel for en mere fleksibel arbejdsdag, hvor personalet i samarbejde med beboerne selv styrer, hvordan plejen skal planlægges og udføres.


Tak til boligorganisationerne for at støtte op om de nye fællesskaber

– Sisse Marie Welling, Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Arrangementet var velbesøgt, og der var både minister- og borgmesterbesøg. Den første der gik på talerstolen var Julie Gredal, leder for hjemmeplejegruppen og Tryghedsboligerne. Hun startede med at takke beboerne og personalet for at udvise mod til at gå nye veje. Herefter fulgte Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling, som blandt andet rettede sin tak til Boligselskabet AKB, København for at støtte op om de nye fællesskaber.

Til fejringen deltog også Social- og ældreminister Astrid Krag og direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup. Efter talerne var der rundvisning, og arrangementet sluttede af med balkanmusik fra Bjonko.

Fakta om Guldbergs Have

Kilde: Pressemeddelelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Sendt den 22.9.2021

  • Guldbergs Have er et afgrænset ældreboligområde med 275 ældreboliger på Nørrebro, hvor cirka 1/3 af beboerne modtager kommunal hjemmepleje.
  • 24 boliger omdannes til tryghedsboliger i takt med, at de nuværende beboere fraflytter.
  • En hel etage er omdannet til fælleslokaler med opholds- og spiserum, sygeplejeklinik, træningsrum, mødelokaler og kontor, og der er ansat pædagogisk og terapeutfagligt personale.

Guldbergs Have eksperimentet varer i alt i 3 år. Det nye medarbejderteam samledes første gang i december 2020. De første borgere flyttede ind i december 2020. Men en del af opstarten er blevet forsinket af corona-krisen.

Seneste nyt

Andre læste også