ByggeriRenoveringGrundig forberedelse til ekstern granskning i KAB-Fællesskabet

Grundig forberedelse til ekstern granskning i KAB-Fællesskabet

Der er lavet et stort forarbejde for at klæde den lokale drift på til at arbejde med de eksterne granskningsrapporter, som lander senest i 2024

Kanslergården, Boligselskabet AKB, København, var den første afdeling i KAB-Fællesskabet, der fik en ekstern granskningsrapport.

Hvert femte år skal almene boligafdelinger granskes af eksterne rådgivere. Det er politisk bestemt og har til formål at sikre tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse.

En uvildig byggesagkyndig gennemgår vedligeholdelsesstanden for de 20 væsentligste bygningsdele i boligafdelingerne og laver på den baggrund en rapport. Denne indgår på de årlige styringsdialogmøder med kommunerne, hvor afdelingernes tilstand og udvikling bliver drøftet.

Vicedirektør i KAB, Lone Skriver.

Der kan dog være store forskelle på vurderingen i den eksterne granskning og den vurdering, som den lokale drift har af vedligeholdelsesstanden. Derfor er det vigtigt, at driftspersonalet er klædt på til at analysere og komme med bemærkninger til granskningsrapporten.

Driftssupport i KAB-Huset har i samarbejde med ejendomsleder Dion Madsen i Kanslergården, Boligselskabet AKB, København – som var de første i KAB-Fællesskabet, der fik en ekstern granskningsrapport – udviklet et materiale, som gør det enkelt for driften i boligafdelingerne at arbejde med rapporten.

”Jeg er rigtig glad for, at vi kan hjælpe boligorganisationerne og personalet i boligafdelingerne med at være på forkant i denne proces. Det er helt afgørende, at de kommer med deres bemærkninger til granskningsrapporterne i forhold til de videre styringsdialogmøder,” siger Lone Skriver, vicedirektør i KAB, og uddyber:

”Driften kender afdelingerne bedre end nogen andre, og er der uoverensstemmelser mellem granskernes vurderinger og driftens egne, skal vi fremhæve begrundelserne og give forklaringerne, så det kan anvendes i dialogen med kommunen. På den måde sikrer vi, at vi fortsat har hånd i hanke med, hvad der skal vedligeholdes, hvor meget vi henlægger til og hvor meget vi forventer, at det kommer til at koste.”

Ændringer i markvandringsskemaer

I KAB-Fællesskabet er der ca. 450 boligafdelinger, som skal granskes af Landsbyggefondens eksterne rådgivere inden sommeren 2024.

Omkring 100 af afdelingerne har allerede haft granskerne på besøg og modtaget den efterfølgende rapport. Derfra har de et halvt år til at komme med bemærkninger til rapporten – et arbejde der sker i fællesskab med Driftssupport i KAB-Huset.

Udover materialet til arbejdet med granskningsrapporterne har driftssupport også ændret markvandringsskemaerne. Det sker for at sikre, at alle de resterende bygningsdele, som ikke er en del af granskningsrapporten, også bliver gennemgået.

”Det har været et stort arbejde at udvikle og ændre materialerne, men jeg synes også, at det er en vigtig og god service, vi skal kunne levere til boligorganisationerne. Jeg er sikker på, at det kommer til at være en kæmpe hjælp i arbejdet med rapporterne og ikke mindst i styringsdialogmøderne med kommunerne fremadrettet,” afslutter Lone Skriver.

Seneste nyt

Andre læste også