DemokratiBoligpolitikGlobetrotter med en glødende passion for social retfærdighed

Globetrotter med en glødende passion for social retfærdighed

Hvem har stafetten? Maj Jørgensen, forperson for Rolandsgården i Brønshøj, der er en del af SAB

Maj Jørgensen

Maj er uddannet boghandler og har i mange år arbejdet i Nationalmuseets boghandel, men er nu advokatsekretær. Hun har boet i Rolandsgården i 26 år, været med i bestyrelsen i 13 og forperson i 5 år. Maj er meget rejselysten og socialt og politisk engageret.

Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave?

Rummeligheden og sammenhængskraften skal bevares. Det er vigtigt, at der er plads til alle – også de, der ikke har så mange penge. Da den største udgift for de fleste mennesker er huslejen, er det vigtigt at forvalte ejendommen fornuftigt. Det gør vi ved at sørge for løbende at vedligeholde ejendommen, så udgifterne udjævnes, og behovet for store forbedringsprojekter ikke hober sig op. Hvis vi har overskud et år, går det til vores henlæggelser. Vi vil ikke have en yoyo-husleje, for de færreste har glæde af, at huslejen nedsættes med 118 kr. det ene år for så at stige voldsomt året efter, fordi der skal foretages akutte forbedringer i ejendommen.

I det hele taget skal bestyrelsen repræsentere de svageste. Vi skal være talerør overfor organisationsbestyrelsen og KAB. Og nogle gange skal vi give organisationerne et los i r…. for at få dem til at bruge den politiske magt, de har. Fx i forbindelse med den kommende anvisningsaftale med Københavns Kommune, der i mange år har placeret de mest udsatte borgere i almene boligafdelinger, som herefter kategoriseres som ’ghettoer’ og straffes med begrænsninger for visse typer mennesker. Det er bare ikke i orden.

Hvis du får besøg, hvad vil du vise frem?

Vores havelaug. På ottende sæson dyrker vi et lille område med både fælles- og små, private haver. Formålet er at bringe folk sammen – og det gør det. Nogle dyrker mere end andre, der mest kommer for en kop kaffe og en sludder. Vi har pt. 9-10 nationaliteter med i havelauget. Mit udgangspunkt er, at selvom man tror, man ikke kan en skid, så kan alle altid noget alligevel. Især når man hjælper hinanden og står sammen. Sådan et projekt skal håndholdes; der skal være nogen, der tager styringen. Men til gengæld gør det noget godt for hele boligafdelingen.

Hvilke emner og problemstillinger er I optaget af aktuelt?

Vi skal have nye badeværelser. Det koster ustyrligt mange penge. Siden vi blev enige om projektet, er alting steget voldsomt, og budgettet er helt klart røget. Så vi skal til at kigge på det igen. Bestyrelsen gør meget ud af at være med inde over beskrivelsen af projektet, så vi undgår ubehagelige overraskelser. Vi har ikke kun fokus på det billigste tilbud, for det kan i sidste ende blive det dyreste, hvis det er nogle dårlige løsninger.

Og så skal vi sortere og have nedgravede affaldsbeholdere. For tre et halvt år siden sendte vi en ansøgning til kommunen og venter stadig på svar. Det blev vi lidt trætte af og sendte en henvendelse direkte til teknik- og miljøborgmester Line Barfod; vi trak ansøgningen tilbage, fordi sagsbehandlingen over hele linjen er så tung og bureaukratisk. Det gav lidt sus i skorstenen, og vi fik hurtigt et svar fra kommunen – så nu venter vi på, hvad der så skal ske!

Hvad kan du lide at lave, når du har fri?

Jeg holder meget af at læse og er om sommeren gerne i min lille kolonihave. Her er hverken tv eller wi-fi, så det er et godt sted at slappe af. Lige nu er jeg i gang med Benjamin Koppels ’Annas sang’.

Og så er jeg bidt af at rejse. Helst kulturrejser og gerne til lidt atypiske rejsemål. Jeg har bl.a. været i Georgien, Usbekistan, Iran og Gambia. Og jeg var på vej til Peru, da Danmark blev lukket ned pga. corona. Min datter var faktisk rejst i forvejen og var en de danskere, Udenrigsministeriets Borgerservice fik hjem, efter at Peru og resten af verden havde lukket alle grænser.

Stafet-spørgsmålet: Fællesskab fylder meget hos os. Hvordan ser det ud i en af de ældre Københavner-afdelinger? Hvad gør I for at styrke sammenhold og fællesskab?

Det er faktisk meget svært, for vi har ikke noget fælleslokale og kan kun mødes udenfor. Så fællesskabet er lettest at styrke om sommeren. Her har vi til gengæld både vores haver, loppemarked og årlige sommerfest, hvor der udover fællesspisning er forskellige konkurrencer. Altid for hold, så man kan komme sammen med nogen, man måske ikke kender så godt. Det er ret hyggeligt!

Men jeg har en drøm om at nedlægge et af vores erhvervslejemål, så vi kan få et beboerlokale.

Hvem giver Maj stafetten videre til?

Jeg vil gerne sende stafetten videre til KAB’s nye forperson, Sophus Vørsing:

Den almene sektor er under angreb fra mange sider. Fx er politikerne for alvor begyndt at bruge af Landsbyggefondens midler, så det er beboernes egne penge, de nådigt får lidt del i igen, mens ejendommene forfalder endnu mere. Mange boligafdelinger bliver også ramt af reglerne for såkaldte ’parallelsamfund’, og skal rive boliger ned eller frasælge dem.

Hvordan vil du som nytiltrådt forperson bruge din indflydelse til at gøre noget ved det?

Rolandsgården

Rolandsgården er opført i 1945 af SAB, beliggende på Frederikssundsvej i Brønshøj. Boligafdelingen består af 287 1-, 2-og 3-værelses boliger.

Seneste nyt

Andre læste også