DemokratiBoligpolitikForeningsentusiast og familie i hele verden

Foreningsentusiast og familie i hele verden

Sophus Vørsing bor sammen med sin hustru Ly og datter Caroline i Bøgehegnet i Greve. Sophus er formand for KAB’s bestyrelse og for Sydkystens Boligselskab og har en række andre tillidsposter. I det civile liv er Sophus IT-chef i Møbeltransport Danmark

1. Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave som medlem af afdelingsbestyrelsen

Grundlæggende skal vi jo gøre vores til at sikre, at vi har et trygt og godt sted at bo – og hvor der er aktiviteter, der giver ”liv mellem boligerne.”

Det betyder blandt andet en tæt kontakt med ejendomskontoret om rammerne for den daglige drift. Men det betyder jo også, at vi skal sikre, vi har gode og attraktive boliger om 100 år, der også skal være til at betale. Så vi arbejder både på den korte bane – og med det helt lange lys på, så man ikke løber ind i ubehagelige overraskelser. Som beboer hører jeg ofte, at det er vigtigere med en jævn huslejeudvikling i stedet for en (for) lav husleje, hvor der så kommer en stor stigning.  

Og så har jeg også et personligt håb om, at vi kan knække koden for beboerdemokratiet, så også de nye beboere – og også gerne yngre mennesker – ønsker at deltage og give et bidrag i afdelingen.

2. Hvad vil du vise frem, hvis du får besøg?

Det er svært, for vi har virkeligt mange gode ting at vise frem i Bøgehegnet. Vi er inddelt i seks gårdrum, hvor der er et mindre fælleshus, der giver mulighed for nære fællesaktiviteter men også fx familiefødselsdagen lige der, hvor man bor. Derudover har vi et stort fælleshus, der danner ramme for vores afdelingsmøder og fællesarrangementer, ligesom der gennem tiden er afholdt mange private fester med mange gode minder. Endelig vil jeg også nævne, at vi for en del år siden etablerede en flot containergård / genbrugsplads med kildesortering, hvor man kan komme af med næsten alt affald ligesom på den kommunale miljøstation.

3. Hvilke emner og problemstillinger er I aktuelt optaget af?

Vores vinduer og døre bliver det næste større renoveringsprojekt herude. Jeg er spændt på at se, om vi kan finde plads i budgettet til solceller eller andre tiltag, der kan spare på energien og dermed være med til at mindske udledningen af CO2.

Derudover har jeg fokus på at løfte de grønne arealer med mere biodiversitet og ”Vild Med Vilje”, så det også bliver en af de ting, som jeg kan vise frem i fremtiden!

4. Hvad kan du lide at lave, når du har fri?

At være involveret i Foreningsdanmark er jo fritid, men herudover er det familien, der er i højsædet. Jeg er vietnamesisk gift og har en ganske stor familie spredt over hele verden, så vi prioriterer at komme på en lidt længere rejse hvert 2. eller 3. år og besøge dem.

Lige nu har vi besøg i Danmark, da der er et forestående bryllup her, hvor der kommer en del tilrejsende, og så er det jo med at vise hele Danmark frem og prøve at forklare, hvad almene boliger og beboerdemokrati er. Det er ikke let, da det jo ikke kendes ret mange steder i udlandet.

Jeg er også en ivrig motionscyklist. Under Corona fik vi mulighed for at få en kolonihave, og det er nu blevet vores dejlige sommerresidens.

Stafetspørgsmålet: Den almene sektor er under angreb fra mange sider. Fx er politikerne for alvor begyndt at bruge af Landsbyggefondens midler og mange boligafdelinger bliver også ramt af reglerne for såkaldte ’parallelsamfund’, og skal rive boliger ned eller frasælge dem. Hvordan vil du bruge din indflydelse til at gøre noget ved det?

Som formand for KAB´s bestyrelse er det først og fremmest min opgave at medvirke til, at KAB er en veldreven virksomhed, der leverer værdi til vores kunder. Samtidig er det klart, at rollen som KAB’s formand også kan bruges som et talerør for hele KAB-Fællesskabets interesser. Jeg er helt enig i, at der er rigeligt at tage fat på – ikke mindst med Folketingets appetit på at detailstyre og anvende Landsbyggefondens midler til egne, boligpolitiske interesser.

Jeg er af den opfattelse, at vi bedst varetager den almene sektors interesser i det store fællesskab, som vi har sammen med vores interesseorganisation BL.

Derfor er jeg også glad for, at vi har startet en god tradition med at invitere BL til halvårlige møder med formænd og næstformænd fra hele KAB-Fællesskabet. Her bliver der formuleret fælles ønsker og krav til BL´s arbejde med interessevaretagelse.

Samtidig er det vigtigt, at vi i KAB-Fællesskabet har både officielle og mere uofficielle møder og fora med politikere og andre interessenter, hvor vi kan diskutere med de rette. Så vi ikke bare lever i vores eget ekkokammer.

Hvem giver Sophus stafetten videre til?

Jeg ved, at der laves meget godt beboerdemokratisk arbejde og politisk interessevaretagelse i BL. Derfor vil jeg gerne give stafetten videre til Karin Sinkbæk Sørensen, formand for Boligselskabet AKB, Rødovre, medlem af KAB’s bestyrelse og kredsnæstformand i BL’s 9. kreds. Mit spørgsmål er, hvordan hun oplever arbejdet i BL med netop boligpolitik, vores sociale udfordringer, samarbejde med kommuner m.m.

Seneste nyt

Andre læste også