DemokratiBoligpolitikFærre udsatte boligområder men flere på listerne

Færre udsatte boligområder men flere på listerne

Positiv udvikling på de gamle lister over udsatte boligområder trækkes ned af en ny forebyggelsesliste, som sender 62 almene boligområder ind i listesystemet

En liste er blevet til mange, og der skal ikke længere så meget til, før man ender på de kedelige lister, der definerer udsatte boligområder. Traditionen tro offentliggjorde Indenrigs- og Boligministeriet de årlige lister den 1. december.

Der er sket et fald i antallet af boligområder på de gamle lister, som i dag kaldes henholdsvis omdannelsesområder, parallelsamfund og udsatte boligområder. Og indenfor KAB-Fællesskabet er der ikke nye boligområder på de lister. Men en ny liste over forebyggelsesområder sender ikke mindre end 62 boligområder ind i listesystemet, heraf 11 i KAB-Fællesskabet.

”Vi er ikke tilhængere af listerne – uanset navnet på dem. For os er det afgørende, at vi sammen med boligorganisationerne, Landsbyggefonden og de relevante kommuner har de rigtige redskaber til at investere i og udvikle de almene boligområder, der har brug for en særlig indsats. Vi er godt på vej. Det kan vi se i vores egne evalueringer, og det støttes af de officielle tal. Men der er naturligvis stadig arbejde at gøre for at sikre fortsat positiv udvikling i områderne,” siger Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.

Kriterier for Forebyggelseslisten

Listen over forebyggelsesområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit).

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt gennemsnit).

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Se alle listerne her

Seneste nyt

Andre læste også