Drift og teknikFællesskabet er 100-meter mester i at holde huslejen nede

Fællesskabet er 100-meter mester i at holde huslejen nede

Trods voldsom inflation de seneste år har boligafdelingerne i KAB-Fællesskabet siden 2014 opnået årlige besparelser på godt 300 mio. kr. ved fokus på stordrift, effektiv administration og digitalisering. Samtidigt er boligafdelingernes henlæggelser til fremtidige renoveringer endda steget med 35 %, så huslejen også fremover kan holdes nede

100 meter løbere

Effektiviseringsaftalen fra 2014 har ført til markante besparelser i driftsudgifterne i hele den almene sektor. Også KAB-Fællesskabet har haft et skarpt fokus på effektiv drift og øget digitalisering. Derfor er det lykkes at spare meget mere, end vi blev pålagt: ca. 5.500 kr. årligt pr. lejemål, svarende til godt 300 mio. kr. årligt. Den positive udvikling har holdt huslejen nede.

”Den store indsats, alle medarbejdere har ydet for at sikre en mere effektiv drift, har betydet, at huslejen kun er steget 1 % årligt i gennemsnit for alle boliger i KAB-Fællesskabet siden 2014,” konstaterer Mikkel Boel, økonomidirektør i KAB.

Besparelserne er bl.a. opnået ved at holde administrationsudgifterne i ro, sammenlægge driftskontorer, indføre digitale løsninger og have fokus på energiforbruget, fra styring af varmecentralen til anvendelse af LED-lys.

Fortsat fokus på huslejen

”De sidste år har vi haft en høj inflation, og vi ved, at mange beboere er økonomisk trængte. Derfor hviler vi ikke på laubærerne, men fortsætter indsatsen for at holde huslejen nede,” siger Mikkel Boel og fortsætter:

”I den kommende periode har vi bl.a. fokus på indkøb. Alene i driften køber vi ind for 800 mio. kr. årligt. Med vores nye indkøbsportal regner vi med besparelse på ca. 20 %.”

Mere sikkerhed gennem henlæggelser

Samtidigt med at der er opnået store besparelser, har boligafdelingerne sat henlæggelserne til løbende og fremtidig vedligeholdelse op med 35 %, så de nu udgør 17.700 kr. pr. bolig i gennemsnit for KAB-Fællesskabet. Det betyder, at store stigninger i huslejen ved nødvendige renoveringer også kan undgås.

Læs her, hvorfor henlæggelser er vigtige for at holde huslejen i ro

Seneste nyt

Andre læste også