DemokratiBoligpolitikDebat: Boligaftalen tager ikke hånd om det mest akutte problem for...

Debat: Boligaftalen tager ikke hånd om det mest akutte problem for opførslen af billige boliger

Nedenstående debatindlæg blev bragt i Børsen den 28. februar 2022

Af SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN (S), OVERBORGMESTER, KØBENHAVN, JENS ELMELUND, ADM. DIREKTØR, KAB OG TONY CHRISTRUP, DIREKTØR FOR PUBLIC AFFAIRS, STRATEGISK BYUDVIKLING, AG GRUPPEN

Der er gang i byggebranchen. Der bliver bygget boliger, nye køkkener, altaner og tilbygninger som aldrig før. Der er bud efter de mange dygtige håndværkere. Og priserne stiger og stiger. Men det er også en trussel for de mange billige boliger, som vi vil bygge i København – og hele landet – i de kommende år. Mens priserne for boligbyggeri stiger og stiger, betyder maksimumsbeløbet for de almene boliger, at de skal bygges billigere og billigere.

Derfor ser vi, at det i stigende grad er svært at få de almene boligprojekter til at hænge sammen. Det er en er stor bekymring og en markant trussel for alle de gode takter i Folketingets boligaftale og vores fælles ønske om en blandet by. Der er brug for et nationalt kompromis for at sikre, at almindelige mennesker har råd til at bo i vores byer. Det er den enkle, men alvorlige udfordring, vi står overfor. Det er ikke nok at udarbejde flere planer, holde flere oplæg eller importere urealistiske boligmodeller fra andre lande. Der skal konkret handling til.

Det er vores håb at et bredt flertal på Christiansborg vil være villige til at diskutere et ekstraordinært tilskud til at sikre at byggeriet holdes i gang, og huslejerne holdes i ro

En gordisk knude

Den boligaftale, som et flertal i Folketinget netop har indgået, er et solidt skridt i den rigtige retning, men desværre står vi også med et andet og meget akut problem, når der skal bygges almene boliger. Den helt store udfordring for byggeriet af flere billige boliger lige nu er nemlig, at byggepriserne er steget voldsomt, mens det såkaldte rammebeløb slet ikke er fulgt med stigningen i byggepriserne. Rammebeløbet er vores sikkerhed for lave huslejer i den almene sektor, da det sætter et loft over, hvad det må koste at bygge en almen bolig – og pga. princippet om balanceleje, dvs. at lejen skal fastsættes efter omkostningerne, således også hvad det kan koste at bo i en almen bolig. Men når forskellen mellem rammebeløb og prisen på mursten bliver for stor, risikerer byggeriet at gå i stå.

Vi har travlt, for vi er bagud på forhånd, da byggeriet af de almene boliger i de seneste år er gået alt for langsomt. De stigende materialepriser har bl.a. gjort, at KAB har måttet aflyse et konkret byggeri med 200 boliger til unge, familier og ældre, fordi byggeriet ikke kan hænge sammen, hvis det skal holdes under det statsfastsatte rammebeløb.

Vi – som repræsentanter for de almene boligselskaber, de private aktører og kommunerne – kan ikke løse denne her gordiske knude alene. Staten må være med. En konkret løsning, som har været nævnt, er, at staten i tre til fem år sikrer et tilskud til de almene byggerier, så økonomien i de enkelte projekter kan hænge sammen samtidigt med, at huslejerne holdes på det nuværende niveau. Det vil vi opfordre alle Folketingets partier til aktivt at overveje.

Der er brug for bred enighed på Christiansborg. Nye boliger bliver ikke bygget på en dag, og politisk sikkerhed for, at en aftale om statstilskud holder efter et folketingsvalg, er afgørende for, at almene boligselskaber og private udviklere kan gå i gang med opgaven. Det er derfor vores håb, at et bredt flertal på Christiansborg vil være villige til diskutere et ekstraordinært tilskud til at sikre, at byggeriet holdes i gang, og huslejerne holdes i ro. En rimelig husleje er kerneproduktet i den almene boligsektor. Det nytter ikke at opføre almene boliger, hvor huslejen bliver alt for høj, for så går den boligsociale idé fløjten.

Ikke tid til at tøve

Skal det nationale kompromis, som vi efterspørger i dag, have fuld effekt, skal vi også have større smidighed i kommunerne. I København vil vi på tværs af forvaltningerne styrke fokus på almene boliger. Det gælder udbud af nye byggemuligheder og en fleksibel og hurtig sagsbehandling.

Det er en stor opgave, men det skal løses! Vi skal i arbejdstøjet nu, og det gælder kommunen, de almene og de private udviklere. I dag kan der opføres 25 pct. almene boliger i nye lokalplanområder, og vi må og skal have fokus på, at dette tal ikke er et uopnåeligt mål, men derimod det realistiske bud på den almene andel af de nyopførte boliger.
Vi håber, at alle Folketingets partier sammen med kommuner, almene boligselskaber og private udviklere vil være med på det nationale kompromis om at få bygget de billige boliger – også i en tid med byggeboom.

Det er ikke tid til at tøve, men tid til at slå til. Danmark blev skabt på samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, gennem højskole- og andelstanker samt gennem kompromiser og samarbejde på midten. Lad os gøre det en gang til. Lad os få skabt de billige boliger og sikre den blandede by.

Seneste nyt

Andre læste også