DemokratiBoligpolitikBoligminister udpeger Rolf Andersson som formand for bæredygtigt udvalg

Boligminister udpeger Rolf Andersson som formand for bæredygtigt udvalg

Regeringen har nedsat et koordineringsudvalg som led i realiseringen af 21 initiativer i en vedtaget strategi for bæredygtigt byggeri

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har udpeget byggedirektør i KAB, Rolf Andersson som formand for et nyt koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri.

Koordineringsudvalget skal medvirke til at sikre, at regeringens Nationale strategi for bæredygtigt byggeri forankres i de relevante byggefaglige miljøer.

”Koordinationsudvalget og dialogen med branchens parter bliver helt central for at komme i mål med byggeriets grønne omstilling. Jeg har positive forventninger til, at koordineringsudvalget i årene frem får sikret, at branchen løbende modtager og implementerer strategiens initiativer i fællesskab. Derfor bliver koordineringsudvalget et omdrejningspunkt for at sikre, at hele branchen kan følge med, når vi starter indfasningen af klimakrav til bygninger,” siger Kaare Dybvad Bek om udvalgets opgave.

Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.

Vi kan rykke branchen langt

Rolf Andersson ser frem til opgaven og har i medierne udtalt:

”Den politisk bredt forankrede strategi om bæredygtigt byggeri udgør en stærk forpligtigelse for byggeriets parter. Vi kan rykke branchen langt, også uden at der opstår opadgående prispres og forstyrrende flaskehalse. Jeg oplever en stor dedikation fra alle i byggeriet til dette og ser frem til et godt og tæt samarbejde.”

Koordineringsudvalget holder deres første møde efter sommerferien og skal som udgangspunkt mødes fire gange om året.

TOPBILLEDE:
Nedrivning af boliger i Taastrupgaard foregik på bæredygtig maner med sortering af materialer til genbrug.

Seneste nyt

Andre læste også