DemokratiStafettenBiodiversitet, børnebørn og små bryggerier

Biodiversitet, børnebørn og små bryggerier

Hvem har stafetten: Bjarke Christensen, formand for Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark gennem 15 år. En boligafdeling, der er smukt beliggende i Rudersdal Kommune. Bjarke er meget stolt af sin boligafdeling og udearealerne, som de gør meget for at vedligeholde, så de fremstår flotte

Bjarke Christensen
Bjarke Christensen sætter stor pris på Eskemoseparks smukke beliggenhed.
Grafik af stafet

Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave?

At alting fungerer optimalt – både for beboerne og medarbejderne. Jeg skal være med til at sørge for, at trivslen er i top.

Samarbejdet i bestyrelsen er også i fokus. Vi kan ikke være enige om alting, men det skal fungere godt. Som formand skal jeg holde alle parter op på, at de får gjort det, vi har aftalt. Både i bestyrelsen og i KAB.

Hvis du får besøg, hvad vil du vise frem?

Hele vores flotte bebyggelse og området. Vores boligafdeling er helt unik, og området er så flot. Vores beliggenhed er ubetalelig!
Vi gør ekstremt meget for at vedligeholde området, så her ser godt ud. Vi har store fællesarealer, og noget af det drifter vi som vildt for at sikre en høj biodiversitet.

Andelsboligforeningen Eskemosepark
Eskemosepark er naturskønt beliggende i Birkerød.

Hvilke emner og problemstillinger er I aktuelt optaget af?

Vi har to sager, der fylder meget, og i begge tilfælde afventer vi kommunen. Og har gjort det længe.

Vi har en tidligere daginstitution, der skal ombygges til 11 boliger og et fælleshus. En byggesag, der startede i 2016, men endnu ikke har fået kommunal godkendelse.

Derudover har vi heller ikke fået installeret affaldssortering. Vi arbejder på at finde en løsning, der ikke er for dyr, hvor beboerne ikke skal gå for langt, og som kommunen kan acceptere. Den oplagte løsning er desværre ikke en mulighed, for det vil betyde, vi skal grave, hvor alle vores rør og installationer ligger.

Hvad kan du lide at lave, når du har fri?

Nu er jeg pensioneret, så jeg bruger meget tid på familien og passer tit og gerne de fem børnebørn.

Jeg har også altid været glad for at vandre. Om sommeren tager vi blandt andet til Østrig og vandrer i bjergene. Der kan jeg også dyrke min passion for øl. Jeg er medlem af Danske Ølentusiaster – har startet vores lokalafdeling her i Birkerød og siddet i dens øverste ledelse i 12 år. Vi har flere gange fundet virkeligt gode mikrobryggerier på turene sydpå.

Stafet-spørgsmålet: I er et af de mindre selskaber i KAB-Fællesskabet. Føler I jer hørt og inkluderet, og hvad kan I bidrage med?

Jeg holder mig lidt tilbage i forhold til det politiske arbejde i KAB. Jeg sidder i forvejen i flere bestyrelser. Så i forhold til KAB har jeg fokus på, at det praktiske fungerer. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med vores kundechef nu. Men det har ikke altid fungeret godt, og vi har været meget utilfredse, bl.a. fordi der flere gange har været omrokeringer på posten som kundeansvarlig.

Lige nu fungerer det som sagt, men vi er ikke tilfredse med de nye it-løsninger, som vi oplever, er blevet trukket ned over hovedet på os. Man kan ikke træffe den slags beslutninger, der medfører omkostninger for os, uden at spørge organisationsbestyrelsen først. Vi ser derfor frem til at få en dialog med vores kundechef om det.

Til gengæld er vi meget glade for de formandsskabsmøder, der nu bliver holdt to-tre gange om året. Det er en god mulighed for at udveksle erfaringer. Her har vi også bidraget med løsningsforslag til nogle af de problemer, andre kæmper med.

Hvem giver Bjarke stafetten videre til?

Bjarke giver stafetten videre til Flemming Biirsdahl, næstformand for bestyrelsen i Øbrohus og medlem af organisationsbestyrelsen i Boligselskabet AKB, København.

Med stafetten følger muligheden for at stille et spørgsmål til næste deltager. Bjarkes spørgsmål er:

Hvordan er samarbejdet mellem afdelings- og organisationsbestyrelsen, og hvilke udfordringer har I omkring beboerdemokratiet?

Seneste nyt

Andre læste også