BæredygtighedBedre rum kan give større fællesskab

Bedre rum kan give større fællesskab

Vores fælles arealer kan være afgørende for både trivsel og fællesskab. Derfor tilbyder KAB nu boligafdelingerne rådgivning om indretning af både ude- og inderum. Den indledende del er gratis indtil september. I Oldermandsgården i Nordvest har et pilotprojekt været en succes

Servicemedarbejder Martin Jensen i Oldermandsgårdens haveanlæg. I kummerne vil han plante krydderurter, som beboerne kan plukke til madlavning. Men det er kun en lille del af den store plan for boligafdelingen.

Skal der være mere vildt? Kan vaskeriet også bruges til café? Skal der være plads til ophold omkring indgangene?

Indretningen af vores fælles arealer har større betydning, end vi måske tænker over til daglig. På opfordring af deltagere ved KAB-Fællesskabets Konference i 2022, tilbyder KAB derfor vejledning til at indrette fællesarealerne, så de giver bedst mulige rammer for fællesskab og samvær.

Det starter i marken

Forløbet er delt op i tre moduler:
1) Afklaring af behov, muligheder og ønsker.
2) Præsentation af muligheder og økonomi.
3) Udførsel.

”Vi starter med en markvandring sammen med driften og gerne bestyrelsen eller andre beboere,” fortæller Mette Lund Norre, konsulent i KAB og ansvarlig for projektet. Hun fortsætter:

”Så kan vi i fællesskab snakke om, hvilke udfordringer, ønsker og muligheder der er.”

Så langt så gratis (indtil september – se boksen herunder). Herefter vælger man, om man vil gå videren med arbejdet.

Hvis man ønsker at gå videre, har Mette en dialog med driftschef, relevante fagfolk i KAB og evt. eksterne eksperter, hvor de når frem til, hvad der kan forbedres, og hvad det vil koste. På det næste møde – evt. afdelingsbestyrelsesmøde – fremlægges en plan.

Driften går i gang

”Herefter går drift og evt. beboere i gang med at flytte, bygge, rive ned …. Hvad der nu er aftalt. Princippet er, at det skal kunne klares indenfor rammerne af driften. Både hvad angår økonomi og arbejdsopgaver,” forklarer Mette, men skynder sig at tilføje:

”Der kan selvfølgelig være opgaver, der er så store, at de kræver en større investering. Så planlægger vi, hvordan det kan gøres.”

Det har de gjort i Oldermandsgården.

Leg og biodiversitet i Nordvest

Oldermandsgården har været pilotprojekt for den nye ydelse, og de er meget tilfredse.

”Vi har været glade for dialogen og fået et anderledes syn på uderummene. Vi går jo samme runde hver dag, og får måske et lidt låst blik på, hvordan det kan være. Nu er vi blevet mere opmærksomme på, hvordan vi skaber bedre muligheder for ophold og er i fuld gang med at forandre det. Og det bliver godt,” siger servicemedarbejder Martin Jensen.

Der skal flyttes rosenbede, indrettes legeplads, skabes mere biodiversitet og bedre muligheder for ophold og tilfældige møder. Meget klarer de selv i driften, men der skal ske så meget, at de har hyret en gartner på timebasis. De håber at være færdige med det hele efter sommerferien.

Du kan se planen for Oldermandsgårdens uderum her. Ved hvert tiltag angiver antallet af pengesedler, hvor dyrt det forventes at være.

Skitse til forbedring af legepladsområde i Oldermandsgården
Illustration t.h.: Thing Brandt Landskab. Det startede med, at man ville have en ny legeplads i Oldermandsgården. Men efter at landskabsarkitekten havde være inde over, blev hele området ændret, så der også kom bedre muligheder for ophold.
Plæne ved Oldermandsgården
En kedelig plæne, som ingen bruger, skal i følge planen forvandles fuldstændigt: Der skal plantes roser hele vejen langs bygningen, og spisekirsebær på plænen, græsset får lov til at gro, men der slås en bugtet sti igennem området. Langs plankeværket skal der være vilde blomster og buske. Det vil ikke kun gøre arealet pænere og mere brugbart, men også også lettere at vedligeholde.

Sådan fungerer det

Det starter hos Mette. Er I interesserede i at få et fagligt blik på jeres udearealer og/eller andre fælleslokaler, skal I skrive til metno@kab-bolig.dk

Mette har dialogen med kollegaer i KAB og eksterne eksperter som fx landskabsarkitekter. KAB har i den forbindelse indgået et samarbejde med Thing Brandt Landskab.

Rådgivningen er en del af Ydelseskataloget, og prisen vil normalt gøres op efter forbrug af timer. MEN husk: Modul 1 er gratis indtil september 2024.

Oldermandsgården

… er Boligselskabet AKB, Københavns boligafdeling i Nordvestkvarteret fra 1959. I alt 170 boliger fordelt på 5 etages blokke omkring et indre, åbent gårdrum, der gennemskæres af en offenlig vej.

Oldermandsgården set fra gaden

Seneste nyt

Andre læste også