Liv Mellem HuseneBeboerinddragelse i Stefansgård: Som at lave en ønskeseddel

Beboerinddragelse i Stefansgård: Som at lave en ønskeseddel

Et forestående LAR-projekt i Stefansgård, Samvirkende Boligselskaber (SAB), har givet anledning til nytænkning af gårdmiljøet med udgangspunkt i beboernes ønsker

Det er tidlig tirsdag aften i Stefangårds beboerlokale. Plancher pryder væggene, og duften af lækre libanesiske retter fylder luften. Der er med andre ord gjort noget særligt ud af aftenens workshop, hvor beboerne får mulighed for at komme med deres egne ønsker for deres egen gård – samtidig med at regnvandet bliver håndteret på en god måde.

Sune Oslev fra MASU Planning fortæller om mulighederne i Stefansgård.

Plancherne er hængt op af Arkitekterne Rørbæk & Møller og deres samarbejdspartnere MASU Planning, og de er inddelt i temaer som beplantning, fællesaktiviteter, leg, materialer og parkering.

”Det er jeres gård, og vi vil gerne vide, hvad I vil have. Vi kommer ikke med en løsning. Vi kommer med forslag på baggrund af jeres input i dag, så kom med alle jeres ønsker og ideer. Der er masser af muligheder for at skabe en flot og frodig gård,” lyder det indledningsvist fra Sune Oslev, landskabsarkitekt hos MASU Planning.

Tidlig beboerinddragelse er topprioritet

15-20 beboere er mødt op i beboerlokalet denne aften for at give deres mening til kende. Der bliver skriblet løs med ideer på gule post-its, og snakken om nutidens og fremtidens gård flyder.

Input og ønsker til fremtidens gård fra beboerne.

”Workshoppen er en god måde at høre beboerne på. Der er mange, der interesserer sig for gården. Nogle har idéer til forbedringer, mens andre synes der er kvaliteter, vi skal videreføre. Det er vigtigt, at KAB og rådgiverne hører vores ideer fra start, så de ved, hvad der betyder noget for beboerne og deres forslag til fremtidens gård kommer til at afspejle vores ønsker,” siger Tyra Dokkedahl, som er medlem af afdelingsbestyrelsen i Stefansgård.

Og mod workshoppens afslutning er plancherne klistret godt til med beboernes mange forslag. Til stor glæde for Christian Lagrange Bustrup, projektleder i Center for Byggeri og Byomdannelse i KAB.

”Det er virkelig dejligt, at der er kommet så mange gode input fra beboerne. Det giver vores rådgivere en masse at arbejde videre med, og jeg er sikker på, at den tidlige beboerinddragelse kommer til at gøre en forskel for det endelige resultat.”

LAR-projekt blev en kærkommen anledning

At de overhovedet er samlet i beboerlokalet denne tirsdag aften tager afsæt i et forestående LAR-projekt. I 2011 stod selvsamme lokale under vand, da voldsomme regnmængder fik kloaksystemet i området til at give fortabt, og vandet flød over.

Tyra Dokkedahl (th.) var glad for, at beboerne blev inddraget tidligt i processen.

For at undgå lignende situationer lavede Københavns Kommune i 2012 en klimatilpasningsplan, som bl.a. har fokus på lokal afledning af regnvand (LAR) for at sikre, at byens kloaker ikke bliver oversvømmet ved skybrud.

”I de seneste år har vi haft flere diskussioner og også forslag om forbedring af gården, så LAR-projektet er en kærkommen anledning til, at vi nu kan få den gård, vi drømmer om. Den er egentlig hyggelig nu, men der er potentiale til, at der kommer mere liv, og den bliver brugt af flere – både til ophold, leg og fritidsinteresser. Og på en aften som i aften har vi fået mulighed for at lave vores egen ønskeseddel,” siger Tyra Dokkedahl.

Den videre proces indebærer bl.a., at arkitekterne leverer flere forslag til fremtidens gård til afdelingsbestyrelsen, og at der bliver nedsat et grønt udvalg, som skal supplere arkitekterne i det videre arbejde. Når det endelige forslag ligger klar, skal det vedtages på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Det forventes, at hele processen kommer til at vare ca. 1,5 år, og hovedparten af finansieringen kommer fra afdelingen selv. Derudover er der mulighed for at søge om delvis refusion af tilslutningsbidrag hos HOFOR i forbindelse med etablering af et LAR-projekt – og på den måde få støtte til finansieringen.

Seneste nyt

Andre læste også