BæredygtighedBæredygtig forvandling for millioner

Bæredygtig forvandling for millioner

Hvad kan man få for 353 mio. kr.?

Ikke overraskende en hel del. Bl.a. kan man forbedre 270 boliger, få nye boligtyper og skabe både bedre indeklima og spændende udearealer. Og vel at mærke gennemføre forvandlingen med et skarpt øje på bæredygtighed. Det er tilfældet med Elleparken, SAB’s boligafdeling i Valby fra 1948.

Store energibesparelser

Elleparken er en af de såkaldt fremskudte renoveringer, der blev trukket frem i køen efter den grønne boligaftale i maj 2020 (se mere herunder). Derfor har bæredygtige tiltag været et krav.

I Elleparken betyder det bl.a. efterisolering af gavle, nye trelags vinduer, nyt varmeanlæg og mekanisk ventilation med varmegenvinding. Landsbyggefonden vurderer, at der dermed kan opnås energibesparelser på 10-20 %.

Beboerne ville dog gerne mere.

”Vi var gerne gået endnu længere med de bæredygtige og energioptimerende tiltag. For eksempel med udvendig facaderenovering og solceller på taget. Men det er ikke altid, den slags tiltag er rentable, ligesom der kan være hensyn til bygningernes bevaringsværdige udseende. Alt i alt tror jeg, vi kan være godt tilfredse,” konstaterer Karl Thomsen, medlem af afdelingsbestyrelsen.


Jeg tror, resultatet bliver godt. Det giver nye muligheder for, hvad vi kan med Elleparken

– Karl Thomsen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Nye boliger – flere beboere

Når renoveringen er færdig, har Elleparken bl.a. fået nye tage og køkkener og renoverede badeværelser. Der er også både nye boliger og nye boligtyper: Boligsammenlægninger giver nye, store boliger, 38 boliger bliver tilgængelighedsboliger, og der bygges 56 helt nye tagboliger.  

Helhedsplanen blev vedtaget af beboerne i december 2020, og det var en enig afdelingsbestyrelse, der stod bag den. Karl Thomsen forklarer:

”Jeg tror, resultatet bliver godt. Det giver nye muligheder for, hvad vi kan med Elleparken; også på det sociale plan. Det kan betyde, vi får flere beboere og lidt mere variation i beboersammensætningen. For eksempel vil vi gerne holde på vores børnefamilier, og det er svært nu, hvor vi kun har mindre boliger.”   

Ude skal også være godt. Grønne anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) har allerede reduceret de store asfaltarealer, og som støjværn ud mod Folehaven opføres nye orangerier.

En lang proces

Men vejen til, hvor de står nu, har været lang – i mere end 10 år har Elleparken arbejdet med deres helhedsplan.

”Det har været en lang proces – også for lang – at nå hertil. Men jeg tror, at vi er nået godt i mål,” siger Karl Thomsen.

Beboerne skal dog væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Alle beboere skal genhuses under renoveringen, og først i 2027 forventes Elleparken at være færdig med forvandlingen.

Elleparken – en af 20 planlagte, fremskudte renoveringer i KAB-fællesskabet

Fakta om den grønne boligaftale 2020

Den grønne boligaftale betyder bl.a., at 30,2 mia. kr. af Landsbyggefondens midler kan anvendes til renovering af almene boliger frem til 2026. 18,4 mia. kr.  fremrykkes, øremærket til at nedbringe køen i 2020/21. For at blive rykket frem i køen skal projektet indeholde særlige, bæredygtige tiltag.

Elleparken er én af 20 planlagte, fremskudte renoveringer i KAB-fællesskabet.

Seneste nyt

Andre læste også