DemokratiBoligpolitik4 opgaver til den nye boligminister

4 opgaver til den nye boligminister

Et ministerskifte er en lejlighed til at få friske øjne på aktuelle udfordringer. KAB’s adm. direktør peger på fire opgaver, han gerne vil placere øverst i bunken på den nye boligministers bord

”Det tegner godt,” siger Jens Elmelund, adm. direktør i KAB. Udtalelsen er møntet på Christian Rabjerg Madsen (S), der afløser Kaare Dybvad Bek på posten som indenrigs- og boligminister efter en rokade den 2. maj 2022.

Christian Rabjerg Madsen. Fotograf Steen Brogaard.

”Jeg hørte hans tiltrædelsestale, og det er interessant, at han karakteriserer sig selv som minister for sammenhængskraft. Det er godt set og en vigtig ambition at tage på sig,” uddyber Jens Elmelund.

Foran Christian Rabjerg Madsen venter en mængde nye udfordringer og opgaver. Jens Elmelund sender et klart signal om, hvilke han gerne vil placere øverst i bunken på ministerbordet. Nogle åbenlyse, nogle med potentiale og alle væsentlige.

Lige nu er der langt fra vision til virkelighed

En eksplosiv stigning i materialepriser udfordrer byggesektoren og særligt det almene byggeri, der er begrænset af maksimumbeløb. Mange projekter må opgives inden byggestart og de igangværende kæmper med at få enderne til mødes. I et konkret eksempel fra et plejehjemsbyggeri i Tingbjerg er prisen på gipsplader steget med mere end 100 % siden udbudsafgivelse. Foto: KAB Arkiv.

Den første udfordring tager udgangspunkt i boligaftalen fra 2021.
”Kaare Dybvad Bek var med til at forhandle en helt fantastisk aftale om ’Fonden for blandede byer’ og et beløb på 10 mia. kroner, der med almene boliger som et hovedinstrument skal sikre tusindvis af boliger, som er til at betale med almindelige indkomster. Den skal implementeres nu. Men virkeligheden ændrer sig, og der ligger en opgave i at afdække, om vi har de rette værktøjer i dag, eller om noget skal tilføjes eller justeres. Øverst står naturligvis maksimumbeløbet,” påpeger Jens Elmelund.

Den samlede branche råber lige nu ’maksimumbeløb’, så det kan ministeren vist ikke undgå at høre. Problemet er de høje materialepriser inden for byggeri, som gør det tæt på umuligt at gennemføre almene byggerier inden for den statsligt fastsatte ramme – maksimumbeløbet.

Hjemløse – mere tryk på hjælp til at fastholde boligen

En del af boligaftalen fra 2021 lover også et særligt fokus på hjemløse under overskriften ’En vej ud af hjemløshed’.
”I aftalen er sat penge af til at levere på boligsiden, så dem, der ikke har en bolig i dag, eller er på kanten af boligmarkedet, får lettere ved at få en bolig. Men vi skal også sikre, at de kan fastholde den bolig. Min pointe er, at der er brug for noget mere tryk på den sociale støtte,” understreger Jens Elmelund.

Klimarenovering – bruger vi pengene rigtigt?

Mange almene boligafdelinger står overfor renovering, og i 2020 blev der med en grøn boligaftale afsat mere end 30 mia. kroner af Landsbyggefondens midler. Særlig prioritet skulle gives til renoveringer med klimatiltag.
”Her har vi brug for en bolig- og indenrigsminister, der er interesseret i, sammen med os, at vise, at vi kan få mere god klimarenovering for de her penge. Vi kan starte med at se på, om de værktøjer, vi har, er stærke og effektive nok. Set i lyset af de stigende priser på renoveringsomkostninger og ikke mindst den aktuelle situation, hvor klima og energi også er sikkerhedspolitik. Det er afsindig vigtigt, at vi bruger de mange penge i den her pulje på bedste vis til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid,” siger KAB-direktøren og lufter dermed sin bekymring for, at prisstigningerne vil få en negativ effekt på klimatiltag i det almene byggeri.

Vi skal ikke kun investere i bygninger – også i mennesker

”En sidste ting, jeg drømmer om, er, at vi med den nye minister får et endnu stærkere blik på det enorme potentiale, der ligger i den almene sektor i forhold til at frigøre en arbejdskraftressource blandt vores beboere. At vi ser på vores boligsociale indsatser i langt højere grad som investeringer snarere end omkostninger,” siger Jens Elmelund, der også kan fortælle, at KAB er i gang med det første kommunale samarbejdsprojekt om opgaven, men statslig opbakning vil være yderst værdifuld.

Seneste nyt

Andre læste også