Drift og teknikVelfungerende samarbejde om Gladsaxe Kommunes boliger

Velfungerende samarbejde om Gladsaxe Kommunes boliger

Kommunale boliger er en særlig disciplin, som KAB har opbygget gode erfaringer med. Gladsaxe Kommune peger på en række vigtige holdepunkter i samarbejdet

De ugentlige møder mellem Per Hansen, kundekonsulent i KAB og Erik Ravn Larsen (th.), chefkonsulent i Gladsaxe Kommune danner basis for at løse dagligdagens udfordringer.

KAB administrerer cirka 4.300 kommunalt ejede boliger. Blandt de nye kunder er Gladsaxe Kommune, der blev en del af KAB-Fællesskabet pr. 1. januar 2021. Gladsaxe Kommune har en portefølje på knap 800 boliger.

”Det er min oplevelse, at målsætningen om at bevare en uforstyrret drift under hele overdragelsen her et år efter, må siges at være blevet opfyldt,” siger Erik Ravn Larsen, chefkonsulent i Økonomi og Styring i Gladsaxe Kommune, der har ansvaret for samarbejdet med KAB om boligerne.

Gladsaxe Kommunes boliger er fordelt på ældre-, pleje- og demensboliger fortrinsvis målrettet ældre borgere samt botilbud rettet mod yngre og voksne borgere. Derudover et mindre antal private lejeboliger.

Klare roller og respektfuld drift

Samarbejdet med KAB fungerer særdeles godt, mener Erik Ravn Larsen:

”Vi er enige om rollefordelingen mellem os, og det har været afgørende fra begyndelsen. Jeg oplever KAB som en professionel samarbejdspartner, der er proaktiv og løsningsorienteret.  Og så har KAB erfaring i at servicere sårbare beboergrupper. Det er vigtigt for os.”

Et eksempel på et område, som kræver fælles fodslag, er genudlejning af plejeboliger.

”Der er en stor omsætning i plejeboligerne, så det kunne potentielt give en væsentlig tomgang. Det er sådan et spørgsmål, hvor det er vigtigt, at begge parter har en klar holdning til håndteringen. Vi har sammen med KAB fundet en form, der er effektiv, men hvor genudlejningen også sker med respekt for borgere og pårørende,” siger Erik Ravn Larsen.

Gladsaxe Kommune har investeret massivt i renovering og nybyggeri for at sikre borgerne tidssvarende boliger i god stand. Blandt andet er et nybyggeri med 78 boliger undervejs på Kellersvej.

Dialog og driftsplaner

Gladsaxe Kommune har en fast samarbejdspartner i KAB, nemlig kundekonsulent Per Hansen. Også han er begejstret for det velfungerende samarbejde:

”Vi har et fast ugentligt møde, og det er guld værd. Indtil nu har vi løst alle udfordringer, inden de er blevet til problemer. Derudover vil jeg nævne, at de kommunale boliger ofte er integreret i servicefunktioner, så det er selvfølgelig vigtigt, at vi har blik for det i vores håndtering af samarbejdet.”

9 kommuner

Udover Gladsaxe Kommune administrerer KAB også boliger for Dragør Kommune, Faxe Kommune, Gentofte Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Vordingborg kommune.

Seneste nyt

Andre læste også