DemokratiKAB's repræsentantskab: et svirp til politikerne

KAB’s repræsentantskab: et svirp til politikerne

John Olsen takkede af som formand for KAB’s bestyrelse med stor ros til ledelse og ansatte – og et svirp til det politiske landskab, som overlader for meget ansvar for den sociale indsats til den almene sektor

Formanden aflægger beretning

Efter 25 år i bestyrelsen og 6 år som formand, brugte John Olsen en lun, onsdag aften i KAB-Huset til at indstille en lang og aktiv karriere i KAB. Det skete med en bredside til de politikere, der er ansvarlige for at gøre noget ved de problemer, som nogle almene afdelinger lider under., Fx for mange socialt udsatte beboere med sociale udfordringer og psykiske diagnoser.

Men det gode først. John Olsen brugte en del af sin beretning til at uddele roser til det arbejde, som hver dag udføres i KAB. Som eksempel brugte han de tre private ejendomme fra Frederiksberg Boligfond, som KAB overtog i maj i år og vil omdanne til et alment boligselskab.

”Vi er overbeviste om, at vi både for beboerne i de tre ejendomme og for de resterende ejendomme i Frederiksberg Boligfond har fundet en god løsning på et problem, der på forhånd så ret umulig ud. Igen et eksempel på, at vi i KAB kan meget, når vi lægger vores kompetencer sammen,” sagde John Olsen.

Der var også ros til, at det trods et uroligt år med finansiel bølgegang, høje renter og inflation er lykkedes at komme ud med et – om end beskedent – overskud og samtidig har lagt penge til side til udvikling af KAB’s digitale projekt ”Lad det GRO – i skyen”.

”Det kan vi som bestyrelse være stolt af, og vores professionelle ledelse kan tage æren af at have været i stand til at gennemføre det på trods af svære odds,” sagde den afgående formand.

Vi har en overrepræsentation af store, sociale problemer i vores sektor, og samfundet forventer mere eller mindre, at vi løser problemerne selv

Boligminister efterlyses

De pæne ord forstummede og fløjlshandsken røg af, da det kom til omtale af Christiansborgs måde at give inflationshjælp til trængte almene lejere. Fordelingen sker nemlig ikke individuelt gennem Udbetaling Danmark, som man typisk gør med tilskud, men via boligselskaberne til udvalgte afdelinger, hvor beboerne så modtager ligeligt tilskud til en huslejenedsættelse.

”Det har den direkte konsekvens, at de, der har det største behov for hjælp, mister noget boligstøtte, når de får en huslejenedsættelse, og de, der ikke får boligstøtte og måske ikke har behovet, får en reel huslejenedsættelse. Det er politisk makværk af værste skuffe og vil skabe endnu større ulighed blandt de laveste indkomstgrupper,” sagde det fra John Olsen.

Den afgående formand pegede desuden på, at antallet af psykiske diagnoser i disse år eksploderer. Det skaber dystre udsigter for den almene sektor, hvor man i nogle boligafdelinger allerede i dag har for mange sårbare beboere – og hverken har de nødvendige ressourcer eller kompetencer til at håndtere beboere med psykiske diagnoser.

”Vi har en overrepræsentation de store, sociale problemer i vores sektor, og samfundet forventer mere eller mindre, at vi løser problemerne selv,” lød det fra den afgående formand, der pegede på både øgede kompetencer og flere midler som svar på udfordringerne.

Han efterlyste et øget fokus fra social- og boligministeren på de sociale udfordringer, de almene afdelinger står med.

Øbrohus med grafik

Læs også interview med forperson i Øbrohus

Den opfordring blev i den grad delt i den efterfølgende debat, hvor en håndfuld beboerdemokrater hver især efterlyste et større engagement i den almene sektor fra boligministeren.

En god balance

Efter John Olsens politiske beretning blev det Jens Elmelunds tur til at give repræsentantskabet en rundtur i KAB’s økonomi anno 2022. Et år, som på visse områder har været decideret forfærdeligt med finansiel uro, inflation og høje renter. Men som med øjnene stift rettet mod driften og en stram økonomistyring endte med et lille plus.

”Jeg synes, vi kan tillade os at sige – med bestyrelsens opbakning – at det er et tilfredsstillende resultat. Vi kan være stolte over balancen og over at kunne reservere godt 15 mio. kr. til vores digitale satsning, lød det fra den adm. direktør.

Jens Elmelund kom ligesom John Olsen også ind på omdannelsen af tre ejendomme på Frederiksberg til et nyt alment selskab som en af de helt store sejre det seneste år.

”Vi har brugt mange ressourcer på projektet. De erfaringer håber vi at bære videre og bruge til at stifte nye boligorganisationer i fremtiden, hvor vi kan erhverve ejendomme fra private lejemål og omdanne dem til almene. Det er ikke enkelt, men stærkt redskab til at bevare betalbare boliger i hovedstadsområdet. Behovet er større end nogensinde, lød det fra Jens Elmelund.

Det økonomiske resultat – udvalgte nøgletal

Adm. direktør Jens Elmelund fremlagde årets hovedtal, som han beskrev som tilfredsstillende set i lyset af et år med finansiel uro og høj inflation.

KAB endte 2022 med et overskud på 0,1 mio. kr. Det er 4,7 mio. kr. lavere end forventet.

Egenkapital pr. adm. lejemålsenheder i 2022: 3.000 kr. mod 2.800 kr. i 2021

Der blev hensat 15,6 millioner kroner til det digitale udviklingsprojekt ’Lad det Gro – i skyen’.

Årsrapport

Velkommen til Den Frederiksbergske Boligorganisation

Tre private udlejningsejendomme fra venstre Sønderjyllandsgården, Roskildegården og Solbjerggård er købt fra Frederiksberg Boligfond. I alt 550 boliger. 20 % støtte fra Fonden for Blandede Byer.

tre boligafdelinger på Frederiksberg

Farvel til John Olsen

John Olsen
Repræsentantskabsmødet
John Olsen takkede af efter 25 år i KAB’s bestyrelse til stående applaus.

Seneste nyt

Andre læste også