DemokratiRepræsentantskabet satte fokus på almene udfordringer

Repræsentantskabet satte fokus på almene udfordringer

KAB holdt repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022. Her satte både formand og administrerende direktør fokus på de store udfordringer, det almene står overfor. Og udover gennemgang af årets resultat, blev der også tid til reklame for nyskabelsen Valgmøde og for KAB-Konferencen til efteråret

Formand John Olsen taler på repræsentantskabsmødet

Skrevet af Anette Hertz.
”I KAB-Fællesskabet har vi en størrelse og en økonomi, der kan løfte det, mange ellers ville blive nødt til at opgive. Alligevel må vi være forberedte på, at udfordringerne kan blive så store, at vi må sætte ellers fornuftige projekter på stand by.”

Ordene indledte KAB’s repræsentantskabsmøde – og kom fra KAB’s formand John Olsen, da han aflagde bestyrelsens beretning.

Også KAB’s administrerende direktør, Jens Elmelund, havde fokus på de svære vilkår for byggeriet. Han lagde ikke skjul på, at både den tidligere og den nuværende minister på vores område har fået helt klare tilkendegivelser om, at det er tvingende nødvendigt at finde en løsning, så huslejen er til at betale, og nybyggeriet ikke går totalt i stå.

Digitale kvantespring

Formand John Olsen fortalte, at bestyrelsen har store planer på det digitale område:

”I de næste år kommer vi til at tage nogle kvantespring på det digitale område. Vi vil satse massivt på at udvikle vores systemer til at samle, bearbejde og anvende data i administrative rutiner og beslutningsprocesser i et helt andet omfang og i en langt mere kompleks struktur, end vi har kunnet hidtil,” sagde John Olsen.

Projektet kører under navnet Lad det GRO – i skyen som en del af bæredygtighedsrammen Lad det GRO.

Bestyrelsen har i starten af 2021 nedsat et digitaliseringsråd med både medarbejdere, eksterne eksperter og særligt udpegede beboervalgte. Rådet bidrager til at kvalificere den digitale udvikling for KAB og for KAB-Fællesskabet.

Det bæredygtige ambitionsniveau

Både formand og direktør omtalte de signaturprojekter, som er sat i gang inden for KAB’s strategiske ramme Lad det GRO.

Formanden forklarede om målet:

”Målet med rammen er at hæve ambitionsniveauet og inspirere KAB-Fællesskabet til at arbejde meget mere strategisk og praktisk med at udnytte vores fælles ressourcer på en måde, så vi kan være det bekendt over for de generationer, der skal efterfølge os.”

Læs mere om signaturprojekterne her

Formanden lancerede samtidig et nyt bredt sammensat bestyrelsesudvalg, Bæredygtighedsudvalget, som skal være et forum, der deler erfaringer om konkrete tiltag til at understøtte og inspirere de, der vil i gang med at agere bæredygtigt.

Nyskabelse i KAB – ét samlet valgmøde

Bestyrelsen har nedsat to udvalg – et økonomiudvalg og et strategiudvalg. Derudover nedsætter KAB’s bestyrelse en række udvalg med bred repræsentation fra boligorganisationer og afdelinger. Udvalgene er: Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde og Bæredygtighedsudvalget.

Som noget nyt er der valg til de bredt sammensatte udvalg på ét samlet valgmøde, som i år holdes den 12. september. Formanden opfordrede alle til at møde op til valgmødet og hjælpe til med at få opstillet kandidater med interesse og energi til at deltage i udvalgene.
Læs mere om valgmødet her

“Sammen kan vi meget mere,
end vi kan alene”
John Olsen, formand for KAB

Kundeservicestrategien og samarbejde

Jens Elmelund orienterede fra administrationen om kundeservicestrategien, hvor nøgleordene er Nærvær, Kvalitet til tiden og Plads til forskellighed.

Som led i strategien har KAB et tilbud til den enkelte boligorganisation om hvert sit kundecenter med en lokal kundechef, hvor den lokale drift suppleres med det nære KAB-team og med support fra det store team i KAB.

15 boligorganisationer har allerede valgt den lokale kundechefmodel.

Collage af billeder fra repræsentantskabsmødet

Årsrapport

Jens Elmelund redegjorde for årets resultat, hvor budgettet var 5,2 mio. kr. – og resultatet var på 5,4 mio. kr.
Nettoadministrationsudgiften pr. lejemålsenhed var faldet fra 3.610 kr. i 2020 til 3.390 kr. i 2021.
Egenkapitalen er i samme tidsrum steget fra 2.597 kr. i 2020 til 2.768 kr. i 2021.
Revisionspåtegningen er i øvrigt uden forbehold.

Til lykke til de (gen)valgte

KAB’s to næstformænd, Sophus Vørsing fra Sydkystens Boligselskab og Steffen Morild fra Boligforeningen 3B, blev begge genvalgt.

Det samme gjorde følgende medlemmer af bestyrelsen:

  • Anette Fogh, Frederiksborg Boligselskab
  • Berit Breiner, Høje-Taastrup Boligselskab
  • Bjørn Petersen, AKB, København    
  • John Bøgelund Sørensen, Samvirkende Boligselskaber
  • Kirsten Persson, Herlev Boligselskab
  • Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Suppleanterne blev:

  1. Flemming Biirsdahl, Boligselskabet AKB, København
  2. Niels Peter Nielsen, Hvidovre Boligselskab
  3. Annelise Refshauge, Furesø Boligselskab

KAB-Fællesskabets konference vender tilbage til Helsingør

På repræsentantskabsmødet blev der gjort reklame for KAB-Fællesskabets konference, som den 29.-30. oktober vender tilbage til den tidligere LO-Skole i Helsingør.

Læs mere om konferencen her:

Seneste nyt

Andre læste også