UncategorizedDe fem signaturprojekter: Fælles om en grønnere fremtid

De fem signaturprojekter: Fælles om en grønnere fremtid

I 2020 igangsatte KAB-Fællesskabet fem signaturprojekter under den strategiske ramme Lad det GRO. Fokus er bæredygtighed fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Hvad er status på signaturprojekterne to år senere? Og hvordan ser fremtiden ud for dem?

Fold menuerne ud og læs projektledernes status på de fem signaturprojekter.

Projektleder, Cecilie Ellis Weber, gør status.

Generationernes Træhus er et miljømæssigt, socialt og bæredygtigt boligkoncept. Projektet vil udvikle værktøjer, som skal hjælpe KAB og andre almene boligorganisationer til både at bygge mest muligt i træ og understøtte fællesskabet mellem naboer.

Hvad er jeres hovedfokus i projektet lige nu?

Vi har udarbejdet de to værktøjer ”Træbarometeret” og ”De sociale spillekort”, som vi nu skal sikre anvendelsen af. Vi har generationshuse under planlægning både hos de KAB-administrerede selskaber 3B, AKB, København og SAB og hos vores jyske samarbejdspartnere Himmerland Boligforening, Århus & Omegn Boligforening og Brabrand Boligforening.

Hvad har været den største udfordring for projektet?

På det tidspunkt hvor signaturprojekterne blev lanceret, var der stor bevågenhed omkring dem. Siden er opmærksomheden dalet – i takt med, at vi blev klogere. Vores største udfordring lige nu er derfor at genskabe opmærksomheden. Så tak for ordet.

Hvad har været den største succes?

Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Byggepartnerskabet &OS, og så har vi flyttet os, så vi nu er blevet opmærksomme på, at vi allerede lykkes ret godt med at bygge med træ i alle vores AlmenBolig+-byggerier. Samtidig tror vi på, at vi kan komme til at bygge højere og mere med træ – ikke kun i generationshuse, men i KAB-Fællesskabet generelt.

Hvornår regner du med, at projektet er i mål som signaturprojekt?

”Træbarometeret” og ”De sociale spillekort” blev lanceret i februar, og vi mener, at produktet er i mål. Men vi er først helt i mål med signaturprojektet, når vi er lykkedes med at anvende værktøjerne på generationshusene – og bredt i KAB-Fællesskabet. Det er vores mål for i år.

Hvilket aftryk håber du, at signaturprojektet efterlader?

Vores håb er, at ”Træbarometeret” gør KAB rigtig gode til at bygge meget mere i træ – og at det skaber ringe i vandet i hele branchen. Med ”De sociale spillekort” håber vi at få et fælles sprog i KAB-Fællesskabet for, hvordan vores bygninger og uderum skaber rammer for naboskaber og fællesskaber, og at vi bliver bedre til at have det for øje, både når vi bygger nyt og renoverer.

Læs mere om Generationernes træhus

Projektleder, Henriette Rahbek, gør status.

I KAB-Fællesskabet har vi mulighed for at genanvende vores byggematerialer, når vi nedriver og renoverer. Med dette projekt ønsker vi at reducere vores klimaaftryk og skabe spændende og bæredygtige boligområder.

Hvad er jeres hovedfokus i projektet lige nu?

At modne KAB-Fællesskabet til at se de eksisterende bygninger som materialebanker, som løbende bør kortlægges. Særligt når en bygning skal renoveres, så vi øger muligheden for at genbruge eller genanvende byggematerialer bedst muligt.

Hvad har været den største udfordring for projektet?

Den største udfordring er, at der er så mange ubekendte i forhold til lovgivning, jura, risikohåndtering, forsikring, kvalitet og sikkerhed etc. Kobler man dette til en branche, hvor der er store summer på spil, stramme tidsplaner og faste arbejdsgange, er det ikke nemt at komme i gang med at nedbringe andelen af byggeaffald og CO2-aftryk.

Hvad har været den største succes?

Vi er ved at lægge sidste hånd på et skriftligt arbejde, der omfatter materialekortlægninger af tre eksisterende byggesager i hhv. 3B, Boligselskabet AKB, København og SAB. Vi kalder det Inspirationskatalog, og det indeholder også beskrivelser af bygningernes genbrugs- og genanvendelsespotentiale, som Lendager har lavet. Vi forventer, at kataloget vil give flere mod på at give sig i kast med opgaven.

Hvornår regner du med, at projektet er i mål som signaturprojekt?

Signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer havde sin officielle afslutning i 2021, men ud over færdiggørelsen af Inspirationskataloget kigger vi sammen med styregruppen på andre tiltag, så KAB-Fællesskabet kan bidrage betydeligt til at passe på klimaet og tage ansvaret på sig som markant aktør i byggebranchen.

Hvilket aftryk håber du, at signaturprojektet efterlader?

At vores bidrag er konkret, handlingsorienteret og skræddersyet til de kolleger, som arbejder med byggesager i Center for Byggeri og Byomdannelse eller den lokale drift. Og at vi godt kan komme i gang nu med tiltag, der har betydelig effekt i klimaregnskabet ved at få materialekortlagt bygningerne i takt med, at de renoveres.

Læs mere om Genanvendelse af byggematerialer

Projektleder, Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, gør status.

I KAB vil vi styrke den sociale bæredygtighed. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med socialt ansvarlige leverandører og socialøkonomiske virksomheder, der er med til at skabe liv, fællesskaber, øget erhvervsaktivitet i vores boligområder og jobåbninger for mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Hvad er jeres hovedfokus i projektet lige nu?

At få udbredt tankegangen om, at vi med vores købekraft i KAB-Fællesskabet kan være med til at skabe social værdi, når vi samarbejder med og køber ydelser og produkter af leverandører, der tager et eksplicit socialt ansvar.

Hvad har været den største udfordring for projektet?

Den største udfordring er at finde det rette match mellem de ydelser, der efterspørges i fx driften på den ene side og det, de socialøkonomiske virksomheder kan levere på den anden. Det er ikke altid, at der er overensstemmelse mellem, hvad der bliver efterspurgt, og hvad der bliver udbudt af socialøkonomiske virksomheder.  

Hvad har været den største succes?

At flere og flere socialøkonomiske virksomheder er begyndt at flytte ind i vores boligafdelinger. Fx i Lundtoftegade, hvor der er flyttet en masse socialøkonomiske virksomheder ind i et hus, der tidligere blev lejet ud til en kommunal daginstitution. Eller i Farum Midtpunkt, hvor Furesø Boligselskab sammen med Furesø Kommune har inviteret I Tråd Med Verden ind i et tæt samarbejde om at skabe jobåbninger for især kvinder i boligområdet. Og så har projektet også understøttet indgåelsen af en aftale, der skal sikre 14 % lærlinge på alle renoverings- og byggesager i KAB-Fællesskabet – det er i høj grad med til at løfte vores sociale ansvar.

Hvornår regner du med, at projektet er i mål som signaturprojekt?

Projektet er finansieret til medio 2023, så der skal projektet enten være overgået til drift, eller bolden skal gribes i et eller flere nye projekter eller signaturprojekter, der kan løfte på den sociale dagsorden inden for nye rammer og mål.

Hvilket aftryk håber du, at signaturprojektet efterlader?

Jeg håber, at vi med signaturprojektet om socialøkonomi og socialt ansvar i endnu højere grad kan arbejde efterspørgselsdrevet og få sat vores købekraft i spil i forhold til at skabe chancer for mennesker, der ellers risikerer at blive hægtet af i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Samtidig håber jeg, at vi vil bruge de økonomiske muskler, vi har i fællesskabet på en social bæredygtig måde ved at arbejde med leverandører, der både leverer det, vi efterspørger, samtidig med at de tager et stort socialt ansvar.

Læs mere om Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar

Projektleder Annette Hestlund, gør status.

I KAB-Fællesskabet vil vi være mere bæredygtige, og vi vil sænke driftsudgifterne. Det kan vi gøre med en helhedsorienteret indsats, hvor vi både har fokus på de langsigtede udgifter, på en effektiv drift og på trivslen i boligafdelingerne.

Hvad er jeres hovedfokus i projektet lige nu?

Vores hovedfokus er data. Der er både fokus på den besparelse, som den almene sektor skal opnå på de afgrænsede driftsudgifter og på materialet til styringsdialogmøderne i kommunerne.

Hvad har været den største udfordring for projektet?

Det er et meget omfattende projekt, så at holde snuden i sporet, prioritere og indsamle viden om alt det, der allerede foregår, har været vigtigt og er ikke altid lige nemt.

Hvad har været den største succes?

Udover overblik over data, så er det etablering af en bæredygtighedsuddannelse med fire moduler for ansatte i driften, som kørte i en forsøgsperiode i 2021, hvor den var gratis. Den er blevet en del af KAB’s kursuskatalog i 2022.

Hvornår regner du med, at projektet er i mål som signaturprojekt?

Den nye effektiviseringsaftale løber frem til og med 2026, og projektet ”Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift” vil derfor eksistere i en eller anden form mange år frem. Vi vil dog hele tiden tilpasse og justere projektet, så der kan komme nye fokusområder til, og projektets indhold kan følge med den nye udvikling.

Hvilket aftryk håber du, at signaturprojektet efterlader?

At der i hele KAB-Fællesskabet både på organisations- og afdelingsbestyrelsesniveau og blandt de ansatte er en bevidsthed om, at vi skal drifte smart, effektivt og bæredygtigt. At det hele tiden er nødvendigt at vurdere arbejdsgange, indkøb, pleje af grønne områder og hvordan vi organiserer os – i sidste ende til gavn for beboernes husleje.

Læs mere om Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift

Projektleder, Sara Berg, gør status.

Med Vild Med Vilje kommer naturen helt tæt på beboerne, mens boligafdelingerne er med til at øge biodiversiteten i Danmark. Det kan give plads til naturoplevelser lige uden for opgangsdøren og samtidig komme de hårdtprøvede insekter, sommerfugle og bier til undsætning.

Hvad er jeres hovedfokus i projektet lige nu?

At få implementeret hensynet til biodiversitet og natur i vores ’normale’ ydelser, så det går fra at være et projekt, til bare at være sådan vi arbejder, når det er relevant.

Hvad har været den største udfordring for projektet?

At der er tale om en kulturforandring for både beboere og drift, og at det at skulle gøre tingene på en anden måde end man plejer, nok kræver flere ressourcer, end vi havde forventet.

Hvad har været den største succes?

At det er blevet almindeligt at tale om natur og biodiversitet i forbindelse med almene boligafdelinger – det er første skridt mod de konkrete forandringer. Vi møder stor positiv interesse for projektet fra både beboere og drift.   

Hvornår regner du med, at projektet er i mål som signaturprojekt?

Med udgangen af 2022 skal vi ikke længere tale om Vild Med Vilje som et signaturprojekt, men en måde at arbejde med de grønne fællesområder på.

Hvilket aftryk håber du, at signaturprojektet efterlader?

Jeg håber, at signaturprojektet viser KAB-Fællesskabet, at når man øger biodiversiteten, skaber man samtidig mere interessante og oplevelsesrige fællesarealer, der i højere grad kan fungere som rammen for fællesskabet i boligafdelingerne.

Læs mere om Vild Med vilje

Hør vores podcast om Vild med vilje.

Seneste nyt

Andre læste også