Drift og teknikNyt regnskabsprincip skal holde huslejen i ro

Nyt regnskabsprincip skal holde huslejen i ro

KAB lægger op til, at man ændrer regnskabsprincipperne, så afkast ikke længere kommer til at påvirke beboernes husleje

Gennem de seneste måneder har der været markante fald i kurserne på obligationer. Det betyder faldende afkast på investeringer og en ny økonomisk virkelighed at forholde sig til. Også i KAB-Fællesskabet.

Økonomidirektør i KAB, Mikkel Boel.

På den baggrund foreslår økonomidirektør i KAB, Mikkel Boel, at regnskabsprincipperne for almene boligafdelinger tages op til revision.

”Som det er i dag, er afkast bundet op på driften og kan dermed få betydning for huslejen. Vi foreslår, at en boligafdelings afkast i stedet skal placeres i afdelingens økonomiske balance, så det ikke vil påvirke beboernes pengepung,” siger Mikkel Boel og uddyber:

”I KAB-Fællesskabet har vi investeret 5,7 milliarder kroner i obligationer. Siden 2009 har vi haft et gennemsnitligt positivt afkast på 2,7 %, som boligafdelingerne selv har kunnet forvalte. Nogle afdelinger har øget deres henlæggelser, mens andre har sat huslejen ned. Jeg mener ikke, afkastet skal have indvirkning på fastsættelse af huslejen – hverken i gode eller dårlige tider. I år kigger vi ind i et afkast på minus 7 %, som kan have en betydelig negativ indvirkning på den enkelte beboeres husleje, og sådan bør det ikke være.”

BL bakker op

Mikkel Boel mener, at en ændring i regnskabsprincipperne ikke blot vil være en gevinst i KAB-Fællesskabet, men i hele den almene sektor. Derfor er ideen og beregningerne bag sendt videre til BL – Danmarks Almene Boliger.

Her ser adm. direktør, Bent Madsen, med positive øjne på forslaget.

”Det er et rigtig interessant forslag, som vi skal arbejde videre med. Vi ved, at almene boligafdelinger stort set alle er ramt af de faldende afkast, og at et negativt afkast vil presse huslejen. Det giver god mening at lave ændringer, så mere kortsigtede finansielle udsving ikke slår så direkte ud i husleje,” siger Bent Madsen og fortsætter:

”Vi er i en periode med stigende inflation, som presser beboernes økonomi, og som også vil slå ud i huslejen. Hertil vil så komme mærkbare effekter af den højere rente, hvis der ikke sker en ændring af den måde, kursfald indregnes på. Derfor vil en ændring af regnskabsprincipperne være vigtig.”

KAB og BL fortsætter i den kommende tid sammen det videre arbejde med forslaget.

Seneste nyt

Andre læste også