Uncategorized2022 bliver et år med nye standarder for bæredygtighed

2022 bliver et år med nye standarder for bæredygtighed

Adm. direktør i KAB, Jens Elmelund, gør status over det forgangne år og kigger ind i et spændende 2022 i KAB-Fællesskabet

Vi har sagt farvel til 2021 og goddag til et nyt år, som tegner til at blive rigtig interessant i KAB-Fællesskabet.

Her i starten af 2022 står vi et rigtig godt sted. Administrationen er faldet fantastisk til på Enghavevej, og det glæder mig at opleve, at lokalt ansatte, beboerdemokrater og samarbejdspartnere deler vores begejstring for KAB-Huset, når de kommer forbi.

Vi ønskede at skabe et ”Foreningernes hus”, og det synes jeg i høj grad, at vi er lykkes med.

Den gode kundeservice

I det forgangne år har vi været meget optaget af vores nye kundeservicestrategi. Vi er blevet endnu bedre i samarbejdet mellem centralt og lokalt ansatte – det viser tilfredshedsundersøgelsen fra ejendomskontorerne tydeligt – og det er helt afgørende for at yde den gode service. Dét arbejde vil vi fortsætte.

Samtidig har flere boligorganisationer gjort brug af muligheden for at få en lokal kundechef. Det er vi meget glade for. Med stor vægt på nærhed giver det mulighed for at betjene kunden med udgangspunkt i de lokale behov og samtidig drage nytte af fællesskabets styrke.

I 2022 siger vi desværre farvel til Tårnby Kastrup Boligselskab (TKB), som har valgt at fusionere med Tårnbyhuse. Det ærgrer os, men vi fortsætter naturligvis den gode kundeservice helt frem til, at fusionen træder i kraft, så TKB kommer godt af sted på deres videre rejse.

Nye politiske vinde

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.

Noget af det, vi tager med os ind i det nye år, er en velbegrundet tro på, at politikerne vil den almene sektor. Tonen er skiftet, og vi er ikke længere en del af problemet, men en del af løsningen.

Det er meget glædeligt, når Kaare Dybvad vil bygge 22.000 flere almene boliger. Men der er stadig store udfordringer med stigende byggepriser, som gør det umuligt for os at holde omkostningerne inden for maksimumbeløbet.

Det skal løses fra politisk side, og vi skal presse på og sørge for, at de forstår, at hvis de virkelig ønsker blandede byer og flere almene boliger, så skal de sikre, at de rette forudsætninger er til stede.

Vi så ved kommunalvalget i november, at boligpolitik og byudvikling er enormt vigtigt for borgerne. Boligmangel fylder meget i hovedstadsområdet, men det samme gør bekymringen for, at udviklingen går for hurtigt, og at man fjerner for meget natur.

I 2022 vil vi gå forrest, når det handler om bæredygtig byudvikling. Mere træbyggeri, mere genanvendelse. Fokus på at fjerne så lidt natur som muligt. Vi vil være en kompetent samarbejdspartner for kommunalbestyrelserne og drøfte, hvordan vi sammen skaber gode, sunde byggeprojekter.

Fuld fokus på bæredygtighed

Det taler lige ind i den bæredygtige dagsorden, som vi i forvejen er så optaget af. Med vores strategi ”Lad det GRO” satte vi i 2020 gang i en proces, som nu for alvor tager fart – både når vi taler økonomisk, social og klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Derfor er jeg også glad for, at KAB’s bestyrelse har valgt at bakke op om, at vi skal udvikle en række digitale løsninger, som skal gøre os endnu bedre til at passe på vores store ejendomsportefølje og tage gode, bæredygtige beslutninger.

En af de beslutninger, der allerede er truffet, er, at vi i KAB i 2022 skal aflægge vores første klimaregnskab. På den måde opnår vi en viden om, hvordan vi kan afgive et mindre klimaaftryk og træffe kloge, grønne valg i fremtiden.

Jeg er stolt af, at KAB går forrest med at aflægge klimaregnskab og håber, det vil inspirere andre i branchen til at gå samme vej.

2022 bliver altså et år, hvor vi i endnu højere grad vil stå sammen i KAB-Fællesskabet om den bæredygtige dagsorden. Det er de fælles beslutninger, der giver værdi. Uanset om det gælder sociale, økonomiske eller klimamæssige udfordringer. Og det er vigtigere end nogensinde, at vi arbejder tæt sammen.

Seneste nyt

Andre læste også