DemokratiBoligpolitikNyt fra KAB’s bestyrelse - særligt om byggeri

Nyt fra KAB’s bestyrelse – særligt om byggeri

Mødet i bestyrelsen den 17. maj var sidste møde inden repræsentantskabsmødet den 31. maj. På dagsordenen var derfor forberedelse til det, men også evaluering af bestyrelsens arbejde samt ikke mindst halvårsstatus på byggeområdet i KAB-Fællesskabet.

Foto fra rejsegilde på nybyggeri
Fra rejsegilde i Amaliehaven, Egedal Boligselskab

Skrevet af Anette Hertz.
På KAB’s bestyrelsesmøde den 17. maj var helt naturligt forberedelse til repræsentantskabsmødet den 31. maj.

Medlemmerne af repræsentantskabet har igen i år modtaget en oversigt over kandidater med kort motivation her ca. 1 uge før mødet. Det er også muligt at stille op på selve mødet.

Du kan se, hvem der er medlem af KAB’s bestyrelse her.
Repræsentantskabet er KAB’s øverste myndighed, og du kan se, hvordan det er sammensat her.

Du får et hurtigt resumé fra repræsentantskabsmødet i det KABnyt, du modtager den 2. juni 2022.

Bestyrelsesevaluering

KAB’s bestyrelse har evalueret sin arbejdsform. Det gælder både måden, hvorpå de enkeltes kompetencer kommer i spil, bestyrelsesmaterialet, frekvensen af møder og seminarer og lignende. Den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet efter repræsentantskabsmødet.

Halvårsstatus på byggeri i KAB-Fællesskabet

Byggedirektør Rasmus Jessing gav en halvårsstatus på byggeri i KAB-Fællesskabet. Han tog udgangspunkt i de grundvilkår, byggeriet har med historisk store prisstigninger, der gør det svært for hele byggebranchen – og næsten umuligt at bygge nyt for den almene sektor.

I KAB-Fællesskabet betyder det, at en række projekter enten er udskudt eller standset, fordi det ikke har været muligt at finde ekstra finansiering i form af midlertidigt forhøjet maksimumbeløb eller midlertidig støtte til at gennemføre sager, der er gået i stå.

Både i KAB og i BL – Danmarks Almene Boliger arbejdes der på at gøre opmærksom på problemet både i kommunalt regi og på ministerniveau. Målet er at finde en politisk løsning, så byggerierne kan gennemføres, uden at det bliver dyrere for de kommende beboere.
I Center for Byggeri og Byomdannelse arbejdes der i mellemtiden på at øge kvaliteten i byggesagerne – og på at se på, hvilke tilbud boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet fremover vil efterspørge.

Samtidig er der fokus på digital understøttelse i projekterne, herunder også i kommunikationen med beboerne og organisationerne, så hurtig og tæt kommunikation kan effektueres.

Byggesager i KAB-Fællesskabet

202220212020
Aktive byggeprojekter180247252
Afleverede469295
Under udførsel343987
Heraf ustøttede renoveringer202036
Heraf LBF-støttede helhedsplaner1411
Heraf nybyggerier131532
Den samlede anlægssum udgør 5,4 mia. kr. i maj 2022.

Næste møde i KAB’s bestyrelse er den 14. juni 2022.

Her kan du se omtalen af bestyrelsesmødet den 22. marts 2022

Seneste nyt

Andre læste også