ØkonomiMillioner sparet på omlægning af lån

Millioner sparet på omlægning af lån

Omlægning af boligafdelingernes lån har igen i 2022 givet store besparelser. Men loven stiller almene beboere dårligere end boligejerne

Stock illustration af hus og penge

Lyt til artiklen. Oplæst af Marianne Svolgaard.

Fra oktober til udgangen af 2022 omlagde KAB 63 ustøttede realkreditlån, hvilket har givet en lang række boligafdelinger store besparelser – i alt 70 millioner kr., svarende til en årlig besparelse på 3,6 millioner kr. i resten af den tid, lånene løber.

”Vi har stort fokus på omlægning af lån, når det giver mening. Det er penge, der går tilbage til de enkelte boligafdelinger og dermed kommer beboerne til gode,” siger Mikkel Boel, økonomidirektør i KAB.

Læs også: KAB-rekord i omlægning af lån

Det er ikke alle boligafdelinger, der i denne omgang har haft mulighed for at få omlagt realkreditlån – restløbetiden på lånene har været afgørende. Men KAB er altid opmærksom på muligheden og tager initiativ til en omlægning, hvis der er penge at spare for en boligafdeling. Siden 2008 er der omlagt over 1.000 lån, og mange lån er omlagt flere gange.

Stigende renter

Stigende renter og faldende kurser gør de klassiske omlægninger uaktuelle i øjeblikket. Derfor kigger KAB’s specialister – i tæt samarbejde med realkreditinstitutterne – i øjeblikket på realkreditlån, der har en restløbetid på omkring 20 år. Sådanne lån kan være aktuelle at omprioritere.

Men der er et benspænd.

Almene beboere straffes

Når man omlægger lån, kan man i nogle tilfælde samtidigt gøre løbetiden for lånene kortere. En uhensigtsmæssig regel bestemmer, at man maksimalt må forkorte løbetiden med to år i forbindelse med omlægning af lån i den almene sektor. Og kun i den almene sektor – det gælder ikke for private boligejere. Derfor kan nogle boligafdelinger gå glip af en besparelse.

”Det virker urimeligt, at man som almen beboer er dårligere stillet end private ejere. Vi har derfor kontaktet BL med henblik på at få rejst sagen overfor social- og boligministeren,” fortæller Mikkel Boel.

Seneste nyt

Andre læste også