DemokratiBoligpolitikHvem bor egentlig på adressen?

Hvem bor egentlig på adressen?

En ny lov gør det lettere at få oplysninger om til- og fraflytninger fra CPR-registret. Det er fx en fordel i sager om ulovlig fremleje

En ændring af lov om Det Centrale Personregister trådte i kraft den 1. januar 2021. Ændringen giver mulighed for, at bl.a. almene boligorganisationer kan få digital adgang til oplysninger om til- og fraflytninger på en bestemt adresse.

”Loven giver bedre mulighed for at få overblik over, hvem der bor i en given bolig. Det har bl.a. betydning for at løse udfordringer med sager om ulovlig fremleje,” siger Birthe Houlind, chefjurist i KAB.

Hvilke oplysninger?

De oplysninger om til- og fraflytninger, der kan indhentes af boligorganisationerne, er oplysninger om navne på personer, som bor eller har boet på en bestemt adresse inden for det seneste år, datoen for tilflytning og datoen for eventuel fraflytning. Det gælder, uanset om de pågældende har navne- og adressebeskyttelse.

Oplysninger om en persons nye adresse er ikke omfattet af de oplysninger, der kan videregives efter de nye regler.

Læs mere om ny lov om oplysninger fra CPR

Seneste nyt

Andre læste også