ByggeriFundamentet støbes til Det nye Sølund

Fundamentet støbes til Det nye Sølund

Byggepladsen, hvor Det nye Sølund skal opføres, har bogstavelig talt været et hul i jorden i to år. Men nu sker der noget bag de kunstnerisk udsmykkede hegn – den mest gerende del af byggeriet er endda blevet færdigt før tid

Det nye Sølund - Byggepladsen set fra luften

Efter at opførelsen af Det nye Sølund blev sat på hold for to år siden, er der kommet gang i byggeriet med indgåelse af kontrakt med en ny entreprenør i september sidste år.

Pæleramning afsluttet før tid

For en del af byggeriet har det været nødvendigt at støde pæle ned jorden, inden fundamentet kan støbes. Pæleramning giver både støj og vibrationer og var derfor meget generende for naboerne. Men takket være en ihærdig indsats, blev arbejdet færdigt flere uger før planlagt i marts.

”Det nye Sølund er jo et byggeri, vi har arbejdet med i mere end 10 år. Man må sige, der har været en del benspænd undervejs. Derfor er vi glade for, at ikke mindst den generende pæleramning blev overstået før tid, siger John B. Sørensen, formand for SAB, der er bygherre for Det nye Sølund, og tilføjer:

”Nu ser vi frem til, at vi kan begynde at se konturerne af det, der bliver et multifunktionelt byggeri med plads til mangfoldighed og forskellighed på tværs af generationer. Vi har store forventninger til, at Det nye Sølund vil bidrage positivt til bylivet på Nørrebro.”

Montage efter sommerferien

Opførelsen af Det nye Sølund foregår i etaper. To af de oprindelige tre blokke er revet ned, mens den sidste stadig fungerer som plejecenter – og vil gøre det frem til, at første etape af det nye byggeri er færdigt.

I øjeblikket støber entreprenøren bl.a. fundamenter til bygningerne i den første etape af byggeriet. Næste skridt er selve elementmontagen, der forventes at starte efter sommerferien.

Nabokontakt prioriteres højt

At opføre så stort et byggeri i en tæt bebygget bydel er en udfordring. Der skal mange og store lastbiler til og fra byggepladsen, p-pladser inddrages til skurby m.m. Derfor er der et tæt samarbejde med repræsentanter fra naboerne. Byggeriet har desuden sin egen hjemmeside, hvor alle interesserede kan følge med.

Kunst forebygger graffiti

Hegnet rundt om byggepladsen har de sidste år været dekoreret med kunst, udført af IfuK, der efter dialog med naboer i området har fået inspiration til motiver. Det lange hegn langs søerne væltede under sidste storm, men IfuK er i fuld gang med at opføre et nyt kunstværk. Et initiativ der har vist sig at have en forebyggende effekt i forhold til graffiti.

Kunstnere arbejder med byggepladshegn

Du kan se mere om Det nye Sølund og tilmelde dig byggeriets nyhedsbrev, SølundNyt, her

Seneste nyt

Andre læste også