ByggeriOpførelsen af Det nye Sølund sættes på pause

Opførelsen af Det nye Sølund sættes på pause

SAB, der er bygherre på Det nye Sølund, har i tæt samarbejde med KAB besluttet at ophæve kontrakten med totalentreprenøren Züblin. Konsekvensen er, at opførelsen af Det nye Sølund midlertidigt sættes på pause

Luftfoto fra byggepladsen, hvor det ses, at  2 blokke er revet ned, og 1 står tilbage

Baggrunden for det midlertidige byggestop er, at Samvirkende Boligselskaber (SAB) og KAB ikke kan acceptere entreprenørens ekstrakrav.

”Totalentreprenøren har misligholdt den indgåede kontrakt og stillet uhjemlede, økonomiske ekstrakrav, som SAB hverken kan eller vil imødekomme,” forklarer KAB’s byggedirektør Rasmus Jessing.

Kontrakten på knap 800. mio. kr. blev indgået med Züblin i december 2020 – læs mere om det her

Züblin har nu sendt ekstrakrav på 314 mio. kr. (ex. moms), svarende til ca. 40 % af den samlede anskaffelsessum. Samtidig har de varslet en forsinkelse af byggeriet på 28,5 måneder.

Som konsekvens heraf har SAB ved KAB ophævet kontrakten den 31. maj 2022, og byggeriet er dermed sat på midlertidig pause.

Vi bygger til et stort behov

Der er et stort behov for plejeboliger og daginstitutionspladser i Københavns Kommune. Derfor vil SAB og KAB arbejde på højtryk for at få byggeriet gennemført.

”Det er med stor beklagelse, vi nu er tvunget til at sætte opførelsen af Sølund på pause, men vi ser ikke andre udveje, som situationen er. Vi er ærgerlige over ikke at kunne levere de plejeboliger og den daginstitution, Københavns Kommune har så stort behov for. Vi håber dog at kunne genoptage byggeriet inden for en overskuelig fremtid med en anden entreprenør, så vi så hurtigt som muligt kommer i mål med at opføre Det nye Sølund,” siger Rasmus Jessing.

Sagen får ikke økonomiske konsekvenser for beboerne i SAB grundet en fornuftig aftale med Landsbyggefonden.

Om Det nye Sølund

Det nye Sølund skal opføres på en grund ved Sortedam Dossering i København, hvor det tidligere Sølund, et nedslidt plejehjem fra 1980, netop er blevet nedrevet.

Byggeriet udgør i alt 38.000 m2 og vil indeholde:

  • 360 plejeboliger med tilhørende servicearealer, bl.a. café og multisal
  • 23 tryghedsboliger til ældre
  • 150 ungdomsboliger, heraf 20 boliger til unge med særlige behov
  • daginstitution
  • fællesarealer og mikrobutikker i stueplan
  • 122 offentlige parkeringspladser i kælder.

Efter den oprindelige plan skulle Det nye Sølund stå færdigt i 2026.

Se mere om byggeriet her

Seneste nyt

Andre læste også