ByggeriDet nye Sølund er på sporet igen

Det nye Sølund er på sporet igen

Nordstern har vundet hovedentreprisen for Det nye Sølund, og byggeriet forventes at gå i gang igen inden længe

Kontrakten underskrives
Kontrakten underskrives. Fra venstre: seniorprojektleder Vibeke Gravlund, byggedirektør Rasmus Jessing og vicedirektør Michael Nielsen-Elgaard, alle fra KAB, CEO Torben Modvig og direktør Claus Møller, begge fra Nordstern.

Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Nordstern har underskrevet en betinget entreprisekontrakt på 1 milliard kr. for opførelsen af Det nye Sølund.

”København mangler i den grad både ungdoms- og plejeboliger, og det nye Sølund bliver med sine blandede boformer og nye, åbne pladsdannelser et stort aktiv på Nørrebro. Vi er derfor meget glade for, at byggeriet nu kommer i gang igen,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

Det nye Sølund kommer til at bestå af et moderne plejecenter, børneinstitution og ungdomsboliger. Det vil give mange muligheder for samvær på tværs af generationer og med bydelens andre beboere.

Også sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling ser frem til, at byggeriet kommer i gang igen.

Nødvendige boliger

“Jeg er meget glad for, at Det nye Sølund nu kommer videre, og at byggeriet snart kan komme i gang. Vi har akut brug for boligerne, for der bliver flere og flere ældre i København, som vi skal kunne tilbyde en plejehjemsplads, når de har behov. Sølundprojektet har været plaget af store forsinkelser, og nu krydser vi alt, hvad vi kan for, at det lykkes denne gang,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Byggeprojektet været sat i bero siden foråret 2022, da samarbejdet med den tidligere entreprenør blev opsagt grundet økonomiske, kontraktstridige ekstrakrav. Efter indgåelse af kontrakt med Nordstern, ser SAB frem til at genoptage byggeriet ultimo 2023/primo 2024.  

Illustration af Det nye Sølund
Det nye Sølund set fra Ryesgade. Illustration: C.F. Møller Architects

”Opførelsen af Det nye Sølund er en kompleks opgave, som vi vil løse til fulde. Vi ser frem til samarbejdet med SAB og Københavns Kommune om dette enestående projekt, og glæder os til at levere hårdt tiltrængte almene boliger i høj kvalitet til København,” siger Torben Modvig, Group CEO Nordstern.

Hele byggeriet forventes at stå færdigt i 2029.

Se mere om Det nye Sølund

Byggeriets parter

  • Bygherre: SAB
  • Byggeforretningsfører: KAB
  • Arkitekt: C.F. Møller Architects og Tredje Natur Arkitekter
  • Bygherrerådgiver: Rambøll DK
  • Hovedentreprenør: Nordstern
  • Nedrivning og byggegrube: Tscherning A/S

Det nye Sølund

SAB købte Sølund af København Kommune i 2013 med henblik på at opføre et nyt plejecenter samt ungdomsboliger mm. i tæt samarbejde med kommunen. Anlægssummen for projektet udgør 1,7 mia. kr., heraf udgør hovedentreprisen knap 1 mia. kr.

Byggeriet kommer til at udgøre i alt 38.000 m2 etageareal, fordelt på:
360 plejeboliger med tilhørende servicearealer, bl.a. café og multisal
23 tryghedsboliger til ældre
152 ungdomsboliger
Daginstitution
Fællesarealer og mikrobutikker i stueplan.

         Derudover etableres:
Offentlige og private parkeringspladser – 122 offentlige parkeringspladser og
67 parkeringspladser til beboere
        Skybrudssikring og lokal afledning af regnvand (LAR).

Seneste nyt

Andre læste også