DemokratiBoligpolitik”Vi skylder at få bygget mange almene boliger, og det skal vi...

”Vi skylder at få bygget mange almene boliger, og det skal vi være bevidste om”

Hillerød Kommune har vokseværk, men den almene sektor halter efter. Borgmester Kirsten Jensen (A) har billige boliger på dagsordenen, når byggeriet buldrer videre i de kommende år.

Kommunalvalg 2021

SERIE INTRO: KAB sætter spot på Kommunalvalget 2021 i en serie interviews med borgmesterkandidater i KAB-fællesskabets område: Hvad mener de, den almene sektor kan bidrage med? Denne anden artikel i serien er et interview med Kirsten Jensen, som genopstiller til borgmesterposten i Hillerød.

Der er byggeboom i Hillerød. Et nyt supersygehus skal stå klart i 2024 i den nye bydel Favrholm, som også skal huse en ny S-togstation. Og oveni det ca. 4.000 boliger, når bydelen er færdigudbygget.

I Skævinge er der planer om 350 nye boliger, og i Hillerød by skyder nybyggeri op til højre og venstre.

Og det er ikke så mærkeligt. Den seneste befolkningsprognose fra Hillerød Kommune viser nemlig, at indbyggertallet i Hillerød de kommende 10 år vil stige med 20 % og i 2031 ligge på ca. 61.000. En markant udvikling i en kommune, der i forvejen er vokset betragteligt i det seneste årti.

”Hillerød er inde i en stor udvikling med alle de nye borgere, der kommer til, og de nye områder, der er på vej. Men Hillerød er også inde i en periode, hvor vi er meget bevidste om, hvad vi gerne vil have,” fortæller borgmester Kirsten Jensen.


”Hvis vi skal have boliger til alle, er der ingen vej udenom. Så er almene boliger den eneste reelle mulighed.”

– Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød

Det almene halter efter

Hvad Hillerød gerne vil have står beskrevet i de kommunale politikker om arkitektur, bynatur og bolig. Her kan man blandt andet læse, at Hillerød har et mål om, at 20 % af boligerne i kommunen skal være almene. En målsætning fra boligpolitikken i 2015, der er gentaget i den nyeste udgave, som netop har været i høring og er på vej til vedtagelse i byrådet.

Realiteten er dog, at Hillerød ligger på 17 %, mens kommuner som Helsingør og Køge til sammenligning har ca. 29 % almene boliger.

”Vi er ikke stærkt nok på vej mod vores målsætning på det almene område,” siger Kirsten Jensen og forklarer: ”Det koster jo noget for en kommune at etablere almene boliger, og i vores kommune har vi været nødt til at sige, at det, vi kan komme med, er penge fra jordsalg for at finansiere vores andel.’’

Det er vel også et spørgsmål om, hvordan man prioriterer pengene i kommunekassen?

”Vi bruger også kommunekassen til at passe på det, der allerede er bygget: 14 skoler, over 30 dagtilbud, 300 kilometer veje og stier. Samtidig skal vi udbygge skoler og bygge nye børnehaver, fordi der kommer mange flere indbyggere. Så kan det være, at Kaare Dybvad kan komme med en løsning, hvis vi skal helt op på 30 % almene boliger, som regeringen foreslår. Hvilke økonomiske instrumenter kan vi få til at fremme almene boliger? Det er jeg spændt på at se i det kommende udspil,” siger Kirsten Jensen.

En negativ diskurs

Udover de økonomiske aspekter peger Kirsten Jensen også på, at en negativ diskurs omkring alment boligbyggeri har givet dårlige forudsætninger for at skabe flere billige boliger i Hillerød.

”Jeg er stor fortaler for flere almene boliger, men jeg oplever, at der er partier i byrådet, som karikerer områderne til at være arnesteder for problemer. Men jeg vil jo ikke sætte lighedstegn imellem, at man ikke har råd til en høj husleje, og at man er en problemskaber. Tværtimod vil jeg sige, at vores erfaring fortæller, at når man har et stærkt og levende beboerdemokrati, så går det faktisk rigtigt godt,” konstaterer borgmesteren.

Ifølge Kirsten Jensen er en af den almene sektors fornemmeste kvaliteter at have stærke fællesskaber. Og netop dét står som et nøgleord i den nye boligpolitik i Hillerød.

”Vi oplever en enorm efterspørgsel på fællesskaber. Den almene sektor er udstyret med et indbygget fællesskab og med beboerdemokrati. Samtidig er den social bæredygtig, den er miljømæssig bæredygtig og så er den økonomisk bæredygtig. Både set fra den enkeltes perspektiv, men også i et samfundsmæssigt perspektiv.”

”Det er den faktor, vi finder, er den vigtigste for, at der er ro og tryghed i et boligområde. At mennesker har øje for hinanden.”

– Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød

En vending på vej

Noget tyder på, at der spreder sig mere positive vinde omkring det almene i Hillerød. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye forslag til boligpolitik gennemførte kommunen en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne, og her stod det klart, at billigere boliger er en stor prioritet for mange.

Derfor tror Kirsten Jensen også, at der fremadrettet vil være større politisk tilslutning til at bygge alment.

”Hvis vi skal have boliger til alle, er der ingen vej udenom. Så er almene boliger den eneste reelle mulighed. Og en god start er, at vi begynder at tage udgangspunkt i de mange løsninger, der er i den almene sektor fremfor at fokusere på de problemer, der kan være,” siger hun og fremhæver den sociale værdi i almene boligområder:

”Områderne er udstyret med en social fingerspidsfølelse, fordi de mennesker, der arbejder der, ofte er menneskekendere, som kan se, om der er nogle, der trænger til en hånd. De kan bede kommunen om hjælp eller sørge for, at andre beboere træder til. Og det er den faktor, vi finder, er den vigtigste for, at der er ro og tryghed i et boligområde. At mennesker har øje for hinanden.”

Alment byggeboom forude?

Hvis Hillerød Kommune skal leve op til målsætningen om 20 procent almene boliger, skal der bygges ca. 1.500 almene boliger i de kommende 10 år. Spørgsmålet er, om det er realistisk. Svaret fra borgmesteren er ikke entydigt.

”Jeg tror, at det bliver svært, men jeg tror også, at det er nødvendigt for, at vi kan få den boligsammensætning, som vi gerne vil have, som betyder, at alle mennesker kan bo her. Jeg kan godt lide, at det i forbindelse med den kommende boligpolitik er blevet talt meget mere frem. Det er noget, som borgerne har været med til at formulere, og som byrådet står overfor at vedtage som politik, og det skal jo have en konsekvens, når vi planlægger, hvad nye grunde skal bruges til.”

To geografiske områder kommer til at huse det overvejende flertal af nye, almene boliger. Skævinge, hvor der allerede er indgået aftale om 163 almene boliger i Dyremosegård, og den nye bydel Favrholm, hvor der på sigt skal bo 4-8.000 mennesker. Og her skal der gøres en aktiv indsats for at sikre, at nogle af de mennesker kommer til at bo alment.

”Vi skal efterspørge alment byggeri i de udviklingsprojekter, der er. Og når der kommer kommunal jord til salg, skal vi hele tiden holde den almene fane højt og forholde os til, hvordan vi kan få det almene ind i et godt miks med andre boligtyper,” afslutter Kirsten Jensen.

Seneste nyt

Andre læste også