DemokratiBeboerdemokratiMod til forandringer

Mod til forandringer

Beboerdemokratiet er unikt og vores største styrke. Og selvom vi har grund til at være stolte, er forandringer og en mere professionel indsats nødvendig, var budskabet fra scenen på KAB-Fællesskabets årlige konference. Og så skal vi være bedre til at vise omverden, hvor vigtig og dygtig den almene sektor er

Fotos fra KAB-Fællesskabets Konference

Se flere billeder fra konferencen i bunden af artiklen.

På KAB-Fællesskabets Konference den 28.-29. oktober blev scenen sat af oplægsholdere med bred erfaring fra både foreningsverden og forretningsverden. Emnet var ’Almen fornyelse’, og diskussionslysten var som altid stor blandt de 180 deltagere – også så stor, at alle desværre ikke fik mulighed for at sige alt, de havde på hjertet.

For emnerne var både meget vigtige og interessante. Og selvom budskaberne fra de eksterne oplægsholdere spændte bredt, var der to gennemgående temaer:

  • Vi skal kigge på, om ansvar og kompetencer er fordelt rigtigt mellem ildsjæle og professionelle.
  • Den almene sektor er stor og løser en vigtig samfundsopgave, men vi er alt for usynlige.  

En lille quiz
KAB-Fællesskabet er stort. Men hvor mange beboervalgte er der i hele fællesskabet, og hvor mange bolig-m2 råder boligorganisationerne tilsammen over?
(Se svaret nederste i artiklen)

Ud af osteklokken

Dagens første oplægsholder var Jesper Nygård, direktør i Realdania og tidligere, mangeårig direktør for KAB. Jesper mente, vi skal være pavestolte af den indsats, vi yder. Men han var heller ikke bange for at pege på nogle ømme punkter:

”Hvad er det, jeg ser, når jeg kigger på jer udefra? Jeg ser en fuldstændig central og meget, meget dygtig spiller på boligmarkedet. En sektor der i den grad er præget af ordentlighed og dygtige mennesker, som alle sammen vil det bedste. Men jeg ser også en sektor, som er en lille smule for usynlig, lever lidt i en osteklokke og måske ikke helt er fulgt med udviklingen,” konstaterede Jesper Nygård.

Så større synlighed og fokus på den kæmpe samfundsopgave, vi løser i fællesskab. Men også en anderledes rollefordeling.

KAB-Fællesskabets Konference Jesper Nygård og Stine Bosse
Jesper Nygård og Stine Bosse.

Nye måder

”I skal fordele opgaverne lidt anderledes, sådan at organisationsbestyrelsen tager den strategiske rolle, og afdelingen tager den stærke, lokale rolle; nemlig at opbygge fællesskaber og sikre god trivsel blandt beboerne,” sagde Jesper Nygård også.

Det var en betragtning som næste foredragsholder, forretningskvinden Stine Bosse, bakkede op om.

”I kan have en kæmpe stemme. Men det vil nok kræve, at I begynder at tilrettelægge jeres arbejde på nye måder, og at I er mere modige,” mente Stine Bosse.

Stine Bosse understregede, at KAB både er en forretning og en forening. Det er vigtigt, at det er de professionelle, der tager sig af forretningen, og ildsjælene får lov til at udfolde værdierne i foreningen.

Netop rollefordelingen mellem de professionelle og de beboervalgte kom også folketingspolitiker Pelle Dragsted ind på.

Demokratisk og professionel

Foto fra KAB-Fællesskabets Konference Pelle Dragsted
Pelle Dragsted

”Den almene sektor skal både være demokratisk og professionel. Den er nødt til at blive drevet professionelt, ellers kører det i hegnet. Men det er demokratiet, som skal sætte rammerne om det professionelle. Og så skal de kunne sige farvel og tak, hvis ledelsen ikke gør det godt nok,” sagde Pelle Dragsted.

KAB’s ledelse tog de gode oplæg og ikke mindst de mange bidrag fra salen til sig.

”Vi skal finde på gode måder at styrke både den professionelle forretning og det lokale beboerdemokrati. Det har vi fået mange input til i weekenden, og det vil vi arbejde videre med,” konstaterede KAB’s formand Sophus Vørsing.

De nye værktøjer

Om søndagen blev der også fortalt om de nye værktøjer, som alle snart vil kunne nyde godt af. Bl.a. blev den nye Indkøbsportal, Bygningsservice og Social Drift gennemgået.

”Det blev kun til en kort gennemgang, og jeg kunne godt mærke, der var behov for en større diskussion. Det får vi heldigvis mulighed for på en række temaarrangementer, som vi snart vil fortælle mere om,” siger Jens Elmelund efterfølgende til KABnyt.

KAB vil gerne takke alle deltagere for det store engagement – ikke mindst de mange, der var med for første gang.

Se flere billeder fra KAB-Fællesskabets Konference herunder ved at klikke på pilene.

Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Fotos: Jesper Blæsild & Marianne Svolgaard
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
KAB-Fællesskabets Konference Sophus Vørsing
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference
Foto fra KAB-Fællesskabets Konference

Og så til svaret på quizzen:
Der er knap 2.000 beboervalgte i KAB-Fællesskabet, og det samlede boligareal udgør 4,5 mio. m2.

Seneste nyt

Andre læste også