DemokratiBoligpolitikUdsatte boligområder sætter fokus på valgdeltagelse

Udsatte boligområder sætter fokus på valgdeltagelse

De udsatte almene boligområder er kendt for at have lav valgdeltagelse. Lokalt arbejder boligorganisationer og beboere med at styrke den demokratisk deltagelse

Af Vincent Byakika, kommunikationsmedarbejder i Amagerplanen

Når der bliver trykket på valgknappen bliver der iværksat projekter på stribe i Danmarks mange forskelligartede almene byggerier. Men særligt i de udsatte boligområder bliver der arbejdet ekstra hårdt på at øge stemmeprocenten, for beboerne i almene byggerier er traditionelt ikke gode til at komme til stemmeurnerne.
Ved sidste folketingsvalg i 2019 stemte for eksempel 73 procent af beboerne i Boligforeningen 3B’s afdeling Folehaven mod 84,6 på landsplan, og på Amager var stemmeprocenten nede under 60 procent i enkelte boligafdelinger.

“Der kan være mange grunde til, at stemmeprocenten i landets almene boligområder er markant lavere end på landsplan. Heriblandt en række strukturelle faktorer, der kræver opmærksomhed,” siger Maria Elborg Noer, leder af den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter i Sydhavn og Valby og fortsætter:

“Vores vigtigste formål i det boligsociale må først og fremmest være at sikre, at det i hvert fald ikke skyldes manglende viden blandt beboerne om deres stemmeret, hvordan de finder deres valgsteder, og hvor de kan deltage i valgarrangementer op til den 1. november.”
I en anden ende af København, på Amager, bakker projektleder fra den boligsociale indsats, Amagerplanen, op om udtalelsen og uddyber standpunktet:

“Der er kæmpe forskel på, hvem der stemmer. Indsatsen skal derfor rettes mod dem, der ikke stemmer. Vi ser, at det i vores område som regel er unge, kortuddannede minoritetsgrupper og enlige eller ensomme, som ikke har nogle at stemme sammen med,” vurderer Mikkel Josephsen.

Talrige aktiviteter

Derfor bliver der skruet op for valgindsatsen i både de boligsociale indsatser på Amager, Valby og Folehaven. Også i Tingbjerg og Husum er der gang i en lang række aktiviteter, som skal løfte valgdeltagelsen. Et af de mere ambitiøse tiltag er i den boligsocial helhedsplan Husum for Alle, som har samlet et hold ”Valgambassadører” på cirka 20 personer. De vil i løbet af uge 43 og 44 gå rundt i nærområdet og opgange og snakke med folk om valget.

Foto fra debataften i Tingbjerg Kulturhus.

“De vil bl.a. uddele ”Stem med” som er materiale fra BL – Danmarks Almene Boliger. Indsatsen blev sparket i gang med et besøg af Özlem Cekic, der holdt et inspirationsoplæg om, hvorfor det et vigtigt at stemme, samt fortalte lidt om, hvad partierne står for, og hvordan Folketinget er organiseret,” siger Lone Holm Clausen, som er boligsocial medarbejder i Husum for alle.
I alle kvartererne sørger man for at inddrage valget i alle boligsociale aktiviteter i større eller mindre grad. Men der bliver også arrangeret valgmøder, som skal sikre, at de lokale får mulighed for at komme lidt tættere på politikerne. Blandt andet arrangerer Amagers Bydelsmødre, som består af frivillige indvandrerkvinder – oftest med mellemøstlig baggrund – en valgdebat, som særligt er rettet mod indvandrerkvinder.

“Politik er for mange beboere et abstrakt koncept, og tilliden til at egen stemme til valget har en effekt, er også lille – hvilket især er en tendens blandt de yngre indvandrere. Ved kommunalvalget sidste år, stemte jeg dørklokker. Da jeg var rundt, var der generel interesse for at stemme. Men der kunne så være alle mulige grunde til, at det ikke blev virkeligt. Man var dårligt gående, angst for at gå ud, havde ikke nogen at følges med etc. Kun én ud af 50, som jeg bankede på hos, ville ikke stemme og sagde det meget tydeligt,” siger Mikkel Josephsen.
Beboeren, som ikke ville stemme, følte ikke politikerne var til at stole på.

At beboeren kan have fået det synspunkt, forstår Maria Elborg Noer:

“Christiansborg kan godt føles langt væk for mange af os. Derfor er det også så vigtigt, at vi valg efter valg ser beboerne tage sagen i egen hånd og invitere folketingskandidaterne til lokale valgdebatter ude i de almene boligområder.”
I den sidste uge op til valget vil der blive skruet yderligere op for valgindsatsen i alle tre kvarterer, og håbet er, at det kan øge valgdeltagelsen blandt beboerne.

Seneste nyt

Andre læste også