ByggeriStuderende giver bud på bæredygtige løsninger i det almene

Studerende giver bud på bæredygtige løsninger i det almene

Vinderne af KAB Fondens prisopgave 2023 er kåret. De kreative opgaver bidrager med eksempler på transformation, design til genanvendelse og blik for lokale løsninger

Hvordan skal fremtidens bæredygtige almene boliger se ud – og hvilke bud har danske studerende på dette spørgsmål?

KAB Fonden udskrev i samarbejde med Det Kgl. Akademi i foråret 2023 en prisopgave med titlen ”Fremtidig Bæredygtighed i Almene Boliger”. Formålet var at høre danske studerendes bud på, hvilke udfordringer og kvaliteter almene boliger har i dag, og hvordan de mener, det almene byggeri kan bidrage til bæredygtige forandringer i de kommende år.

Der indkom i alt 28 besvarelser på prisopgaven. De præmierede besvarelser viser generelt en bredde og idérigdom i, hvordan almene boliger og deres omgivelser kan være en del af den grønne omstilling og et mere bæredygtigt samfund fremover. Det gør de med forslag til at forandre de fysiske rammer og det sociale liv i og omkring de almene boliger, lyder det fra dommerkomiteen, som udvalgte fire vindere (se faktaboks).

Et friskt pust til den almene sektor

Claus Bech-Danielsen, professor på Aalborg Universitet og næstformand i KAB Fonden, udtaler:

”Det er glædeligt at se, hvordan de studerende har kastet sig over opgaven. Der er stor variation i de indkomne forslag, der både har fokus på miljømæssig og social bæredygtighed, og som viser stor indsigt i den almene boligsektor.”

En indsigt, der er brug for, lyder det fra Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB og medlem af dommerkomiteen:

”Konkurrencen har inspireret unge med forskellige fagligheder til at arbejde med den almene verden, og for os i branchen er deres bud på løsninger et friskt pust.”

Han sætter ord på kvaliteterne i et par af vinderopgaverne.

Transformation og genanvendelse

”Førstepræmien gik til et overbevisende og gennemarbejdet oplæg til transformation af en eksisterende boligafdeling, Sundparken i Horsens. Helheden og systematikken i besvarelsen imponerede os i dommerkomiteen. Genanvendelse af byggematerialer er indtænkt såvel i forslaget om at bevare og ombygge som i designet af nye bygninger. En meget fin dimension med tanke på, at vi skal bruge klodens ressourcer fornuftigt,” forklarer Jens Elmelund.

Christiania – lokalt samspil og kubikmeter

Andenpræmien gik til et interessant bud på, hvordan almene boliger kan integreres på Christiania.
”Projektet illustrerer bevidsthed om samspillet mellem det eksisterende og det nye, der skal skabes. Dels de fysiske rammer, men også de sociale fællesskaber og demokratiske systemer,” siger Jens Elmelund.

En detalje handler om at tænke i kubik- fremfor kvadratmeter.

”Når det bestående ikke er født til boligformål men måske til produktion, er rummålene ofte anderledes. Der er højere til loftet. Her kan man bo på færre kvadratmeter, hvis man udnytter pladsen anderledes fx med en hems. Det kan være med til at billiggøre boligerne og gøre dem betalbare for flere grupper i samfundet,” forklarer Jens Elmelund.

Vinderne blev hædret ved en præmieoverrækkelse tirsdag den 10. oktober 2023 på Det Kongelige Akademi, København.

De fire prisvindere

1. præmie på 50.000 kr. til forslag af Bastian Mosegård, Azul F. Isidoro og Nicolai Hou
Thomsen fra Aalborg Universitet.
2. præmie på 20.000 kr. til forslag af Alexandra Vamberg Belli fra Det Kgl. Akademi.
3. præmie på 10.000 kr. til forslag af Kasper Boel Nyvang Blohm fra Det Kgl. Akademi.
Hædrende omtale på 5.000 kr. til forslag af Madison Bell Lindsay fra Det Kgl. Akademi.

Dommerkomitéen:
Claus Bech-Danielsen, professor, Aalborg Universitet og KAB Fonden
Jens Elmelund, adm. direktør, KAB
Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito
Morten Pape, forfatter
Kirsten Persson, beboer og bestyrelsesformand, Tubberupvænge 1
Michael Asgaard Andersen, lektor, Det Kongelige Akademi

Vindere af KAB Fondens Prisopgave
Vinderne af 1. præmien sammen med fondens formand, Ellen Højgaard Jensen

Seneste nyt

Andre læste også