ByggeriRenoveringSmå modeller af Bellahøjhuse testet i vindforsøg

Små modeller af Bellahøjhuse testet i vindforsøg

Ingeniørberegninger har afdækket konstruktionsfejl i nogle af de høje huse på toppen af København og sået tvivl om, hvor meget vind de kan klare. Avancerede vindtunnelforsøg leverer data og indsigt i sagen

Blæseren snurrer for enden af den 12 meter lange trækasse, der udgør tunnelen. Den simulerede vind rammer miniaturemodeller af Bellahøjhusene, som under gulvet i trækassen er forbundet til måleinstrumenter. Ingeniørfirmaet Svend Ole Hansen ApS er eksperter i vindforhold og har gennemført vindtunnelforsøg med 10 af de ikoniske Bellahøjhuse for Samvirkende Boligselskaber (SAB) v. KAB.

SAB er i gang med at forberede renovering af højhusene, da en ingeniørrapport fra juli 2021 viser, at der er fejl i de oprindelige, statiske beregninger og dermed i husenes konstruktioner. Fejl, som kan have betydning for bygningernes stabilitet. SAB og KAB har siden arbejdet med at skabe overblik over problemets omfang, herunder hvorvidt vindpåvirkningen kan være kritisk for nogle af husene. Det er baggrunden for, at vindtunnelforsøgene bliver gennemført i januar 2022.

”Vindtunnelforsøgene betyder, at ingeniørerne kan fastlægge de kritiske niveauer for husenes bæreevne med større sikkerhed. Beregningerne kan baseres på konkrete data om vindens belastning på bygningerne fremfor på estimater,” forklarer Rolf Andersson, udviklingsdirektør i KAB.

Vindtunnelen er ca. 12 meter lang. En ru overflade i ’terrænet’ fra husene til ventilatoren er med til at simulere virkelighedens terræn, som også påvirker vindene. Ledeskovlene i enden af tunnelen er sluser, der leder vinden ud af tunnelen.

Stærk storm og orkan er kritisk

KAB har etableret et beredskab for evakuering af beboerne for SAB. I beredskabet er en præcis beregning af de kritiske niveauer for husene afgørende.

”Beboernes sikkerhed er vores første prioritet, derfor er det også betryggende, at vi kan informere beboerne mere præcist på baggrund af vindforsøgene,” forklarer John B. Sørensen, formand for SAB.

De kritiske niveauer for husene er på baggrund af vindforsøgene hævet en smule til stærk storm (19,5 m/sek. i middelvinden) for de tre højeste bygninger på 13 etager, mens orkan (20,5 m/sek. i middelvinden) er kritisk for de tre blokke på 11 etager. For de sidste fire huse i forsøget betegnes vinden ikke som kritisk.

Virkeligheden skaleret ned

Bellahøjhuse i vindtunnelforsøg. Det hus, som aktuelt måles, er koblet til et måleinstrument (lastcelle) under pladen. Vindbelastning på bygningen måles i volt og omsættes til newton.

Husene er i vindtunnelforsøgene 200 gange mindre end i virkeligheden (1:200) og monteret på en plade, der kan dreje. På den måde kan vindpåvirkningen måles fra alle retninger.

”Vi skalerer virkeligheden ned. Og vi skaber en vind, der så vidt muligt minder om den reelle vind. På den måde kan vi måle, hvor meget vinden skubber på husene, når det blæser”, forklarer Marie Louise Pedersen, chef for bygningsenheden i Svend Ole Hansen ApS.

I forsøgene er påvirkningen målt på ét hus ad gangen, men de øvrige er med i forsøget, fordi husenes indbyrdes placering kan give læ eller turbulens. Der er i alt gennemført 2 gange 10 vindforsøg med SAB’s Bellahøjhuse.

”Forsøgene giver en kompleks viden om vindforholdene omkring hver enkelt bygning, og kortlægger også betydningen af den konkrete overordnede geometri i forhold til højde, bredde og dybde, men også i forhold til mindre detaljer, såsom fx altaner eller taghuse,” siger hun.

Overvågning og beredskab

KAB har indgået aftale med Svend Ole Hansen ApS om at overvåge vejret på Bellahøj og melde eventuelle risici til KAB.

”Vi følger vejrsituationen via fire vejrtjenester og en lokalt placeret måler. En storm som Malik, der ramte os i januar, gav ikke anledning til bekymring for Bellahøjhusene. Middelvinden lå væsentligt under de kritiske niveauer,” forklarer Svend Ole Hansen, CEO.

KAB er i tæt dialog med myndighederne om beredskabet, og det er den kommunale tilsynsmyndighed, der træffer beslutning i en eventuel konkret evakueringssituation.

Seneste nyt

Andre læste også