DemokratiSAB inviterer hovedstadens almene boligselskaber til seminar

SAB inviterer hovedstadens almene boligselskaber til seminar

På seminaret tirsdag den 29. august kl. 13-16 får deltagerne fælles forståelse og perspektiver på visiteringen til ældreboliger i Københavns Kommune

Af Gry Abrahamsen

Nye beboere i almene ældreboliger i København er dårligere end tidligere. De er mere syge og mindre mobile. Alt for mange af dem kan ikke være med i det traditionsrige, sociale fællesskab i afdelingerne, og det er for vanskeligt at opretholde et levende beboerdemokrati.

”Afdelingsbestyrelserne for vores ældreboliger på tværs af SAB oplever et skred i visitationen, der forandrer ældreboligafdelingerne. Det ser vi alvorligt på i SAB og ønsker at forholde os til konsekvenserne og perspektiver i udviklingen på tværs af selskaberne i København,” udtaler John B. Sørensen, formand i SAB.

Udviklingen skal ses i lyset af, at antallet af ældre stiger støt, og presset på boliger vokser. Der er både brug for flere boliger og en større forskellighed i boligudbuddet. Ældre har både ønsker og forventninger til, hvordan de gerne vil bo, og i løbet af en lang alderdom kan boligbehovet ændre sig.

Tilmeld dig

Tilmeld dig seminaret senest mandag den 21. august til Christina i KAB på chrkj@kab-bolig.dk. Det forgår i KAB-Huset, Enghavevej 81, København SV, og det er gratis at deltage.

Seminaret er særligt for dig, der er i en afdelingsbestyrelse i en ældreboligafdeling i København eller er i organisationsbestyrelsen i et københavnerselskab.

Program

Visitering til ældreboliger i Københavns Kommune – i dag og veje videre

Fra kl. 12.30
Kom indenfor
Forsyn dig med forfriskninger og find en god plads.

Kl. 13-00-13.05
Velkommen til KAB-Huset
Kundedirektør i KAB Sanne Kjær fører os igennem et program, hvor vi får fælles viden og undervejs kan stille spørgsmål og debattere.

Kl. 13.05-13.15
SAB sætter scenen
Formand John B. Sørensen hilser velkommen, og bestyrelserne i ældreboligafdelingerne introducerer til, hvordan visiteringen opleves.

Kl. 13.15-14.30
Visitering i København – politisk og praktisk
Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) giver sit syn på visiteringen, og Per Christensen, leder af boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, giver et indblik i visiteringen, og hvordan udviklingen tegner sig.

Kl. 14.30-14.45
Kaffepause med sødt og salt

Kl. 14.45-15.45
Ældre har brug for flere boformer
Ældrerådet er et talerør for ældre vælgere i København. Lone Skov Al Awssi er formand for rådets boligudvalg og fortæller om deres fokus på at sikre et bredere boligudbud. Ældresagens fagkonsulent på boligområdet Marlene Rishøj Cordes supplerer med et indblik i, hvad ældre forventer, og hvad de efterspørger.

Kl. 15.45-16.00
Det sidste ord – og tak for i dag
Bestyrelserne i SAB’s ældreboliger inviterer andre ældreboligbestyrelser til at være med, når de mødes næste gang for at erfaringsudveksle og varetage fælles interesser.

Seneste nyt

Andre læste også