DemokratiRepræsentantskabsmøde i KAB med inflation som hovedtema

Repræsentantskabsmøde i KAB med inflation som hovedtema

KAB holdt repræsentantskabsmøde den 27. november 2022, hvor inflationen helt naturligt var i fokus. På mødet blev der også valgt medlemmer til de bredt sammensatte bestyrelsesudvalg

KAB repræsentantskabsmøde

Skrevet af Anette Hertz.
KAB holdt repræsentantskabsmøde den 27. november 2022, hvor inflationen helt naturligt var i fokus. På mødet blev der også valgt medlemmer til de bredt sammensatte bestyrelsesudvalg.


Formand for KAB, John Olsen, bød velkommen og foreslog Jesper Nygaard som dirigent.

Og med mødeledelsen i hænderne på KAB’s tidligere direktør og valget af stemmeudvalg på plads, kunne John Olsen gå videre med en aktuel, boligpolitisk orientering.

Boligpolitisk orientering

”Da vi var samlet til repræsentantskabsmøde i maj måned, stod vi over for store udfordringer: Krigen i Ukraine, stigende inflation og energipriser – og tiltagende udfordringer i byggeriet. Den situation har grundlæggende ikke ændret sig,” sagde John Olsen.

Han nævnte dog også nogle positive ting, herunder ændringerne i bogføringsprincipperne, der nu tillader bogføring af finansielle tab og vinding på balancen i stedet for på driften. I den forbindelse fremhævede han især Mikkel Boel, Jens Elmelund og BL – Danmarks Almene Boliger for deres store engagement og ihærdighed.

John Olsen understregede det positive i, at maksimumbeløbet er hævet lidt – og at kommunalbestyrelserne og Landsbyggefonden i særlige tilfælde kan godkende yderligere overskridelser.

John Olsen kommenterede også den politiske situation, hvor man kan frygte, at valget og regeringsdannelsen kan stå i vejen for de nødvendige hjælpeindsatser:

”Vi må bare håbe på, at vi kommer gennem jul og nytår uden at se en voldsom stigning i udsættelser og antallet af hjemløse,” sagde John Olsen.

Endelig kom John Olsen med et ønske om støtte til at hjælpe psykisk udsatte beboere – og sidst, men ikke mindst, et ønske om, at der bliver vist politisk støtte og handling til at få fjernet de administrative og tekniske obstruktioner, som forhindrer den almene sektor i at udbygge vedvarende energiløsning – og at bruge de gevinster det kan give til glæde for alle.

Som afrunding takkede John Olsen sine kolleger i bestyrelsen, Direktionen og de ansatte i KAB og KAB-Fællesskabet – både centralt og ude på ejendommene.

Til sidst oplyste John Olsen, at David Nielsen Orø af personlige årsager stopper i KAB’s bestyrelse. John Olsen benyttede anledningen til at sige en stor tak til David for hans indsats.

Orientering om aktuelle forhold i KAB

Administrerende direktør Jens Elmelund orienterede herefter om aktuelle forhold i KAB. Han indledte med en stor tak til alle deltagerne i KAB-Fællesskabets konference. Overskriften på konferencen var Bæredygtige boliger – hjem vi passer på efter Jens Elmelunds mening en sigende titel for det, der bliver arbejdet med i hele KAB-Fællesskabet.

Han fortalte, at arbejdet under den strategiske ramme ”Lad det GRO”, der handler om balancen mellem det økonomiske, det sociale og det miljø- og klimamæssige, fortsætter som en integreret del af det daglige arbejde.

Han fortalte videre om ”Lad det GRO – i skyen”, som er KAB’s digitale transformationsprogram. Her er fokus på at udnytte eksisterende kernedata og at indsamle nye. Alt sammen med det formål at passe endnu bedre på KAB-Fællesskabets boliger.

Også Jens Elmelund berørte de stigende priser, og selv om der ikke er en markant stigning i antallet af rykkere og udsættelser i KAB-Fællesskabet, er der en bekymring for, hvordan det udvikler sig i det nye år.

KAB har derfor startet en vinterkampagne med gode råd til både beboere og medarbejdere –og har valgt at skrue ned for både belysning og varme i KAB-Huset.

KAB har indgået samarbejde om økonomisk rådgivning med Settlementet, en socialøkonomisk virksomhed, som i hele hovedstadsområdet kan rådgive beboerne om deres økonomi.

Endelig orienterede Jens Elmelund om Bellahøj, hvor eksperterne anbefaler, at beboerne i SAB’s boliger skal evakueres i tilfældige af kraftig vind.

Jens Elmelund sluttede af med at fortælle om det betingede køb af tre af Frederiksberg Boligfonds ejendomme, nemlig Roskildegården, Sønderjyllandsgården og Solbjerggård.

Budget og takster for 2023

Repræsentantskabet blev derefter orienteret om KAB’s budget 2023.

Historisk har KAB ikke hævet administrationsbidraget de sidste 12 år, men har denne gang været nødt til at lægge en stigning på 3 % ind i budgetforudsætningerne for 2023.

Efter anbefaling fra økonomiudvalget godkendte repræsentantskabet enstemmigt de foreslåede takster og administrationsbidrag for 2023.

Valg til bredt sammensatte bestyrelsesudvalg

Herefter var der valg til de bredt sammensatte bestyrelsesudvalg, nemlig Forvaltningsudvalget, Trivsels- og boligsocialt udvalg, Bæredygtighedsudvalget og Byggeri- og teknikudvalget. Hvem, der blev valgt ind i de enkelte udvalg, kan du se her.

Redaktionen ønsker til lykke med valget.

Seneste nyt

Andre læste også