ByggeriNyt samarbejde skal skabe flere lærepladser i KAB-Fællesskabets byggesager

Nyt samarbejde skal skabe flere lærepladser i KAB-Fællesskabets byggesager

En ny samarbejdsaftale mellem KAB og Bygherreforeningen skal sikre, at der fremover er mindst 14 % lærlinge på bygge- og renoveringssager i KAB-Fællesskabet

Vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, og vicedirektør i KAB, Michael Nielsen-Elgaard, underskriver samarbejdsaftalen.

Når der i fremtiden skal bygges og renoveres i KAB-Fællesskabet, bliver det med flere lærlinge end hidtil. Det er resultatet af den nye samarbejdsaftale mellem KAB og Bygherreforeningen, som kommer på baggrund af Grøn Boligaftale 2020. Her bliver det fra politisk side påkrævet, at 14 % af de ansatte på almene byggesager er lærlinge. 

Den nye aftale betyder, at KAB vil stille krav til samarbejdspartnere om flere lærepladser, og på den måde bidrage til, at flere unge kan få en faglært uddannelse inden for byggeriet. Ofte sker det nemlig, at arbejdet med at skabe lærepladser bliver nedprioriteret, når byggeriet først er gået i gang. Og med en stigende mangel på arbejdskraft i byggeriet, er det nødvendigt, at der bliver uddannet flere faglærte.

”Det er vigtigt for os at sikre flere lærepladser. Prognoser peger på, at der i 2025 vil mangle omkring 17.000 faglærte i byggeriet, og det er en stor udfordring i forhold til vores ambitioner for fremtidens almene byggeprojekter. Med denne aftale påtager vi os et større ansvar for at få flere lærlinge involveret i vores bygge- og renoveringssager, og det er en opgave, vi er glade for at løfte” siger Michael Nielsen-Elgaard, vicedirektør i KAB og fortsætter:

”Samtidig får vi gennem samarbejdet med Bygherreforeningen nogle redskaber og et mere systematisk fokus på lærlingeområdet, der understøtter vores ønske i KAB-Fællesskabet om at skabe en bæredygtig model for uddannelse og social beskæftigelse på alle vores bygge- og renoveringssager.”

Behov for en målrettet indsats

Bygherreforeningen har stor erfaring med arbejdet med at skabe lærepladser. I 2019 igangsatte de ”Byg Med Unge Alliancen”, og senest er projektet ”Bygherrer skaber lærepladser” sat i søen. Viden og erfaringer herfra skal de kommende tre år være med til at understøtte de almene boligorganisationers indsats for at få flere lærlinge på deres byggesager.

“Som igangsætter og indkøber af byggeri, har de almene bygherreorganisationer et ansvar for at sikre, at deres samarbejdspartnere løfter opgaven med at uddanne flere lærlinge rundt omkring på de enkelte byggeprojekter. Men det er ikke altid ligetil, og vi er derfor glade for at kunne understøtte med værktøjer og metoder, der kan gøre arbejdet mere systematisk og målrettet,” fortæller Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Lokale unge skal i lære

Samarbejdet skal bl.a. også understøtte, at unge i og omkring lokalområdet, der har hænderne skruet godt på og har lyst til at uddanne sig inden for byggeriet, kan komme i lære på de mange almene renoveringssager. 

“Vi vil samarbejde med den boligsociale enhed i KAB, som sammen med lokale aktører har fokus på at få lokale unge matchet med relevante lærepladser på byggerierne. På den måde får entreprenørvirksomheden et større rekrutteringsgrundlag, og der kommer flere nye profiler i spil. Vi har nemlig brug for at få fat på en bredere målgruppe, hvis vi skal uddanne alle de faglærte, som vi har behov for i byggeriet. Det er helt afgørende, at vi får vist mange flere, at byggeriet rummer spændende karrieremuligheder med velbetalte jobs og potentiale for videreuddannelse”” siger Hanne Ullum.

Fakta om projektet

Indsatsen er en del af Bygherreforeningens projekt ”Bygherrer skaber lærepladser”, som realiseres med bevillinger fra TrygFonden, Landsbyggefonden, BL – Danmarks Almene Boliger og Grundejernes Investeringsfond på i alt 5,6 mio. kr. I projektet skal der udvikles konkrete metoder og værktøjer, som bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler kan bruge til at sikre, at de politiske krav om 14 % lærlinge på almene byggerier bliver realiseret. Det forventes, at der vil blive skabt 3.400 lærepladser, som et direkte resultat af kravet. Indsatsen skal desuden hjælpe hele byggebranchen til at rekruttere og fastholde unge og unge voksne.

Seneste nyt

Andre læste også