DemokratiNyt fra KAB's bestyrelse: Fokus på kvalitet i byggeriet

Nyt fra KAB’s bestyrelse: Fokus på kvalitet i byggeriet

På bestyrelsesmødet den 10. maj blev processerne omkring nybyggeri og renoveringer sat til diskussion med fokus på byggerier til aftalt tid, økonomi og kvalitet. En vicedirektør fra Bygningsstyrelsen gav et interessant oplæg med baggrund i styrelsens egne initiativer

Logo for Nyt fra bestyrelsen

På et seminar i januar besluttede KAB’s bestyrelse at have flere oplægsholdere udefra, der kan give ny inspiration. Den første oplægsholder var vicedirektør Signe Primdal Lyndrup fra Bygningsstyrelsen, der ligesom KAB varetager bygherrerollen for deres kunder og i den forbindelse har haft mange udfordringer.

Bedre projektstyring

Styring af byggesager er en kompliceret opgave med mange involverede parter, og der kan være modstridende interesser. Bygningsstyrelsen har gjort sig dyrtkøbte erfaringer fra bl.a. opførelsen af Niels Bohr Bygningen til Københavns Universitet, og har derfor foretaget en intern oprustning for at styrke og effektivisere deres byggeprocesser.

Kort fortalt har de styrket deres projektstyring og eksekveringsevne ved bl.a. at:

  • sikre store og komplekse byggerier et større team af specialister omkring projektlederen
  • økonomien i store byggeprojekter altid bliver gransket af ekstern samarbejdspartner
  • der er oprettet en liste over gentagne fejl og mangler i selve projekteringen med henblik på at forebygge dem
  • være bevidst om udbudsstrategien – vi bruger aldrig laveste pris til projekter (dog til simpelt vedligehold), men udbud med forhandling
  • oprette to interne teams; ét der udelukkende kvalitetssikrer projektmateriale og ét der udelukkende varetager risikostyring i byggeprojekter.

I Bygningsstyrelsen har handleplanen til styrket projektgennemførsel haft en positiv effekt. De har fået bedre byggeri for pengene samt mere tilfredse kunder og medarbejdere.

Oplægget blev efterfulgt af debat i KAB’s bestyrelse.

Tænk, hvis ventilationen virkede fra dag ét!

”Der var mange interessante pointer, og vi fik en god debat, der ikke mindst kom til at dreje sig om, hvordan vi skaber størst værdi for boligorganisationerne som bygherrer,” fortæller byggedirektør Rasmus Jessing, der havde inviteret Signe Primdal Lyndrup og deltog i bestyrelsesmødet.

Han fortsætter:

”Kan vi effektivisere nogle processer for at have økonomi til en bedre granskningen af byggeprojekterne? Hvilke specialister kan vi trække på for bedre at kunne løfte byggesagerne? Vi har jo allerede mange specialister i huset – jurister, energi- og varmekonsulenter og driftsfolk – men kan vi styrke samarbejdet på tværs? Man kan ikke regne med, at entreprenør og bygherrerådgiver er garanter for et fejlfrit byggeri. Og det kunne jo være spændende at prøve at overtage et byggeri, hvor ventilationen virker fra dag ét.”

Diskussionen i bestyrelsen er kun begyndelsen. Foran venter en længere proces med fokus på bedre gennemførsel af byggesager; byggerier til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre for et stort antal offentlige byggerier og renoveringer. Siden 2019 har Bygningsstyrelsen også leveret både lokaler og lokalerelaterede serviceydelser som rengøring, kantine med videre til kunder i centraladministrationen.

Se mere om Bygningsstyrelsen her

Seneste nyt

Andre læste også