DemokratiBoligpolitikNy effektiviseringsaftale: Alle boligorganisationer skal bidrage

Ny effektiviseringsaftale: Alle boligorganisationer skal bidrage

KAB’s administrerende direktør, Jens Elmelund, er tilfreds og ser muligheder i ny aftale om at effektivisere den almene sektor for 1,8 milliarder kroner


BL har sammen med Boligministeriet og KL givet hånd på en ny aftale for at effektivisere den almene sektor. Aftalen løber fra 2021 til 2026 og har en målsætning om at effektivisere for 1,8 milliarder kroner. 0,3 milliarder mere end den tidligere effektiviseringsaftale med ministeriet.

”Det er rigtig mange penge, men jeg synes, parterne er endt på et fornuftigt beløb og indhold i aftalen. I denne aftale kommer energibesparelser også til at tælle med, og de besparelser har altså en vis størrelsesorden,” siger Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB.

Energibesparelserne bliver på minimum 300 millioner kroner, står der i aftalen, og sandsynligvis mere på grund af de mange renoveringer, der bliver færdige i løbet af 2021-26. Et andet punkt i aftalen er, at ’Boligorganisationer, der har afdelinger med lave effektivitetstal over en årrække, skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes på det årlige styringsdialogmøde med beliggenhedskommunen.’

For 300 millioner ekstra effektivitet

”Det er i de fleste tilfælde i mindre boligafdelinger, der ikke har været et stort fokus på at effektivisere i første omgang. Det er egentlig meget naturligt, da det er mere lige til at finde effektiviseringer i store og mellemstore boligafdelinger. Derfor skal de såkaldte effektiviseringshandleplaner heller ikke ses som en straf, men nærmere lektier, og dem vil vi selvfølgelig fokusere på de næste år,” siger Jens Elmelund, der ikke er bekymret på de mindre boligafdelingers vegne.

”Vi har lært en del i løbet af den tidligere aftale, hvor den almene sektor skulle spare 1,5 milliarder kroner, og de erfaringer vil vi selvfølgelig tage med, når vi skal lave handleplanerne. Jeg er overbevist om, at vi også når aftalens effektiviseringsmål denne gang,” siger Jens Elmelund og henviser til, at målet på 1,5 milliarder kroner i den tidligere aftale, der løb fra 2014 til 2020, blev nået mere end et år før tid.

I 2019 var der allerede sparet for 1,7 milliarder kroner, og når regnskabet for 2020 ligger klar, forventer aftalens parter, at den endelige effektivisering bliver på 1,8 milliarder. Det er 300 millioner kroner mere end målet, og det beløb bliver trukket fra den nye målsætning på 1,8 milliarder kroner.

Skal holde huslejen i ro

Aftalen om effektivisering har blandt andet også fokus indkøb og som tidligere nævnt energibesparelser. Det er helt naturligt ifølge BL’s formand, Palle Adamsen.

”Den grønne boligaftale betyder, at der skal renoveres for mere end 30 milliarder kroner frem til 2026. Som sektor har vi et grønt fokus. Derfor er det vigtigt, at vi også har fået energien med i regnestykket. Ligesom andre effektiviseringer har energiregning jo også stor betydning for huslejen,” siger han til fagbladetboligen.dk.

Et af formålene med effektiviseringsaftalen er at holde huslejen i ro.

Seneste nyt

Andre læste også