ByggeriNedsæt CO2-udledningen – ny guide giver råd til at bygge (mere) med...

Nedsæt CO2-udledningen – ny guide giver råd til at bygge (mere) med træ

Højere anvendelse af træ i byggeriet kan være med til at nedsætte byggebranchens CO2-udledning betragtelig. Derfor har KAB og Byggepartnerskabet &os i samarbejde med en række boligselskaber og eksperter udgivet en gratis guide til at anvende mere træ i den almene sektor: Træbarometeret

Klimaforandringer er et faktum og en udfordring. Da byggebranchen står for omkring 30 % af Danmarks CO2-udledning, bør branchen også være med til at finde gode løsninger til mere bæredygtigt byggeri. Branchen er kommet langt med at nedbringe nye bygningers energiforbrug og afledte CO2-udledning og bliver stadig bedre til at forny og renovere vores eksisterende bygningsarv. Nu gælder det materialerne i nybyggeriet.

De almene bygherrer skal vise vejen

Der er mange metoder til at nedbringe miljøbelastningen for byggeriet, men særligt træs evne til at absorbere CO2, mens det gror og ved brug indkapsle det i bygningerne, rummer store potentialer.

Det almene boligbyggeri har så stort et volumen, at selv mindre forandringer batter. Hvis den almene sektor kan skabe forbedringer inden for en stram og styret økonomi, kan andre også lære af de erfaringer og nedbringe miljøbelastningen i resten af byggesektoren.

Men det er nødvendigt at tænke anvendelse af træ ind tidligt i planlægningsprocessen. Her er Træbarometeret et vigtigt redskab.

”En guide til mere anvendelse af træ i byggeriet lyder som en tiltalende idé. Det skal understreges, at den største effekt opnås ved at anvende træ i selve konstruktionen, og derfor er det vigtigt, at en sådan guide anvendes allerede i planlægningsfasen af et byggeri,” siger Mikael Koch fra Træinformation, der ser frem til at se Træbarometeret.

Træ i trin

Træbarometeret er opdelt i seks overskuelige trin, der spænder fra den konventionelle betonbygning til det rene træhus. På hvert trin er der konkrete anvisninger til, hvordan træ kan indgå som byggemateriale, samtidig med at fordele, ulemper og mulige løsninger belyses. Nogle af de viste byggeteknikker er så almindelige, at man kan undres over, de ikke anvendes i alle byggerier; andre er nye teknikker og materialer, der er på vej. Der er altså flere muligheder og løsninger for rigtig mange typer af byggerier.

Træbarometeret er med andre ord et godt sted at starte for fagfolk, beboervalgte og andre interesserede – du kan hente en gratis udgave som pdf her.

Læs også ’Millioner til boligeksperimenter’

Millioner til boligeksperimenter

Parterne bag Træbarometeret

Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B, Boligselskabet AKB, København, Himmerland Boligforening, Brabrand Boligforening, Boligforeningen Århus Omegn, Boliglaboratorium v. Realdania og Statens Kunstfond, V!GØR, Byggepartnerskabet &os og KAB.

Seneste nyt

Andre læste også