ByggeriNybyggeriLokalplan kan give 88 nye boliger på Nørrebro

Lokalplan kan give 88 nye boliger på Nørrebro

En ny lokalplan for et lille område på Nørrebro er på vej i offentlig høring. Det giver lys for enden af tunnelen for Boligselskabet AKB, København og Urbania CPH, der her vil opføre et bofællesskab med 100 boliger

Byggeriet set fra Borups Allé
Byggeriet set fra Borup Allé. Illustration: Vandkunsten.

Mandag den 6. februar godkendte Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune en ny lokalplan for en grund på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Dermed er opførelsen af et nyt bofællesskab på Nørrebro kommet et skridt nærmere realisering.

Det har ikke været en let og lige vej at komme så tæt mål. Flere byggegrunde har været i spil, og flere tiltag til en lokalplan er blevet forhindret. Men nu er en lokalplan for hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé snart på vej i offentlig høring.

Luftfoto der viser området
Lokalplanområdet.

”Vi synes, det er et utroligt spændende projekt og ser frem til at få en offentlig debat om det. I AKB, København sætter vi en dyd i at kunne tilbyde boliger til forskellige behov, og bofællesskabet her føjer nye typer til vores i forvejen ret brede pallette af boformer,” siger Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København.

88 boliger og ny butik

Boligselskabet AKB, København ejer i forvejen grunden, der afslutter boligafdelingen Lundtoftegade ud mod Borups Plads. På grunden ligger i dag en ældre dagligvarebutik og en materielgård i én etage.

Det nye byggeri skal efter planen bestå af en stueetage med en stor dagligvarebutik, mindre erhvervslejemål og bofællesskabets fælleslokale med køkken. De 88 boliger opføres som fritstående blokke i forskellige højder – op til 24 meter ud mod Borups Allé. I alt op til 8.650 m2.

Et anderledes bofællesskab

Urbania CPH bliver ikke et helt almindeligt bofællesskab. De vil gerne vise nye måder at bo i byen på og har stort fokus på bæredygtighed, fællesskab og mangfoldighed. De private boliger bliver lidt mindre, og fællesområderne kan dermed få flere kvadratmeter. Derudover satser de på delebiler, ligesom der sættes el-ladestandere op og indrettes ca. 350 gode pladser til cykelparkering.

Se mere om Urbania CPH her

Grønt og fælles

For at kunne opføre de nye boliger, skal der fældes træer, men i forbindelse med byggeriet vil der blive plantet nye. Derudover skabes nye byrum omkring byggeriet og på taget af den lave bygning, hvor der også vil være mulighed for at etablere drivhuse og bede. En bred trappe vil føre op på taget fra de fælles grønne områder nord for byggeriet.

Illustrationer af byggeriet set fra Hørsholmgade og tagterrasserne
Tagterrassen og byggeriet set fra Hørsholmsgade. Illustration: Vandkunsten.

Hvad sker der nu?

Selvom Teknik- og Miljøudvalget nu har godkendt udkastet til en ny lokalplan, er der et stykke vej til, at byggeriet kan begyndes.

Først når Borgerrepræsentationen også har godkendt lokalplansforslaget – forventeligt den 2. marts – sendes det i offentlig høring i otte uger. I den forbindelse vil der også blive afholdt et offentligt borgermøde den 23. marts.

På baggrund af resultatet af høringen vil der blive udarbejdet en endelig lokalplan, der herefter skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Der sker efter planen i slutningen af 2023.

Du kan se mere om lokalplansforslaget her

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at blive skrevet op til boligerne.  
Når vi kommer tættere på byggestart, vil du kunne følge byggeriet her

Om Urbania CPH

…er en forening, der ønsker at fremme bæredygtige bofællesskaber i København. Den er stiftet i 2010 og har ca. 200 medlemmer. De 100 boliger på Lundtoftegade bliver – hvis lokalplanen vedtages endeligt – det første Urania CPH-bofællesskab, men foreningen ønsker at opføre flere.

Se mere om Urbania CPH her

Artiklen er opdateret med nye tal og dato for borgermøde den 24. februar 2023.

Seneste nyt

Andre læste også