DemokratiFokus på bestyrelsens ansvar

Fokus på bestyrelsens ansvar

På KAB’s bestyrelsesmøde var der økonomisk temaoplæg ved revisor Mette Holy fra PwC

Logo for Nyt fra bestyrelsen

Hvad er egentligt en bestyrelses ansvar, de vigtigste opgaver og største risici?

Det var temaet på KAB’s bestyrelsesmøde den 3. oktober. Bestyrelsen havde besøg af statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen, der har speciale i den almene sektor og offentlige bestyrelser.

Oplægget og den efterfølgende diskussion tog fat i emner som bestyrelsen som den gode sparringspartner, effektiv risikostyring og ESG-projekter (ramme for at måle virksomhedens bæredygtighed på).

Undervejs i den livlige debat, som fulgte oplægget, blev Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger til bestyrelser også berørt. De anbefaler blandt andet, at bestyrelser

  • mindst en gang om året drøfter og løbende følger op på overordnede strategiske mål for at sikre værdiskabelsen i organisationen.
  • sikrer, at medlemmerne løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.

Et godt eksempel på, hvordan KAB opfylder dette, er brug af det ’advisory board’ med eksterne eksperter, som KAB fx benytter ved det digitale ”Lad det GRO – i skyen” program.

Bestyrelsen er sit ansvar bevidst

”Som administrerende direktør er det godt at mærke, at KAB har en bestyrelse, der er sit ansvar bevidst og er optaget af løbende at dygtiggøre sig. Det fokus – bestyrelsens kompetenceudvikling – kommer til at fortsætte, og KAB´s bestyrelse vil over de kommende møder blive præsenteret for forskellige oplægsholdere, der med forskellige perspektiver vil sætte spot på bestyrelsens opgaver og ansvar,” siger direktør Jens Elmelund.

Du kan finde mere inspiration er PwC´s egen bestyrelseshåndbog, der kan hentes gratis her

Budget 24

Et andet punkt på dagsordenen var budget 24, som bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabets godkendelse.

Seneste nyt

Andre læste også