DemokratiFærre formelle udvalg, bredere inddragelse og flere aktiviteter

Færre formelle udvalg, bredere inddragelse og flere aktiviteter

KAB's repræsentantskab behandlede bl.a. et forslag om at inddrage flere, da forsamlingen mødtes den 30. maj

Det ligger i KABs strategi at styrke fællesskabet. Det betyder både at gøre forretningsdelen af KAB endnu mere professionel og at styrke foreningsarbejdet, lød det fra KABs formand, Sophus Vørsing, på forårets repræsentantskabsmøde i KAB-Huset på Enghavevej.

Derfor foreslog bestyrelsen at gøre det lettere for både aktive i afdelingsbestyrelserne og helt almindelige beboere at engagere sig i det demokratiske arbejde i KAB. Det skal ske ved at gøre det muligt at nedsætte midlertidige udvalg under bestyrelsen. Udvalg, hvor man kan være med, fordi man har engagement og viden. Ikke fordi man er valgt gennem boligorganisation og KAB-Fællesskabet.

”Vi skal turde udfordre praksis og forandre strukturer, som har mistet deres relevans. Det skal være nemmere for alle at deltage og bidrage – vi skal nå bredere ud og få flere med,” sagde Sophus Vørsing.

Samtidig foreslog KAB-bestyrelsen af nedlægge en række udvalg, som har eksisteret i mange år, men som haft svært ved at tiltrække aktive beboerdemokrater.

Forslaget om at erstatte de faste udvalg med et foreningsudvalg under bestyrelsen blev vedtaget efter en debat blandt andet om, hvorvidt det nye forslag er konkret nok.

Det er helt bevidst, lød det fra formanden.

”Vi har ikke ønsket af mejsle noget i granit. Arbejdet med det nye udvalg er ikke bagt færdigt, så dem, der deltager, kan være med til at forme og bage brødet,” lød det fra Sophus Vørsing.

Pligt til nye aktiviteter

Repræsentantskabet blev dog præsenteret for en række bud på, hvad det nye udvalg kan gøre, ligesom det blev understreget, at bestyrelsen med forslaget får pligt til at sætte gang i nye aktiviteter, der kan give bredere inddragelse. Det kan fx være:

• Inputs gennem temamøder, netværk, opgavegrupper, kurser og kompetenceudvikling.
• Skabe netværk for vidensdeling på tværs.
• Igangsætte aktiviteter om relevante temaer som bæredygtighed, byggeri, trivsel, det boligsociale, engagering af de unge og andre relevante – men endnu ukendte – emner.

Penge til digital udvikling

Ud over vedtagelsen af indsatsen for at få flere med i det aktive fællesskab, blev årsberetningen fra KAB 2023 godkendt.

Den blev præsenteret af adm. direktør Jens Elmelund, der understregede, at det på en række punkter havde været et udfordrende år med nybyggerier, der er besværliggjort – eller umuliggjort – af stigende priser og ‘møgbesværlige’ sager med konkurser og byggesager, der skal samles op på.

”Det har grundlæggende været et udfordret marked, hvor gabet mellem vores mulige rammebeløb og prissætning hos rådgivere bliver stadig større,” lød det fra Jens Elmelund.

Han understregede, at udfordringerne blot gjorde det endnu vigtigere at styre virksomheden KAB sikkert, så der er råd til nødvendige investeringer i ikke mindst digitale platforme, som skal skabe værdi i fremtiden.

”Vi er allerede i gang med indkøbsportal og bygningsservice,” lød det fra direktøren.

Da forslaget om at nedlægge de nuværende bestyrelsesudvalg er en vedtægtsændring, skal der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som finder sted i KAB-Huset den 10. juni kl. 17.

Nøgtetal for KAB 2023
Årets resultat: 0,07 mio kr. i overskud.
22 mio kr. i henlæggelser til KAB digitalt.
Egenkapital på 233 mio kr.

Kampvalg til bestyrelsespladser

Der var rift om de 6 pladser til bestyrelsen. 11 stillede op og der blev derfor kampvalg, som blev vundet af:
Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København
Susan Egede, Arresø Boligselskab
Kirsten Persson, Herlev Boligselskab
Peter Heiberg, Ballerup Ejendomsselskab
Berit Breiner, Høje Taastrup Boligselskab
Jørgen Blond, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Tre af de beboervalgte er nye i KAB’s bestyrelse (fra venstre): Mikkel Warming, Susan Egede og Jørgen Blond.

3 suppleanter – syv opstillede, så der var også her kampvalg:
Olav Franz Julius Csiky, SAB
Ulla Munch-Petersen, Brumleby
Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Genvalgt som næstformænd blev:

John B. Sørensen, Samvirkende Boligselskaber
Steffen Morild, Boligforeningen 3B

To nye eksterne medlemmer

Repræsentantskabet kunne også byde velkommen til to nye eksterne medlemmer med særlig indsigt i forhold af betydning for KAB-Fællesskabet: Kurt Nørrisgaard og Gyrithe Saltorp.

Kurt Nørrisgaard (valgt for 2 år) har stor erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem og som direktør for Bankernes EDB Central (BEC) og Nordea.
Kurt skal bidrage med faglighed inden for digitalisering og forretningsudvikling og med ekspertise omkring teknologi, forretning og strategi.
Han har desuden bred interesse for og indsigt i samfundsforhold.

Gyrithe Saltorp (valgt for 1 år) har bred erfaring fra en række bestyrelser og som direktør for Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Bygningsstyrelsen og Københavns Ejendomme.
Gyrithe skal bidrage med faglighed inden for byggeri, med ekspertise omkring kobling mellem byggeri og drift og med viden om udvikling af organisationer.

Søren Kaare-Andersen fortsætter som eksternt bestyrelsesmedlem (valgt af garanterne). Han bidrager bl.a. med særlige kompetencer indenfor økonomistyring, bestyrelsens rolle og ansvar.

Seneste nyt

Andre læste også