DemokratiBoligpolitikDet er tid til at skrue op for det almene byggeri

Det er tid til at skrue op for det almene byggeri

Efter en årrække med øget fokus på privat byggeri skal Rødovre Kommune igen tænke mere alment. For nylig blev det besluttet at stille krav om 25 % almene boliger i kommende boligområder

Kommunalvalg 2021

SERIE INTRO: KAB sætter spot på Kommunalvalget 2021 i en serie interviews med borgmesterkandidater i KAB-Fællesskabets område: Hvad mener de, den almene sektor kan bidrage med? Denne fjerde artikel i serien er et interview med Britt Jensen, som genopstiller til borgmesterposten i Rødovre.

Rødovre Kommune er hjemstavn for mange almene boliger. I årevis har andelen af den samlede boligmasse ligget omkring 50 % almene i kommunen. Men i de seneste år er procenten faldet, og på den nyeste opgørelse fra BL – Danmarks Almene Boliger er tallet i 2021 43 %.

Britt Jensen, som overtog borgmesterposten den 1. april 2020 fra Erik Nielsen (borgmester gennem 26 år), giver sin vurdering af den almene udvikling:

”Vi kunne se, at borgersammensætningen gjorde, at vi havde brug for at få tiltrukket borgere i den erhvervsaktive alder og borgere, som kunne lægge en vis del af skatteindtægterne i kommunekassen med henblik på at fastholde vores høje velfærdsmodel.”

Derfor har strategien de seneste 10-15 år været at fokusere mere på private boliger og andelsboliger. En strategi, som ifølge Britt Jensen betyder, at Rødovre nu igen kan skrue op for det almene byggeri.

”Vi er lykkes med at sikre, at vi har vores basisøkonomi i orden. Det næste vigtige skridt er at sikre, at der er betalbare boliger til helt almindelige mennesker. Alle de mange mennesker, som vores velfærdssamfund er fuldstændig afhængige af, skal have råd til at bo tæt på deres arbejde,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”Derfor har vi for 14 dage siden besluttet i kommunalbestyrelsen, at vi vil benytte muligheden i planloven for at stille krav om, at der bliver bygget minimum 25 % alment i kommunens kommende boligområder. Og det er nu sendt i høring.”


Det er et samfundsansvar, at vi giver en håndsrækning til dem, der har brug for hjælp.

– Britt Jensen, Borgmester i Rødovre

To særlige fokusområder

Når der i de kommende år igen bliver skruet op for det almene blus i Rødovre, bliver det med ekstra øje for især to grupper. De unge og de ældre.

”Det er de to områder, hvor jeg ser, at vi har en særlig opgave at løfte. Vi mangler seniorbofællesskaber, og samtidig er der for mange unge, der må flytte ud af kommunen for at få en ungdomsbolig, og det er ikke godt,” konstaterer Britt Jensen.

Derfor er kommunen og flere samarbejdspartnere i gang med et nytænkende ungeboligeksperiment ved Rødovre Hallen, som efter planen står klar i 2023 med små 40 ungdomsboliger.

Beboerne bliver en sammensætning af unge, der er udfordrede og har brug for støtte, unge der er under uddannelse – og endelig unge elitesportsudøvere med tilknytning til de lokale idrætsforeninger. Der vil desuden være medarbejdere fra Social- og Sundhedsforvaltningen, som skal være med til at sikre, at dagligdagen fungerer for beboerne.

”Det er et projekt, vi har store forventninger til, fordi vi jo håber på, at den her konstellation samlet set kan gøre alle de unge stærkere. Og samtidig kommer huslejen til at ligge på et niveau, hvor de unge ikke skal bruge hele deres SU på boligen, og det er jeg meget tilfreds med,” siger borgmesteren.

Britt Jensen

En blandet by

Også kommunens ældre borgere har udsigt til mange nye boliger. Flere seniorbofællesskaber er allerede på vej, og Britt Jensen forventer, at det storstilede udviklingsprojekt Parkbyen i Bykernen midt i Rødovre blandt andet vil komme til at rumme et alment seniorbofællesskab.

”En stor del af vores borgere efterspørger seniorbofællesskaber, og det kan jeg godt forstå. Der er ikke noget mellem en ældrebolig og en plejehjemsplads, og der tror vi på, at seniorbofællesskaberne kan være svaret. De kan give mulighed for et aktivt ældreliv og for at nyde tilværelsen sammen med andre, selv om man har sin egen bolig,” vurderer Britt Jensen.

De nye almene unge- og seniorboliger er et skridt på vejen mod, at Rødovre igen kan nærme sig 50 % almene boliger i kommunen. Borgmesteren ønsker ikke at sætte en præcis procentsats op som succeskriterie, men er ikke i tvivl om, at en blandet beboersammensætning er målsætningen.

”Jeg tror på, at det skaber det bedste grundlag for tryghed i boligområderne. Og samtidig er det også et samfundsansvar, at vi giver en håndsrækning til dem, der har brug for hjælp. Hvis vi vil bygge et samfund, hvor der ikke kun er plads til de rige, så skal vi være solidariske, og derfor skal vi skabe lokalsamfund, der kan favne en mangfoldig beboersammensætning,” fortæller Britt Jensen.

Almen nøglerolle i grøn fremtid

Hun fremhæver det gode samarbejde mellem kommune, almene boligselskaber og sociale aktører som den afgørende faktor for at skabe gode boligområder i Rødovre. Et samarbejde som de senere år har fået et grønt tvist, og dét element kommer i fremtiden til at fylde endnu mere.

”Vores egen klimahandleplan siger, at vi skal være CO2-neutrale i 2050, men vejen dertil er en stor udfordring. Hele den grønne dagsorden kan vi kun lykkes med, hvis det sker i samarbejde med vores almene boligselskaber. Der er allerede mange gode tiltag som el-ladestandere, affaldssystemer og LAR-projekter, altså lokal afledning af regnvand, men vi har brug for endnu mere for at lykkes. Det vil jeg rigtig gerne opfordre til, at vi slår fælles fodslag om og fokuserer endnu mere på fremadrettet,” lyder det afsluttende fra Britt Jensen.

Seneste nyt

Andre læste også