BæredygtighedBygninger er også materialebanker

Bygninger er også materialebanker

Nyt inspirationskatalog fra KAB-Fællesskabet og Lendager viser de sprudlende mange muligheder for at genbruge og genanvende byggematerialer, når en renovering frigør gamle vinduer eller tagsten – og mængderne er enorme

Teglene på Karré 8 i Boligselskabet AKB, København er i god stand og genbrugspotentialet er højt. Den løbende vedligeholdelse er sket med mørtel, hvilket forbedrer mulighederne for nænsom nedtagning og genanvendelse.

En gammel tagsten er sandsynligvis ikke slidt op, selvom tagkonstruktionen skal renoveres. Tagstenen er måske i så god stand, at den kan genbruges direkte i en ny tagkonstruktion eller i en ny funktion som facade i et nybyggeri. Sidstnævnte kaldes i øvrigt upcycling, fordi værdien af materialet øges.

Inspirationskataloget er blevet til i samarbejde med boligorganisationer i KAB-Fællesskabet samt Lendager.

KAB har i samarbejde med Boligforeningen 3B, Samvirkende Boligselskaber og Boligselskabet AKB, København samt Lendager udarbejdet et inspirationskatalog med titlen ”Potentialer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer i KAB-Fællesskabet, Inspirationskatalog”.
”Genbrugsbegrebet er for alvor kommet ind i vores sprog indenfor de seneste 5 år. Det er let at sige, men at lade begrebet få en dybere betydning i den måde, vi tænker byggeri på, er straks meget vanskeligere,” siger Rolf Andersson, udviklingsdirektør i KAB og fortsætter:
”Vi bliver nødt til at udvikle en fælles forståelse og en måde at vurdere de materialer, der har potentiale til at blive genbrugt, så vi kvalificeret kan vurdere, om vi kan genbruge direkte, upcycle eller downcycle. Det kan vi ikke bare overlade til en ny generation af særlige eksperter. Vi skal som bygherrer selv kunne forstå og foretage de indledende vurderinger – ellers kommer vi aldrig i gang for alvor.”

Klogere på materialer og muligheder

Start dialogen om genbrug og genanvendelse ud fra inspirationskatalogets overskuelige skemaer om materialerne.

Inspirationskataloget indeholder en guide til at gennemgå bygningernes mest almindelige materialer og et idékatalog til, hvordan materialerne kan genbruges eller genanvendes. Det er blevet til i samarbejde med boligorganisationer i KAB-Fællesskabet samt Lendager, der er kendt for at realisere flere udviklingsprojekter med genanvendelse af byggematerialer. Tim Riis Tolman, teamleder i cirkulær rådgivning i Lendager, siger om inspirationskataloget:
”Jeg vil særligt gerne fremhæve forbindelsen mellem vurderingen af materialernes potentiale og forankring igennem potentielle og konkrete idéer i dialogguiden. Det kan være med til at danne grundlag for mere efterspørgsel på genbrug og genanvendelse i byggeprojekterne. Der er stadig rigtig mange udfordringer forbundet med realisering af de her cirkulære ambitioner, men ved at tage udgangspunkt i dialogguiden kan man nå en fælles vision og forståelse.”

Tre cases: Tonsvis af materialer kan genanvendes

Hvordan kan de mange gode ideer så komme i anvendelse ude i virkeligheden? Det giver tre cases fra KAB-Fællesskabet gode bud på. En af dem er Vanløse-afdelingen Sallinghus i Samvirkende Boligselskaber, der står overfor en større renovering, som omfatter nyt tag og vinduer. Nedtagningen af materialer omfatter 47 ton tagsten, 9 ton glas, 10 ton træspær og 4 ton træbeklædning.

En af de konkrete ideer i Sallinghus-eksemplet er at genanvende glas fra vinduerne til et orangeri.

”SAB har genanvendelse højt på dagsordenen i forbindelse med renoveringer, og ønsker at bistå til den samlede klimareduktion. Som det fremgår af rapporten, er det store mængder materiale, som kan genbruges, og det er yderligere et incitament til at tænke genanvendelse ind ved renoveringer,” siger John B. Sørensen, formand for Samvirkende Boligselskaber.
En af de konkrete ideer i Sallinghus-eksemplet er at genanvende glas fra vinduerne til et orangeri.
Alle tre cases fungerer som tænkte eksempler, fordi projekterne allerede er tilrettelagt. Eksemplerne i inspirationskataloget bidrager med konkret indsigt i, hvordan analyseprocessen gribes an, og hvordan man kan vurdere materialernes potentiale for at blive genbrugt eller genanvendt.

Regler om nænsom nedrivning på vej

Helt aktuelt har miljøstyrelsen varslet nye krav til selektiv nedrivning i løbet af 2023.

”Det aktualiserer jo behovet for at se eksisterende bygninger som materialebanker og lave materialekortlægninger af dem for at sikre øget recirkulering og genanvendelse af byggematerialer. Byggebranchen står overfor en kæmpe opgave, men vi er allerede i gang her i KAB-Fællesskabet,” siger Henriette Rahbek, projektleder i KAB med ansvar for udarbejdelse af inspirationskataloget.

Inspirationskataloget er udviklet som led i KAB’s bæredygtige strategi ’Lad det GRO’ i regi af signaturprojektet ’Genanvendelse af byggematerialer’.

Seneste nyt

Andre læste også